ListNewByCategory

Hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia huyện vùng cao Đà Bắc

(24/04/2024)
Huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình) là một trong 22 huyện nghèo của cả nước, có giao thông đi lại khó khăn, dân cư sinh sống không tập trung, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 89,72% dân số. Địa phương hiện có 12/17 xã, thị trấn thuộc khu vực III trong diện đặc biệt khó khăn. Đến nay, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, huyện Đà Bắc đã tập trung nguồn lực, thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước để cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Cục Quản lý thị trường tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 với chủ đề “Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn”

(17/04/2024)
Trong năm qua, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành liên quan trong công tác chống buôn lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm về sở hữu trí tuệ, vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm và các hành vi kinh doanh trái pháp luật khác, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng địa phương. Năm 2024, Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam có chủ đề "Thông tin minh bạch - tiêu dùng an toàn” được lực lượng Quản lý thị trường cùng các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh phối hợp tổ chức với nhiều hình thức thiết thực, nhiều doanh nghiệp và người tiêu dùng tham gia hưởng ứng.

Ký kết Chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên giai đoạn 2024-2027

(17/04/2024)
Ngày 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp liên ngành trong công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên giai đoạn 2024-2027. Đồng chí Nguyễn Duy Tư, Bí thư Tỉnh đoàn và Bùi Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đồng chủ trì hội nghị.

Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(17/04/2024)
Trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 55-CT/TU, ngày 15/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác quản lý chất thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp trong tỉnh thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện Chỉ thị gắn với thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, các Đề án, nội dung hoạt động trọng tâm của Hội.

Lạc Sơn: Phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới

(16/04/2024)
Trong những năm qua, huyện Lạc Sơn đã tập trung phát triển ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản từng bước theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Người dân quan tâm và tổ chức thực hiện, khai thác có hiệu quả về tiềm năng đất đai và nguồn lao động trong nông thôn. Chăn nuôi công nghiệp, trang trại và gia trại phát triển mạnh, từng bước hình thành các trang trại chăn nuôi tập trung (nuôi lợn, gà công nghiệp), tạo ra sản lượng lớn, góp phần không nhỏ vào việc nhận thức về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu chăn nuôi, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người chăn nuôi. Công tác phát triển rừng được quan tâm, trồng rừng theo hướng thâm canh, trồng rừng gỗ lớn cho giá trị kinh tế cao. Xúc tiến thương mại và giới thiệu sản phẩm được duy trì, kinh tế số trong phát triển nông nghiệp được áp dụng. Năng lực thủy lợi được cải thiện, hệ thống các công trình thủy lợi cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân.

Tình hình chấp hành quy định của pháp luật đất đai đối với việc cho thuê đất, việc sử dụng đất của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình và cá nhân được Nhà nước cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(16/04/2024)
Theo báo cáo của UBND tỉnh, việc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh chủ yếu thực hiện các dự án sản xuất vật liệu xây dựng, mở rộng sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ đã được cấp phép đầu tư, chủ trương đầu tư từ thời điểm trước, đến nay mới có nguồn tài chính để giải phóng mặt bằng, triển khai đầu tư dự án. Việc cho thuê đất để thực hiện các dự án thương mại dịch vụ phát triển kinh tế đã được thực hiện chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện đảm bảo các quy định của pháp luật.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn huyện Tân Lạc

(16/04/2024)
Thời gian qua, hoạt động kinh tế tập thể, hợp tác xã huyện Tân Lạc tiếp tục được duy trì ổn định; thu nhập của hợp tác xã và người lao động trong các tổ chức kinh tế tập thể có chiều hướng gia tăng, mang lại lợi ích cho thành viên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện cứng hóa trên 940km đường giao thông nông thôn trong 3 năm 2021- 2023

(16/04/2024)
Theo phê duyệt Đề án cứng hóa đường giao thông nông thôn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025, trong giai đoạn này toàn tỉnh sẽ thực hiện cứng hóa 1.202 km đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh bằng hình thức lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách địa phương hỗ trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi trước mùa mưa, lũ năm 2024

(15/04/2024)
Toàn tỉnh hiện có 544 hồ chứa thủy lợi các loại, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi quản lý 208 hồ chứa lớn và vừa; số lượng hồ chứa còn lại được phân cấp cho cấp huyện quản lý, trực tiếp là các hợp tác xã, tổ hợp tác và UBND các xã vận hành khai thác. Trước mùa mưa, lũ năm 2024, nhiệm vụ cấp bách là đảm bảo an toàn các đập, hồ chứa nước.

