ListNewByCategory

Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí và các đơn vị phối hợp trong công tác thông tin, truyền thông

(10/07/2023)
Ngày 10/7, Bảo hiểm xã hội tỉnh (BHXH) tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí và các đơn vị phối hợp trong công tác thông tin, truyền thông. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành chức năng; đại diện các cơ quan truyền thông của tỉnh và của Trung ương thường trú trên địa bàn.

Xã Cao Sơn: Hướng tới mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao, trở thành một điểm sáng trong Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM

(07/07/2023)
Ngay sau khi về đích Nông thôn mới (NTM), Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc đã tiếp tục nỗ lực, chủ động không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao, trở thành một điểm sáng trong Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM.

Sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2023

(06/07/2023)
Ngày 6/7, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Hội Nông dân các huyện, thành phố.

Tăng cường công tác giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh

(05/07/2023)
Thực hiện quyết định 2453/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 về phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị được giao giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh hiện có 59 xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) tại 8/10 huyện, thành phố. UBND tỉnh đã phân công 50 cơ quan, đơn vị của tỉnh có nhiệm vụ giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn trên.

Lạc Sơn phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo khoảng 4%/năm

(05/07/2023)
Lạc Sơn là huyện miền núi của tỉnh Hòa Bình có tổng diện tích tự nhiên 58.746,19 ha; có 24 đơn vị hành chính (23 xã và 01 thị trấn); huyện có 13 xã đặc biệt khó khăn; tính đến hết năm 2022 huyện có 10 xã về đích nông thôn mới. Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 theo chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2022-2025, tổng số hộ dân cư trong huyện có 34.795 hộ; trong đó có 6.723 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 19,32%; Số nhân khẩu hộ nghèo: 28.092 khẩu; tỷ lệ: 18,00%. ( giảm tỷ lệ 4,81% so với năm 2021, vượt kế hoạch đề ra); Hộ cận nghèo: 6.084 hộ; tỷ lệ: 17,49%. Số nhân khẩu hộ cận nghèo 27.686 khẩu; tỷ lệ:17,74% ( giảm tỷ lệ 2,22% so với năm 2021).

Tuyên truyền kỷ niệm 93 năm truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, 75 năm truyền thống ngành Tuyên giáo tỉnh Hòa Bình

(05/07/2023)
Công tác Tuyên giáo có vị trí, vai trò hết sức quan trọng gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của Đảng, là lĩnh vực trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng. 93 năm qua công tác tuyên giáo của Đảng nói chung, ngành Tuyên giáo tỉnh Hoà Bình nói riêng đã thể hiện rõ vai trò “đi trước tuyên truyền, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, góp phần bảo vệ vững chắc, bổ sung, vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giáo dục, bồi dưỡng, xây đắp và củng cố niềm tin, định hướng giá trị, xây dựng thế giới quan khoa học cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, thúc đẩy mọi người hành động tích cực, sáng tạo nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Phát triển các loại hình du lịch ở Thác Mu, gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân

(05/07/2023)
Xã Tự Do, huyện Lạc Sơn hiện có 105 hộ, 498 nhân khẩu, đồng bào Mường chiếm đa số khoảng 97%. Nơi đây có danh thắng Thác Mu, một trong những thác nước tự nhiên đẹp của tỉnh. Với tiềm năng du lịch sẵn có là danh thắng Thác Mu và bản sắc văn hóa truyền thống, những năm qua, người dân xóm Mu Khướng, xã Tự Do, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình đang khai thác tiềm năng này để thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân.

Giám sát thực hiện các nội dung tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm đối với các xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn huyện Lương Sơn

(04/07/2023)
Ngày 4/7, Đoàn công tác của UB MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tình hình thực hiện các nội dung tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện Lương Sơn. Tham gia đoàn giám sát có lãnh đạo một số sở, ngành, UBND, MTTQ huyện Lương Sơn.

Đốc thúc các mục tiêu nhiệm vụ Quý III/2023 đối với Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng

(03/07/2023)
Ngày 30/6, ông Nguyễn Đức Cường, Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và ông Phạm Hồng Phương, Phó Tổng Giám đốc EVN đã đi kiểm tra và Họp Giao ban công trường Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng để đốc thúc các mục tiêu nhiệm vụ quý 3/2023.

