ListNewByCategory

Toàn tỉnh hiện có 103 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên

(18/06/2024)
Thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), hiện nay toàn tỉnh có 103 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên gồm có: 02 sản phẩm tiềm năng hạng 5 sao, 15 sản phẩm hạng 4 sao, 86 sản phẩm hạng 3 sao tại (giảm 55 sản phẩm OCOP được Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2019-2020 đến nay đã hết hạn và không tham gia đánh giá, phân hạng lại theo quy định). Trong đó có 70 sản phẩm nhóm thực phẩm, 14 sản phẩm nhóm đồ uống, 11 sản phẩm nhóm thảo dược, 07 sản phẩm nhóm thủ công mỹ nghệ, 01 sản phẩm nhóm dịch vụ du lịch và bán hàng.

6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 133 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính

(18/06/2024)
Theo báo cáo của Trung tâm Phục vụ hành chính công, 6 tháng đầu năm 2024 toàn tỉnh đã tiếp nhận 133.052 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), trong đó: hồ sơ tiếp nhận trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính là 5.692 hồ sơ, hồ sơ tiếp nhận trực tuyến là 127.359 hồ sơ; hồ sơ kỳ trước chuyển sang 01 hồ sơ; hồ sơ đã giải quyết là 125.216 hồ sơ.

Kết quả thực hiện Chương trình giám sát 6 tháng đầu năm 2024

(18/06/2024)
Thực hiện quy định của pháp luật, Thường trực HĐND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các Ban của HĐND tỉnh tổ chức thực hiện giám sát theo kế hoạch. Trong 6 tháng đầu năm 2024, các Ban của HĐND tỉnh đã thực hiện các cuộc khảo sát và giám sát tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Tăng cường phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác quản lý thuế trên địa bàn tỉnh

(17/06/2024)
Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp hiệu quả của các sở, ban, ngành và UBND các huyện thành phố, công tác thu ngân sách Nhà nước (NSNN) đạt được kết quả nhất định, tổng thu NSNN 5 tháng đầu năm thực hiện 2.767 tỷ đồng đạt 50,3% dự toán HĐND tỉnh giao.

Thành phố Hòa Bình: 6 tháng đầu năm tiếp nhận trên 14,8 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính

(17/06/2024)
Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, ngay từ đầu năm Ủy ban nhân dân thành phố đã quan tâm chỉ đạo đổi mới hoạt động của Bộ phận “Một cửa” các cấp nhằm cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Việc cập nhật, công khai TTHC được quan tâm, thực hiện thường xuyên, kịp thời theo quy định bằng 02 hình thức: Công khai tại Bộ phận “Một cửa” và trên Trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị. Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố được công khai theo đúng quy định là 259 thủ tục; số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các phường, xã là 116 thủ tục.

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 6 tháng đầu năm 2024

(14/06/2024)
Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024, tỉnh Hòa Bình đã ban hành các văn bản tổ chức thực hiện; triển khai các văn bản góp phần cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện gặp mặt, trao đổi thông tin, đối thoại tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân.

Tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh

(14/06/2024)
Từ năm 2028 đến nay, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đa cấp trên địa bàn tỉnh cơ bản đều là những doanh nghiệp chân chính, chấp hành tốt các quy định hiện hành. Thực hiện tốt chế độ báo cáo, thủ tục đăng ký, đăng ký sửa đổi bổ sung khi cần thiết đối với cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương. Các doanh nghiệp đáp ứng đúng các quy định hiện hành đối với hoạt động kinh doanh đa cấp.

Phát triển hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

(14/06/2024)
Thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 9/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025” , thời gian qua tỉnh Hòa Bình đã lồng ghép và huy động các nguồn lực để đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông phục vụ phát triển nông nghiệp.

Thành phố Hòa Bình: Tỷ lệ giảm nghèo hàng năm 0,2 – 0,3% đạt mục tiêu đề ra

(13/06/2024)
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) về giảm nghèo, Ủy ban nhân dân thành phố đã xây dựng Kế hoạch số 3239/KH-UBND ngày 09/9/2022 về thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững thành phố Hòa Bình giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu đề ra: “Phấn đấu đến năm 2025 thành phố Hòa Bình giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,2%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mỗi năm bình quân từ 0,2-0,3 %; Đối với xã đặc biệt khó khăn (xã Độc Lập) giảm từ 3- 5% trở lên”.

Kết quả sản xuất nông nghiệp huyện Lạc Sơn 6 tháng đầu năm

(13/06/2024)
6 tháng đầu năm, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, chăn nuôi trên địa bàn huyện Lạc Sơn phát triển ổn định. Sản lượng Lúa Đông Xuân tăng so với kế hoạch. Mặc dù tình hình dịch bệnh vẫn xảy ra, nhưng công tác chỉ đạo tái đàn gia súc, gia cầm được triển khai quyết liệt. Công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng, chuẩn bị trồng rừng mới được chỉ đạo thực hiện tốt ngay từ đầu năm.

