ListNewByCategory

Quan tâm đào tạo nghề, tạo việc làm cho thanh niên

(09/07/2024)
Trong những năm qua, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên. Qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giúp thanh niên có việc làm ổn định, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Ngành BHXH chủ động triển khai các nhiệm vụ và đạt những kết quả tích cực

(09/07/2024)
6 tháng tháng đầu năm 2024, BHXH tỉnh tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên tất cả các lĩnh vực, đảm bảo chủ động, linh hoạt, hiệu quả, nhằm nỗ lực phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Qua đó đã góp phần quan trọng bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương.

Kết quả thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ

(08/07/2024)
Thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, 6 tháng đầu năm 2024, các thành viên Ban Chỉ đạo cùng với các ngành liên quan đã triển khai nắm bắt tình hình tư tưởng của Nhân dân nói chung, cán bộ, hội viên, nông dân nói riêng. Cơ bản tình hình tư tưởng ổn định, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở và sự chung tay của toàn xã hội, tình hình kinh tế - xã hội được điều tiết ổn định, quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững, việc thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được duy trì hiệu quả.

Hiển thị 33 - 36 of 10.984 kết quả.