ListNewByCategory

6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 9.358 người lao động

(18/07/2024)
Năm 2024, tỉnh tập trung thực hiện các giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động, như: Đẩy mạnh triển khai có hiệu quả công tác tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tuyển dụng lao động; tập trung phát triển thị trường, kết nối cung - cầu lao động; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chương trình cho vay đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, vay hỗ trợ việc làm; thông báo thông tin việc làm, tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh... Qua đó, hỗ trợ người lao động nhanh chóng quay trở lại thị trường lao động.

Kết quả triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2024

(18/07/2024)
Với chủ đề “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”, các hoạt động triển khai trong Tháng hành động vì trẻ em đã được các cấp Ủy, Đảng và chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các hoạt động; các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể các cấp đã tăng cường tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật về liên quan đến trẻ em, trách nhiệm của các ngành, các cấp và công tác phối hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp kịp thời, hiệu quả ngăn chặn, tố giác những vấn đề nóng về trẻ em. Qua đó, nhận thức của gia đình và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được nâng cao.

Kết quả công tác Khoa giáo 6 tháng đầu năm 2024

(18/07/2024)
Xác định công tác khoa giáo là một bộ phận quan trọng trong công tác tuyên giáo của Đảng, đồng thời giữ vị trí trọng yếu trong việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, vì vậy Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác khoa giáo đạt nhiều kết quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của toàn tỉnh.

Hiển thị 5 - 8 of 10.984 kết quả.