ListNewByCategory

Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng

(02/07/2024)
Trong 6 tháng đầu năm 2024, UBKT Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; nội dung tuyên truyền đã bám sát các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm. UBKT Tỉnh ủy tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của đảng với các cơ quan có liên quan.

Yên Thủy: Phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng, tạo sinh kế bền vững cho người dân

(02/07/2024)
Nhằm phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên rừng; tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, UBND huyện Yên Thủy đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 29/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Yên Thuỷ

(02/07/2024)
Trên địa bàn huyện Yên Thủy từ đầu năm 2024 đến nay, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) vẫn còn tại 04 xã, thị trấn; ghi nhận 01 người tử vong do vi rút dại tại xã Đoàn Kết. Kết quả tiêm phòng vụ Xuân - Hè trên địa bàn huyện đạt tỷ lệ thấp (Lở mồm long móng 1.551 liều đạt 17,16% kế hoạch, Tụ huyết trùng 1.314 liều đạt 14,54% kế hoạch, Dại chó 5.425 liều đạt 75,98% kế hoạch).

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới

(02/07/2024)
Thực hiện Đề án 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của BTV Tỉnh ủy về “T ăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025, trong 6 tháng đầu năm, Hội Nông dân các cấp đã làm tốt công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong công tác xây dựng nông thôn mới.

Hiển thị 49 - 52 of 10.984 kết quả.