ListNewByCategory

Toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho hơn 65.000 lao động

(11/06/2024)
Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách giảm nghèo, xây dựng phương án hỗ trợ sản xuất xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Qua đó, thu hẹp khoảng cách chênh lệch trong việc tiếp cận dịch vụ công và phúc lợi xã hội của khu vực nông thôn so với thành thị.

Huyện Mai Châu: Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2024

(10/06/2024)
Mai Châu là huyện vùng cao, địa hình đồi núi phức tạp, bị chia cắt bởi nhiều suối. Vào mùa mưa tiềm ẩn nguy cơ đá lăn, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Do vậy, hầu như năm nào địa bàn huyện Mai Châu cũng chịu ảnh hưởng, tác động rất lớn từ sự thay đổi các hình thái thời tiết cực đoan. Theo đó, tính từ năm 2016 đến nay, huyện Mai Châu thường xuyên phải hứng chịu nhiều trận lốc xoáy, mưa đá, lũ ống, lũ quét và sạt lở gây thiệt hại lớn về tài sản, tính mạng người dân.

Thực hiện chính sách, pháp luật về giao đất, giao rừng, bảo vệ, phát triển rừng gắn với sinh kế ổn định, nâng cao đời sống cộng đồng dân cư và hộ gia đình vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh

(10/06/2024)
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Uỷ ban Dân tộc, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh; sự quan tâm phối hợp thực hiện của các sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. Ban Dân tộc đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác dân tộc nói chung, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh nói riêng. Thực hiện lồng ghép, chủ động xây dựng kế hoạch, đề xuất phương án thực hiện các nhiệm vụ được giao nhằm ổn định phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh góp phần thực hiện chính sách, pháp luật bảo vệ, phát triển rừng và đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Hiển thị 89 - 92 of 10.984 kết quả.