ListNewByCategory

Định hướng công tác thông tin báo chí trong quý III năm 2023

(21/07/2023)
Những tháng đầu năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Tình hình trong nước, trong tỉnh đã tác động trực tiếp đến công tác báo chí, công tác chỉ đạo, quản lý, định hướng thông tin báo chí luôn bám sát tình hình thực tiễn, định hướng dư luận xã hội bảo đảm khách quan, chính xác, có trọng tâm. Các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn đã bám sát định hướng tuyên truyền, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, kịp thời thông tin các sự kiện chính trị, thời sự quan trọng của đất nước của tỉnh, chủ động tuyên truyền và phản ánh toàn diện về các lĩnh vực: xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Hội phụ nữ các cấp tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

(21/07/2023)
Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã tích cực tổ chức các hoạt động phong phú, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, thay đổi diện mạo nông thôn.

Thành phố Hòa Bình tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới

(21/07/2023)
Những năm qua, cấp ủy, chính quyền thành phố đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Qua đó, công tác dân vận được tăng cường, các Phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Việc thực hiện tốt công tác dân vận đã làm cho Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền, góp phần quan trọng vào mục tiêu đưa thành phố Hòa Bình trở thành đô thị loại II trước năm 2025.

Nông dân huyện Lương Sơn thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng

(19/07/2023)
Huyện Lương Sơn có 75% dân số là nông dân, tỷ lệ lao động nông nghiệp chiếm 41,8%. Phát huy tinh thần cần cù, sáng tạo, những năm qua, hội viên, nông dân trên địa bàn huyện đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, thi đua lao động sản xuất. Nhiều hộ đã vươn lên trở thành hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Cục Quản lý thị trường tỉnh hưởng ứng các phong trào thi đua

(19/07/2023)
Thực hiện kế hoạch của Tổng cục Quản lý thị trường về tổ chức phong trào thi đua năm 2023, lập thành tích chào mừng 05 năm thành lập Tổng cục Quản lý thị trường (12/10/2018-12/10/2023). Cục Quản lý thị trường tỉnh đã triển khai, phát động Phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên trong lực lượng, kết quả nổi bật trong thực hiện 6 tháng đầu năm 2023 về các lĩnh vực như: Kết quả kiểm tra, kiểm soát trong 6 tháng đầu năm 2023, đã kiểm tra 564 vụ (bằng 84,5% so với cùng kỳ); Số vụ vi phạm 249 vụ (259 hành vi) chiếm tỷ lệ 44,1%. Tổng số tiền phạt VPHC: 1.069.404.000 đồng (đạt 193,23% so với cùng kỳ năm 2022; bằng 57,9% so với kế hoạch năm). Trong đó: Số tiền thu phạt nộp ngân sách Nhà nước bằng 1.069.404.000 đồng.

Huyện Kim Bôi: Tập trung nguồn lực đẩy nhanh Xây dựng nông thôn mới

(19/07/2023)
Triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025, UBND huyện Kim Bôi đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời giám sát chặt chẽ các công tác triển khai thực hiện; cùng với sự nỗ lực, cố gắng của hệ thống chính trị các cấp và hưởng ứng tham gia tích cực của nhân dân, huyện Kim Bôi đã triển khai hiệu quả và đạt các chỉ tiêu đề ra. Năm 2022 là năm đầu tiên huyện tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới theo văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, theo đó nhiệm vụ Chương trình có các cơ chế, chính sách mới, nhiều nội dung thay đổi, bổ sung, mức độ yêu cầu tiêu chí cao hơn.

Tăng cường phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên nông dân

(18/07/2023)
Thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Trong 6 tháng đầu năm, các ngành liên quan đã phối hợp cùng với các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân.

Đẩy mạnh công tác phối hợp trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn tỉnh

(17/07/2023)
Trong 6 tháng đầu năm 2023, thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác phối hợp giữa UBND, các ngành liên quan và các cấp Hội Nông dân trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân được triển khai tích vực, có hiệu quả thiết thực. Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 81 các cấp được củng cố và kiện toàn từng bước đi vào hoạt động nề nếp, hiệu quả, ý thức chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước của người dân được nâng lên.

