ListNewByCategory

Ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế

(20/06/2024)
Trong 6 tháng đầu năm 2024, ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp của Chính phủ và của tỉnh về chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024; đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh. Cùng với sự cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, một số lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng khá.

Tập trung nguồn lực xây dựng phát triển đô thị Lương Sơn

(19/06/2024)
Huyện Lương Sơn là huyện cửa ngõ của tỉnh, có vị trí, vai trò kết nối tỉnh Hòa Bình và các tỉnh miền núi phía Bắc với Thủ đô Hà Nội, nên có tiềm năng phát triển về kinh tế - xã hội rất lớn. Tỉnh luôn xác định và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đô thị Lương Sơn trở thành vùng động lực kinh tế của tỉnh, đóng vai trò trung tâm, đầu tàu có tác động trực tiếp và lan tỏa đến các địa phương khác trong tỉnh.

Mai Châu: Phấn đấu vụ Mùa – Hè thu năng suất lúa đạt trên 55tạ/ha

(18/06/2024)
Theo báo cáo của UBND huyện Mai Châu, vụ Đông Xuân 2023 – 2024, tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện cơ bản ổn định. Sản xuất diễn ra đúng khung thời vụ, các địa phương đã chủ động lựa chọn cơ cấu giống, cây trồng phù hợp, chủ động mở rộng diện tích cây trồng, kịp thời khắc phục ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh.

Hiển thị 73 - 76 of 10.984 kết quả.