ListNewByCategory

Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

(18/07/2024)
Thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" thời gian qua, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đã vào cuộc tuyên truyền, vận động, giới thiệu quảng bá sản phẩm tới người tiêu dùng. Qua đó, làm thay đổi nhận thức của nhà sản xuất và người tiêu dùng đối với sản phẩm hàng hóa của Việt Nam, góp phần phát huy nội lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các địa phương.

Tình hình thiên tai và thiệt hại do ảnh hưởng của đợt mưa lớn, giông, lốc, sét kèm gió mạnh từ ngày 15/7 đến 15h30 ngày 18/7/2024 trên địa bàn tỉnh

(18/07/2024)
Theo báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ ngày 15/7 đến 15h30’ ngày 18/7/2024, trên địa bàn tỉnh có mưa lớn, kèm giông, lốc, sét kéo dài, lượng mưa dao động từ 193,4 – 285,6 mm; lượng mưa lớn nhất đo được tại trạm đo mưa tự động xã Ba Khan, huyện Mai Châu là 285,6 mm đã gây một số thiệt hại trên địa bàn huyện Mai Châu, Tân Lạc, Kim Bôi, Lạc Sơn, thành phố Hòa Bình.

Thành phố Hòa Bình: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án bán đấu giá đất năm 2024

(18/07/2024)
Theo báo cáo của UBND thành phố Hòa Bình, tính đến hết 30/6/2024, số thu ngân sách nhà nước của thành phố Hòa Bình đạt 259,8 tỷ đồng, bằng 43,7% dự toán tỉnh và bằng 36,2% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thành phố; trong đó: Thu từ thuế, phí thực hiện 252,4 tỷ đồng, bằng 63,3% dự toán tỉnh và bằng 60,3% chỉ tiêu NQ HĐND; thu tiền sử dụng đất thực hiện 7,5 tỷ đồng, bằng 3,7% dự toán tỉnh và bằng 2,5% chỉ tiêu NQ HĐND. Trên cơ sở tình hình thực hiện dự toán thu NSNN 6 tháng đầu năm, tiền thu sử dụng đất đạt rất thấp, tiến độ các dự án thu tiền sử dụng đất triển khai thực hiện quá chậm, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hòa Bình.

Kết quả thực hiện công tác gia đình 6 tháng đầu năm 2024

(18/07/2024)
Trong 6 tháng đầu năm 2024, công tác gia đình luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự đồng thuận, hưởng ứng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các sở, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Các hoạt động truyền thông hưởng ứng các Ngày về Gia đình và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đồng bào dân tộc thiểu số trong thực hiện công tác gia đình, công tác phòng, chống bạo lực gia đình, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc, loại bỏ hủ tục lạc hậu, thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa.

Hiển thị 9 - 12 of 10.984 kết quả.