Hội thảo Khoa học “Giải pháp xây dựng các trường chính trị khu vực Trung du miền núi phía Bắc đạt chuẩn mức 1” và sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm

(03/07/2023)
Ngày 03/7, Cụm thi đua các trường Chính trị Khu vực Trung du miền núi phía Bắc tổ chức hội thảo Khoa học với chủ đề “Giải pháp xây dựng các trường chính trị khu vực Trung du miền núi phía Bắc đạt chuẩn mức 1 theo Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư”; Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Viên, Phó Vụ trưởng Vụ các trường chính trị- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Nguyễn Trọng Khiêm, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đao một số sở, ban, ngành tỉnh và đại diện các Trường Chính trị trong Cụm gồm: Hoà Bình, Phú Thọ, Bắc Giang, Yên Bái, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang.

Đảm bảo chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội vì quyền lợi người lao động

(03/07/2023)
Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, những năm qua, tỉnh luôn quan tâm thực hiện đầy đủ các chính sách BHXH trên địa bàn, nhờ đó số người tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHTN tăng hằng năm, chế độ, chính sách và quyền lợi về BHXH, BHTN của người lao động và nhân dân được thực hiện kịp thời, đầy đủ, từng bước khẳng định chính sách BHXH là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đối thoại giữa Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh với đoàn viên, thanh niên năm 2023

(30/06/2023)
Ngày 30/6, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh với đoàn viên, thanh niên năm 2023. Tham dự, có đồng chí Nguyễn Hùng Cường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; lãnh đạo các ban của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; cùng 55 cơ sở Đoàn trực thuộc.

Sơ kết công tác Đoàn 6 tháng đầu năm và Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

(30/06/2023)
Ngày 30/6, BCH Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Dự hội nghị, có lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; lãnh đạo Tỉnh đoàn; đại diện các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy Khối.

Kim Bôi triển khai hiệu quả các chính sách giảm nghèo bền vững

(30/06/2023)
Kim Bôi là huyện miền núi, có diện tích tự nhiên là 55.103ha, có 17 đơn vị hành chính, dân số toàn huyện là 125.837 người, với 28.067 hộ dân sinh sống ở 158 thôn, xóm, khu dân cư, có 4 dân tộc chính là Mường, Kinh, Dao, Tày… (trong đó dân tộc Mường chiếm 82,4%, dân tộc Kinh: 14%, còn lại là các dân tộc khác).

Cục Quản lý thị trường tỉnh: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023

(28/06/2023)
Ngày 26/6, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Bá Thức - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng; cùng các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng, lãnh đạo các Đội QLTT.

Hội thảo phổ biến quy định mới về hoạt động in

(28/06/2023)
Ngày 27/6/2023, Cục Xuất bản, In và phát hành - Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội thảo phổ biến quy định mới về hoạt động in tại Nghị định số 72/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, in và phát hành (Bộ TTTT); đồng chí Phạm Tuấn Vũ, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ TTTT) cùng trên 100 đại biểu là đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách lĩnh vực thông tin và truyền thông của Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh phía Bắc; Vụ Pháp chế, Thanh tra (Bộ TTTT); Tổng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và các doanh nghiệp hoạt động in, nhập khẩu, kinh doanh thiết bị ngành in.

Kết quả triển khai công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2023

(28/06/2023)
Trong 06 tháng đầu năm 2023, toàn ngành Thanh tra đã bám sát chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023, triển khai kịp thời các cuộc thanh tra và đạt được một số kết quả tích cực. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, kiến nghị xử lý một số vi phạm pháp luật, đồng thời kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong công tác quản lý, điều hành. Việc xử lý chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo không thanh tra, kiểm tra quá một lần trong một năm đối với một doanh nghiệp, không gây khó khăn, phiền hà cho cơ quan, tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra.

Huyện Mai Châu: Nói chuyện chuyên đề Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023

(28/06/2023)
Sáng 27/6, hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình năm 2023, tại UBND huyện Mai Châu, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Mai Châu tổ chức chương trình nói chuyện chuyên đề về Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023. Tham dự có trên 200 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình huyện Mai Châu; các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số huyện Mai Châu.

Hiển thị 461 - 480 of 10.968 kết quả.