Tăng cường bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh

(17/07/2023)
Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp tiếp tục được các cấp, ngành của tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp tỉnh quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các quy định của nhà nước về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, không xảy ra trường hợp vi phạm nghiêm trọng và không làm mất điện trên diện rộng.

Thanh tra tỉnh: Phấn đấu giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng cuối năm 2023, đạt tỷ lệ trên 90%

(14/07/2023)
Theo Thanh tra tỉnh, 6 tháng đầu năm 2023, tình hình khiếu nại (KN), tố cáo (TC) trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn phức tạp; toàn tỉnh tổ chức tiếp 1.470 lượt công dân; tiếp nhận, phân loại và xử lý 1.808 lượt đơn các loại. Một số vụ đông người, phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm. Ngành Thanh tra tỉnh đã tích cực tham mưu cho thủ trưởng cùng cấp tăng cường công tác tiếp công dân (TCD), giải quyết KNTC và kiểm tra, rà soát các vụ việc phức tạp, kéo dài, trong đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định việc giải quyết các vụ việc phức tạp, đông người, kéo dài là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 để tập trung giải quyết dứt điểm.

Thành phố Hòa Bình tích cực triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính

(14/07/2023)
Theo công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2022; thành phố Hòa Bình là đơn vị xếp thứ nhất khối UBND các huyện, thành phố với chỉ số CCHC 91,81%; chỉ số mức độ hài lòng 93,25%.

Hiệu quả từ thực hiện Tiểu dự án “Giảm nghèo về thông tin” trong Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững

(13/07/2023)
Thời gian qua, Tiểu dự án “Giảm nghèo về thông tin” trong Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động tổ chức triển khai, đặc biệt là sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân vùng hưởng lợi từ chương trình.

Đà Bắc triển khai Đề án hỗ trợ 2.157 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

(12/07/2023)
Theo Quyết định số 3347/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 theo phương pháp đo lường nghèo đa chiều, giai đoạn 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình thì: Tổng số hộ dân trong toàn tỉnh: 220.445 hộ. Trong đó: Hộ nghèo: 27.091 hộ, tỷ lệ 12,29%; Hộ cận nghèo: 22.114 hộ, tỷ lệ 10,03%. Giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ có huyện Đà Bắc là huyện nghèo.

Đà Bắc phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 28,69% vào cuối năm 2023

(12/07/2023)
Giai đoạn 2022 - 2025, huyện Đà Bắc có trong danh sách 22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh trên cả nước. Xác định giảm nghèo bền vững là một nhiệm vụ trọng tâm của Chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản. Những năm qua Trung ương, tỉnh và huyện đã tập trung nguồn lực nhằm từng bước đưa huyện giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Những chuyển biến tích cực sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW về công tác phụ nữ trong tình hình mới

(12/07/2023)
Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội về vai trò, vị trí, công tác phụ nữ có nhiều chuyển biến tích cực.

Khối các cơ quan tỉnh phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

(12/07/2023)
Sáu tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ; sự phối hợp của lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tập trung lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Khối thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội.

Kết quả thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố đạt kết quả khá

(11/07/2023)
Dự toán thu ngân sách nhà nước HĐND thành phố giao là 823,9 tỷ đồng, tăng 232,2 tỷ đồng, bằng 139,2% so với dự toán tỉnh giao. Để triển khai hiệu quả công tác thu ngân sách Nhà nước, ngay từ đầu năm, thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và UBND cấp xã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong thực hiện nhiệm vụ.

Sơ kết công tác Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Gia đình 6 tháng đầu năm

(11/07/2023)
Ngày 10/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức hội nghị Sơ kết công tác Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Gia đình 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đồng chí Bùi Thị Niềm, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì hội nghị.

Hiển thị 441 - 460 of 10.968 kết quả.