Hội liên hiệp Phụ nữ các cấp phát huy vai trò trong Phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển nông nghiệp

(15/04/2024)
Thời gian qua, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh tích cực tham gia Phong trào thi đua “Phụ nữ Hòa Bình chung tay xây dựng Nông thôn mới”, “Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh”. Các hoạt động tổ chức có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể. Qua đó, nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới ngày càng được nâng lên. Các hoạt động sản xuất, chăn nuôi, chế biến và tiêu thụ được luôn ứng dụng khoa học công nghiệp. Từ đó tăng sức cạnh tranh, mở rộng thị trường, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Đào tạo nghề góp phần đắc lực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

(12/04/2024)
Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025”, thời gian qua ngành Lao động, Thương binh và xã hội đã chủ động triển khai xây dựng mạng lưới giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề nhằm phục vụ tốt hơn công tác hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất.

Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo quý I năm 2024

(12/04/2024)
Trong quý I năm 2024, UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh bám sát chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để xây dựng và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thanh tra của tỉnh Hòa Bình năm 2024, triển khai kịp thời các cuộc thanh tra và đạt được một số kết quả tích cực. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, kiến nghị xử lý một số vi phạm pháp luật, đồng thời kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong công tác quản lý, điều hành. Việc xử lý chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo không thanh tra, kiểm tra quá một lần trong một năm đối với một doanh nghiệp, không gây khó khăn, phiền hà cho cơ quan, tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra.

Phấn đấu hàng năm kết nạp được trên 1.000 hội viên mới trở lên

(11/04/2024)
Ngày 05/4/2024, Hội Nông dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 47-KH/HNDT, về thực hiện Chương trình hành động số 25-CTr/TU, ngày 28/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị “về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”.

Những kết quả thực hiện việc tăng cường tiết kiệm điện

(10/04/2024)
Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm điện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hướng dẫn các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong việc thực hiện kiểm toán năng lượng, các giải pháp tiết kiệm năng lượng, áp dụng mô hình quản lý... từng bước giảm mức tiêu hao năng lượng.

Kim Bôi: Phấn đấu thành lập mới 07 hợp tác xã trong năm 2024

(09/04/2024)
Nhằm đẩy mạnh xây dựng, củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể (KTTT), nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX), phấn đấu đưa kinh tế tập thể phát triển góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới, huyện Kim Bôi xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2024 với mục tiêu thành lập mới và củng cố được ít nhất 07 hợp tác xã.

Tình hình triển khai thực hiện Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân Sông Đà huyện Tân Lạc

(09/04/2024)
Thực hiện Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân Sông Đà huyện Tân Lạc, giai đoạn 2021-2025, huyện Tân Lạc đã tập trung triển khai thực hiện các nội dung mục tiêu đề án cơ bản đáp ứng yêu cầu về tiến độ và nhiệm vụ được giao.

Hội Nông dân tỉnh: Phát động Lễ trồng rừng gỗ lớn và phục hồi rừng giảm nhẹ khí nhà kính

(05/04/2024)
Ngày 05/4, tại xã Thanh Hối (huyện Tân Lạc), Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại (FFF) tổ chức Lễ phát động Trồng rừng gỗ lớn hưởng ứng Chiến dịch truyền thông về rừng và phục hồi rừng giảm nhẹ khí nhà kính. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Lâm, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Mai Bắc Mỹ, Trưởng ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế Trung ương Hội Nông Dân; lãnh đạo các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân tỉnh và huyện Tân Lạc.

Huyện Đà Bắc: Thúc đẩy mạnh mẽ nghề nuôi cá lồng sạch kết hợp du lịch trên lòng hồ sông Đà

(05/04/2024)
Huyện Đà Bắc có lợi thế trên 7.000 ha mặt hồ, nhiều xã nằm trong quy hoạch Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình. Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đà Bắc xác định, phát triển nông - lâm nghiệp bền vững gắn với du lịch, dịch vụ để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Từ đó, huyện đã đẩy mạnh quảng bá du lịch nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước.

Tuyên truyền các nội dung trọng tâm về công tác dân tộc

(04/04/2024)
Nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ công chức làm công tác dân tộc, các tổ chức chính trị - xã hội và đồng bào dân tộc thiểu số về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc; phát huy vai trò, chủ động, tích cực trong việc triển khai, giám sát và thực hiện các chính sách ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh định hướng một số nội dung cần tập trung tuyên truyền, cụ thể như sau:

Hiển thị 141 - 160 of 10.968 kết quả.