ListNewByCategory

Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo

(18/08/2023)
Trong những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) của tỉnh Hòa Bình luôn được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, tạo được bước chuyển biến tích cực trên cả hai mặt phòng và chống. Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014, công tác PCTN trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động. Hầu hết cán bộ, công chức, viên chức có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững phẩm chất, đạo đức, không tham nhũng, không tiêu cực, có ý thức phục vụ Nhân dân, được Nhân dân tin tưởng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, ổn định và phát triển kinh tế, xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh.

Phấn đấu năm 2025 tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 39% - 46%

(18/08/2023)
Theo chương trình phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu năm 2025 tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 39% - 46%. Đến thời điểm này, tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh ước đạt 33%.

Tăng cường triển khai công tác an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hòa Bình

(18/08/2023)
Thời gian qua, công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đã được chú trọng triển khai toàn diện, rộng khắp trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hòa Bình. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATVSLĐ từng bước đi vào nền nếp, các doanh nghiệp đã có nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về ATVSLĐ; các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội nói chung, bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp nói riêng đã được các cơ quan đơn vị thực hiện kịp thời. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn cơ bản thực hiện đầy đủ các quy định về bảo đảm ATVSLĐ tại đơn vị.

Đà Bắc: Nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai cho trẻ em

(17/08/2023)
Ngày 16/8, tại huyện Đà Bắc, Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai phối hợp với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam tổ chức Vòng chung khảo cuộc thi Rung chuông vàng "Cùng em phòng, chống thiên tai, kiến tạo tương lại bền vững”. Tham gia cuộc thi có 100 học sinh Trường THCS Thị trấn Đà Bắc.

Triển khai Đề án thành lập thị xã Lương Sơn và các phường thuộc thị xã Lương Sơn vào năm 2025

(17/08/2023)
Công tác quy hoạch và phát triển đô thị là một trong bốn khâu đột phá chiến lược thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lương Sơn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Việc thành lập thị xã Lương Sơn luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, ƯBND tỉnh và các sở, ngành. Đặc biệt, Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 31/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động nguồn lực tập trung xây dựng thị xã Lương Sơn đến năm 2025.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh

(16/08/2023)
Tính đến nay, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có 71 tổ chức cơ sở Đảng (gồm 45 đảng bộ và 26 chi bộ) với tổng số 4.374 đảng viên. Ngoài việc tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội, các cấp ủy Đảng trong Khối chú trọng lãnh đạo tổ chức tốt các hoạt động triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh ban hành và việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, khôi phục và phát triển kinh tế đã tác động tích cực đến việc giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, tạo sự thống nhất, đồng thuận và không khí phấn khởi trong các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Lạc Thủy phấn đấu đến năm 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3%

(15/08/2023)
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Lạc Thủy đã kịp thời ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo cho các đối tượng thụ hưởng, từ hỗ trợ sản xuất, dạy nghề tạo việc làm, chính sách về giáo dục, đào tạo, y tế, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ nhà ở.

Xây dựng, củng cố tổ chức Hội Nông dân các cấp đáp ứng yêu cầu tình hình mới

(14/08/2023)
Trong giai đoạn 2018-2023, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, hội viên nhận thức đầy đủ về tổ chức Hội và phong trào nông dân; đặc biệt là việc cụ thể hóa triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VII về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh và các Chỉ thị, kết luận, nghị quyết của các cấp, các ngành. Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh đã tích cực, chủ động đề xuất tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành các văn bản Đề án, kết luận, chỉ thị để tăng cường công tác lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp đối với tổ chức Hội Nông dân.

Phát huy vai trò của phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới

(11/08/2023)
Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm làm cho kinh tế nông thôn phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân tăng lên, vừa là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và vừa mang tính lâu dài với các cấp, các ngành. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Hòa Bình đã chú trọng phát huy vai trò của tổ chức Hội, tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng phong trào.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh nỗ lực đưa việc làm về với người lao động

(11/08/2023)
Ngày 10/8, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh phối hợp với UBND xã Toàn Sơn (huyện Đà Bắc) đã tổ chức Chương trình “Tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước cho học sinh, sinh viên và người lao động” nằm trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững.

Phấn đấu giai đoạn năm 2024 – 2025 có trên 70% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

(11/08/2023)
Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh xây dựng nông thôn mới tỉnh Hoà Bình từ năm 2021 đến nay đã đạt được những kết quả quan trọng. Hệ thống hạ tầng nông thôn phát triển mạnh mẽ, làm thay đổi bộ mặt nhiều vùng nông thôn. Điều kiện sống cả về vật chất và tinh thần của số lượng lớn dân cư nông thôn được nâng cao.

Tân Lạc tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

(10/08/2023)
Hiện nay, trên địa bàn huyện Tân Lạc đang triển khai một số dự án như: Đường Ngòi Hoa – Quốc lộ 6 (Xã Suối Hoa, xã Phong Phú); Khu nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái hồ Hòa Bình (Xã Suối Hoa); Quy hoạch khu du lịch các xã vùng cao huyện Tân Lạc (Xã Vân Sơn, xã Quyết Chiến, xã Ngổ Luông); Khu du lịch sinh thái Hồ Gươm- Sông Đà (Xã Suối Hoa); Khu du lịch sinh thái V’Star - Ngòi Hoa (Xã Suối Hoa); Cụm công nghiệp Phong Phú (Xã Phong Phú); Nhà máy dệt kim Supertex-Tân Lạc tại xã Thanh Hối....trong đó, huyện đang tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng, có tác động lan tỏa thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.

Phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân để chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới

(10/08/2023)
Cùng với sự đồng thuận cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và phát huy tốt vai trò chủ thể của Nhân dân, Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã đạt được nhiều kết quả. Đến nay, diện mạo nông thôn của mảnh đất ở cửa ngõ Tây Bắc ngày càng thay da, đổi thịt, đời sống người dân không ngừng được nâng lên.

Hiển thị 401 - 420 of 10.968 kết quả.