Huyện Yên Thủy phát triển mô hình các sản phẩm OCOP dược liệu gắn với vùng nguyên liệu địa phương

(12/06/2024)
Yên Thủy là một huyện miền núi nằm ở phía Đông Nam tỉnh Hòa Bình, cách thành phố Hòa Bình khoảng 85 km. Tổng diện tích tự nhiên của huyện 28.890,52 ha, trong đó đất đồi núi khoảng 20.400 ha (chiếm 70,7%). Diện tích đất nông nghiệp 22.977,32 ha (chiếm 73,53% tổng diện tích tự nhiên), đất sản xuất nông nghiệp 7.774,47 ha, đất lâm nghiệp có 15.122,02 ha.

Tập trung phát triển thủy sản Hồ Hòa Bình gắn với du lịch

(11/06/2024)
Hiện nay, trên Hồ Hòa Bình đã hình thành mô hình hộ dân vừa nuôi cá lồng cung cấp cho thị trường, vừa gắn với phát triển du lịch sinh thái, giải trí. Các hộ dân đã chủ động kết hợp vừa nuôi cá, vừa đầu tư thuyền du lịch để phục vụ du khách như dịch vụ đưa đón khách trên thuyền vào các điểm tham quan trong quần thể Hồ Hòa Bình, phục vụ nhu cầu ẩm thực ngay trên thuyền, đưa khách tham quan khu nuôi cá, chế biến các món ăn từ sản phẩm cá lồng...

Toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho hơn 65.000 lao động

(11/06/2024)
Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách giảm nghèo, xây dựng phương án hỗ trợ sản xuất xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Qua đó, thu hẹp khoảng cách chênh lệch trong việc tiếp cận dịch vụ công và phúc lợi xã hội của khu vực nông thôn so với thành thị.

Huyện Mai Châu: Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2024

(10/06/2024)
Mai Châu là huyện vùng cao, địa hình đồi núi phức tạp, bị chia cắt bởi nhiều suối. Vào mùa mưa tiềm ẩn nguy cơ đá lăn, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Do vậy, hầu như năm nào địa bàn huyện Mai Châu cũng chịu ảnh hưởng, tác động rất lớn từ sự thay đổi các hình thái thời tiết cực đoan. Theo đó, tính từ năm 2016 đến nay, huyện Mai Châu thường xuyên phải hứng chịu nhiều trận lốc xoáy, mưa đá, lũ ống, lũ quét và sạt lở gây thiệt hại lớn về tài sản, tính mạng người dân.

Thực hiện chính sách, pháp luật về giao đất, giao rừng, bảo vệ, phát triển rừng gắn với sinh kế ổn định, nâng cao đời sống cộng đồng dân cư và hộ gia đình vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh

(10/06/2024)
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Uỷ ban Dân tộc, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh; sự quan tâm phối hợp thực hiện của các sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. Ban Dân tộc đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác dân tộc nói chung, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh nói riêng. Thực hiện lồng ghép, chủ động xây dựng kế hoạch, đề xuất phương án thực hiện các nhiệm vụ được giao nhằm ổn định phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh góp phần thực hiện chính sách, pháp luật bảo vệ, phát triển rừng và đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Rà soát nhiệm vụ chi nguồn kinh phí sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2022-2024

(10/06/2024)
Để tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các dự án và đẩy nhanh tiến độ, giải ngân nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã được giao, phân bổ năm 2022, năm 2023 và năm 2024. Đồng thời phát huy hiệu quả ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình, ngày 06/6, Ban Dân tộc tỉnh đã có Công văn số 1008/BDT-CSDT về việc Rà soát nhiệm vụ chi nguồn kinh phí sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2022-2024.

Họp Ban Tổ chức sự kiện chào mừng Ngày Quốc tế Yoga tại tỉnh Hòa Bình, năm 2024

(06/06/2024)
Ngày 06/6, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tổ chức sự kiện chào mừng ngày Quốc tế Yoga tại tỉnh Hòa Bình năm 2024 tổ chức Họp triển khai Kế hoạch, chương trình và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức chuẩn bị các điều kiện tổ chức sự kiện chào mừng Ngày Quốc tế Yoga tại tỉnh Hòa Bình, năm 2024. Đồng chí Quách Thị Kiều, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức chủ trì cuộc họp.

Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng thực hiện Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân Sông Đà tỉnh Hòa Bình

(06/06/2024)
Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà tỉnh Hòa Bình năm 2024 trên địa bàn tỉnh đảm bảo ổn định nơi ở của Nhân dân, nâng cao đời sống và thu nhập cho Nhân dân, đảm bảo không còn hộ có nguy cơ tái đói, giảm tỷ lệ hộ nghèo bằng mức bình quân chung của tỉnh. Chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng giảm dần tỷ lệ lao động trực tiếp sản xuất nông nghiệp, tăng tỷ lệ lao động được đào tạo nghề nông thôn. Đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng theo tiêu chí nông thôn mới. Nâng cao tỷ lệ độ che phủ rừng, đảm bảo chức năng phòng hộ cho hồ thủy điện Hòa Bình, bảo vệ môi trường sinh thái; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hiển thị 61 - 80 of 10.968 kết quả.