ListNewByCategory

Tháo gỡ khó khăn các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh

(04/06/2024)
Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, giai đoạn 2021-2023, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 13 dự án trong danh mục đầu tư xây dựng khu đô thị mới, khu đô thị sinh thái, thuộc địa bàn thành phố Hòa Bình và các huyện Kim Bôi, Lương Sơn, Lạc Sơn; tổng diện tích đất sử dụng 904,5ha, trong đó, thành phố Hòa Bình 236,74ha, Kim Bôi 275,22ha, Lương Sơn 60,39ha, Lạc Sơn 305,15ha. Tổng vốn đầu tư các dự án là 29.337,83 tỷ đồng.

Hội Nông dân huyện Tân Lạc phát huy vai trò tập hợp, hỗ trợ nông dân trong phát triển nông nghiệp

(03/06/2024)
Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Tân Lạc đã phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp hội viên. Các cấp Hội đã tích cực vận động nông dân tham gia Phong trào xây dựng nông thôn mới và Phong trào thi đua “Sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Đến nay, sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện đã đạt những kết quả quan trọng. Nhiều vùng nguyên liệu được hình thành, giá trị các sản phẩm chủ lực được nâng cao. Một số sản phẩm đã xây dựng được thương hiệu, nhãn hiệu tập thể, góp phần quảng bá sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Các cấp Hội Phụ nữ tỉnh tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

(31/05/2024)
Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, thời gian qua, các cấp hội Liên hiệp phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã tích cực vận động cán bộ, hội viên quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả các tiêu chí của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Qua đó góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Phát triển làng nghề truyền thống gắn với bảo tồn giá trị văn hóa và phát triển du lịch

(31/05/2024)
Phát triển làng nghề đã và đang tạo nhiều cơ hội việc làm, giúp người dân địa phương tăng thêm thu nhập, từng bước nâng cao đời sống. Hiện nay, việc bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống đã được các cấp, các ngành quan tâm và triển khai hiệu quả, gắn với công tác bảo tồn giá trị văn hóa địa phương và phát triển du lịch.

Hiển thị 101 - 104 of 10.984 kết quả.