ListNewByCategory

Thành phố Hòa Bình: Tỷ lệ giảm nghèo hàng năm 0,2 – 0,3% đạt mục tiêu đề ra

(13/06/2024)
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) về giảm nghèo, Ủy ban nhân dân thành phố đã xây dựng Kế hoạch số 3239/KH-UBND ngày 09/9/2022 về thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững thành phố Hòa Bình giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu đề ra: “Phấn đấu đến năm 2025 thành phố Hòa Bình giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,2%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mỗi năm bình quân từ 0,2-0,3 %; Đối với xã đặc biệt khó khăn (xã Độc Lập) giảm từ 3- 5% trở lên”.

Kết quả sản xuất nông nghiệp huyện Lạc Sơn 6 tháng đầu năm

(13/06/2024)
6 tháng đầu năm, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, chăn nuôi trên địa bàn huyện Lạc Sơn phát triển ổn định. Sản lượng Lúa Đông Xuân tăng so với kế hoạch. Mặc dù tình hình dịch bệnh vẫn xảy ra, nhưng công tác chỉ đạo tái đàn gia súc, gia cầm được triển khai quyết liệt. Công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng, chuẩn bị trồng rừng mới được chỉ đạo thực hiện tốt ngay từ đầu năm.

Huyện Yên Thủy phát triển mô hình các sản phẩm OCOP dược liệu gắn với vùng nguyên liệu địa phương

(12/06/2024)
Yên Thủy là một huyện miền núi nằm ở phía Đông Nam tỉnh Hòa Bình, cách thành phố Hòa Bình khoảng 85 km. Tổng diện tích tự nhiên của huyện 28.890,52 ha, trong đó đất đồi núi khoảng 20.400 ha (chiếm 70,7%). Diện tích đất nông nghiệp 22.977,32 ha (chiếm 73,53% tổng diện tích tự nhiên), đất sản xuất nông nghiệp 7.774,47 ha, đất lâm nghiệp có 15.122,02 ha.

Tập trung phát triển thủy sản Hồ Hòa Bình gắn với du lịch

(11/06/2024)
Hiện nay, trên Hồ Hòa Bình đã hình thành mô hình hộ dân vừa nuôi cá lồng cung cấp cho thị trường, vừa gắn với phát triển du lịch sinh thái, giải trí. Các hộ dân đã chủ động kết hợp vừa nuôi cá, vừa đầu tư thuyền du lịch để phục vụ du khách như dịch vụ đưa đón khách trên thuyền vào các điểm tham quan trong quần thể Hồ Hòa Bình, phục vụ nhu cầu ẩm thực ngay trên thuyền, đưa khách tham quan khu nuôi cá, chế biến các món ăn từ sản phẩm cá lồng...

Hiển thị 85 - 88 of 10.984 kết quả.