ListNewByCategory

Tình hình triển khai công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh tháng 6/2024

(01/07/2024)
Tháng 6 năm 2024, nhiệt độ trung bình tháng phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 - 10C. Tổng lượng mưa cao hơn từ 10 - 30% so với trung bình nhiều năm. Khu vực tỉnh Hòa Bình có khả năng xuất hiện 02 - 03 đợt mưa lớn diện rộng, tập trung vào đầu và cuối tháng. Nắng nóng xảy ra 02 - 03 đợt nắng nóng diện rộng, nhưng mức độ nắng nóng có khả năng không gay gắt và thời gian không kéo dài như cùng kỳ năm trước.

Hiệu quả của các Chương trình MTQG đã giúp cho đời sống của người dân huyện Lạc Sơn không ngừng được tăng lên

(28/06/2024)
Trong những năm qua huyện Lạc Sơn đã quan tâm thực hiện tốt các chính sách dân tộc góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong huyện. Đặc biệt trong công tác triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Hiển thị 53 - 56 of 10.984 kết quả.