ListNewByCategory

PC Hòa Bình: Hướng tới mục tiêu hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số

(31/05/2024)
Thời gian qua, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) đạt nhiều kết quả quan trọng trong chuyển đổi số, qua đó, tăng hiệu quả hoạt động, tối ưu hóa chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, hướng tới mục tiêu cơ bản hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số.

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Tả lợn Châu Phi trong thời gian tới

(31/05/2024)
Những năm gần đây, tổng đàn lợn năm sau đều tăng so với năm trước liền kề. Toàn tỉnh hiện có 13 trại lợn thịt và hậu bị quy mô từ 1.000 – 18.000 con, 17 trại lợn nái sinh sản quy mô từ 600 – 2.400 con. Ngoài ra, có nhiều các trang trại chăn nuôi lợn quy mô vừa và quy mô nhỏ tại các địa phương trong tỉnh. Theo báo cáo tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2023, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi theo giá so sánh ước đạt 4,1 nghìn tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh

(31/05/2024)
Theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1648/QĐ-TTg ngày 20/12/2023, tỉnh Hòa Bình có 04 nhóm khoáng sản với 188 khu vực mỏ, 46 khu vực đá sét làm nguyên liệu xi măng, 12 điểm mỏ nước khoáng, 18 khu vực mỏ khoáng sản chủ yếu và khoáng chất công nghiệp. Hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã thực hiện cấp phép được 90 điểm mỏ đang còn hiệu lực giấy phép, diện tích 911ha, trữ lượng 416 triệu m3.

Huyện Lạc Sơn tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

(30/05/2024)
Thời gian qua, với sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng sự đồng lòng của người dân trong triển khai, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đã tạo đổi thay về diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện Lạc Sơn. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện. UBND huyện, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) huyện, Văn Phòng Điều phối nông thôn mới huyện thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đảm bảo công tác chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời và có hiệu quả.

Hiển thị 105 - 108 of 10.984 kết quả.