ListNewByCategory

Kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2024

(11/07/2024)
Tính đến 30/6/2024, tổng số công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh là 53 đơn vị; tổng số cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) là 3.873 người, trong đó nữ là 1.836 người; số đoàn viên là 3.858 đoàn viên, trong đó nữ là 1.804 đoàn viên. Trong 6 tháng đầu năm 2024, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng đối với CBCCVCLĐ được thực hiện kịp thời, đầy đủ; trình độ đội ngũ CBCCVCLĐ ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thuỷ điện và các doanh nghiệp thuỷ điện

(11/07/2024)
Theo báo cáo của Sở Công Thương, việc đầu tư phát triển thủy điện trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã góp phần bổ sung công suất nguồn cho lưới điện quốc gia, tạo nguồn thu ngân sách tỉnh và giải quyết việc làm cho người dân tại địa phương. Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn đập, hồ chứa thủy điện giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, vận hành Nhà nước trong lĩnh vực thủy điện. Trước mùa mưa lũ hàng năm, các chủ đập hồ chứa thủy điện đã tổ chức kiểm tra tổng thể các hạng mục công trình, duy tu, bảo dưỡng máy móc, thiết bị công trình, đảm bảo an toàn công trình; tổ chức diễn tập công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại khu vực nhà máy theo phương châm “04 tại chỗ” để chủ động ứng phó với thiên tai.

Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trâu bò trên địa bàn huyện Mai Châu

(11/07/2024)
Hiện nay, dịch bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò (VDNC) xảy ra nhiều nơi triển địa bàn huyện Mai Châu. Phòng Nông nghiệp và Phát triển huyện ghi nhận 17 con trâu, bò mắc bệnh tại 15 hộ chăn nuôi trên địa bàn các xã: Chiềng Châu, Tòng Đậu, Cun Pheo, Nà Phòn, Mai Hịch và Thị trấn Mai Châu. Trước tình hình trên, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mai Châu trực tiếp kiểm tra cơ sở, xác minh nguyên nhân và chỉ đạo các biện pháp chống dịch.

Tập trung nâng cấp hệ thống lưới điện và chợ nông thôn

(11/07/2024)
Theo báo cáo của Sở Công Thương, hiện nay hệ thống lưới điện nông thôn trên địa bàn tỉnh có tổng chiều dài là 7.156,67km. Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, 6 tháng đầu năm ngành Công Thương đã nỗ lực nâng cấp hệ thống lưới điện nông thôn trên địa bàn tỉnh cơ bản đã đáp ứng được cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, chất lượng cấp điện ổn định, người dân được hưởng giá điện theo quy định.

Hiển thị 29 - 32 of 10.984 kết quả.