ListNewByCategory

Phát triển thủy sản Hồ Hòa Bình gắn với du lịch

(11/12/2023)
Hồ Hòa Bình có tiềm năng rất lớn để phát triển thủy sản gắn với du lịch. Hồ có nhiều eo ngách, dạng hình sông, diện tích các eo ngách lớn nên thuận lợi cho phát triển nuôi trồng thủy sản hàng hóa lớn. Hồ có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và nhiều điểm du lịch, di tích lịch sử, văn hoá, tâm linh đa dạng để phát triển du lịch.

Hòa Bình: Tiếp tục triển khai thực hiện quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về Xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025

(11/12/2023)
Tỉnh Hòa Bình có 6 dân tộc chính cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mường chiếm 63,3%; dân tộc Kinh chiếm 27,73%; dân tộc Thái chiếm 3,9%; dân tộc Dao chiếm 1,7%; dân tộc Tày chiếm 2,7%; dân tộc Mông chiếm 0,52%; các dân tộc khác chiếm 1,18%. Từ năm 2011 tỉnh Hòa Bình chỉ có 2 xã đạt 10 tiêu chí, 124 xã dưới 5 tiêu chí; số tiêu chí bình quân tại thời điểm đánh giá đạt 4,4 tiêu chí/xã, nhiều tiêu chí hết sức khó khăn như giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hoá, y tế, hộ nghèo…

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chi đoàn

(11/12/2023)
Sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TU, ngày 24/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chi đoàn, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự quan tâm tạo điều kiện của các cơ quan, đơn vị, công tác Đoàn và phong trào thanh niên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi đoàn được nâng lên, đại đa số thanh niên đã tích cực, chủ động tham gia các hoạt động đoàn do các chi đoàn tổ chức.

Việc thực hiện QCDC ở cơ sở xã, phường, thị trấn ngày càng đi vào nền nếp, nghiêm túc

(11/12/2023)
Trong thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở tất cả các loại hình cơ sở. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về QCDC ở cơ sở, kịp thời xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, quán triệt, triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Qua đó cán bộ, đảng viên và Nhân dân được biết, được bàn, được kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò làm chủ trong việc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền các cấp. Việc cải cách thủ tục hành chính theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch đã tạo thuận lợi cho Nhân dân trong quá trình thực hiện các giao dịch. Công tác tiếp dân, tiếp xúc cử tri, tổ chức các hội nghị tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân được tăng cường thực hiện nghiêm túc. Việc thực hiện QCDC ở cơ sở xã, phường, thị trấn ngày càng đi vào nền nếp, nghiêm túc thực hiện công khai, minh bạch, lấy ý kiến Nhân dân, đặc biệt là việc triển khai các Chương trình, dự án trọng điểm. Việc thực hiện các nội dung công khai, tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động đảm bảo đúng quy định. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền xây dựng, thực hiện QCDC ở cơ sở đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó, đã phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo bầu không khí dân chủ, sự đồng thuận cao, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, đơn vị.

Hội nghị kết nối giao thương tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Hòa Bình năm 2023

(11/12/2023)
Chiều 8/12, tại huyện Cao Phong, Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh phối hợp với UBND huyện Cao Phong tổ chức Hội nghị kết nối giao thương tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Hòa Bình năm 2023. Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố và 60 doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh.

Yên Thủy: Đã đạt 5/9 tiêu chí Huyện nông thôn mới

(08/12/2023)
Theo báo cáo của UBND huyện Yên Thủy, tới nay số tiêu chí nông thôn mới bình quân trên địa bàn huyện đạt 18,4 tiêu chí/xã. Đã có 07 xã đạt 19/19 tiêu chí (Yên Trị, Phú Lai, Đoàn Kết, Lạc Thịnh, Lạc Lương, Bảo Hiệu, Đa Phúc); 03 xã đạt từ 16 – 18 tiêu chí (Ngọc Lương, Hữu Lợi, Lạc Sỹ).

Kết quả 03 năm tổ chức triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2020 trên địa bàn tỉnh

(08/12/2023)
Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của tỉnh, tuổi trẻ tỉnh Hoà Bình đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tính chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đổi mới các nội dung, hình thức sáng tạo, sử dụng có hiệu quả các trang mạng xã hội, các nền tảng số hiện đại, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, qua đó góp phần xây dựng thế hệ trẻ Hoà Bình giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, có tri thức, có văn hóa, có trách nhiệm với cộng đồng.

Hòa Bình: Chính sách tài khóa của Chính phủ hỗ trợ trên 54 nghìn khách hàng vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19

(08/12/2023)
Sau 02 năm triển khai thực hiện, các chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết sổ 43/2022/QH15 của Quốc hội và chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ đã thực sự đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả và nhận được sự hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp.

Kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2023

(08/12/2023)
Năm 2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ Kế hoạch PBGDPL của UBND tỉnh và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng đề ra. Tổ chức được nhiều hoạt động PBGDPL theo chuyên đề, có trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều hiệu ứng tuyên truyền tốt. Công tác PBGDPL được thực hiện thường xuyên, liên tục, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, Nhân dân góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển bền vững.

Huyện Yên Thủy phát triển đô thị thông minh, bền vững

(07/12/2023)
Thực hiện Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030; huyện Yên Thủy đã triển khai các giải pháp, như: Phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, thực hiện công tác an ninh mạng, phát triển chính quyền số. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ công cho Nhân dân và doanh nghiệ, góp phần phát triển huyện theo hướng đô thị xanh, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Kết quả công tác Hội và Phong trào Chữ thập đỏ năm 2023

(05/12/2023)
Năm 2023, Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp nhân đạo, tích cực thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước tại địa phương. Hội chủ động tham gia ứng phó kịp thời, hiệu quả với các thách thức, thực hiện chính sách an sinh xã hội, tất cả vì người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội, đóng góp tích cực cho phong trào Chữ thập đỏ qua các mảng hoạt động như công tác xã hội, phòng ngừa ứng phó thảm họa, chăm sóc sức khỏe ban đầu và tuyên truyền hiến máu tình nguyện… với tổng giá trị hoạt động nhân đạo đạt trên 29 tỷ đồng, trợ giúp cho 86.543 lượt người.

Mai Châu: Tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

(05/12/2023)
Năm 2023, việc tổ chức triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Mai Châu được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là sự đồng thuận và ủng hộ mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân trong huyện. Cơ sở hạ tầng nông thôn tiếp tục được đầu tư, kinh tế nông thôn, sản xuất nông nghiệp tiếp tục có bước phát triển, giáo dục, y tế được quan tâm; công tác giảm nghèo thực hiện có hiệu quả, thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện, hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Lạc Thủy: Tích cực thực hiện Bộ tiêu chí Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

(05/12/2023)
Huyện Lạc Thủy có vị trí kinh tế quan trọng và nhiều điều kiện để phát triển theo hướng vùng kinh tế tổng hợp. Những phân tích về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, địa hình và các tiềm năng tài nguyên cho thấy Lạc Thủy là vị trí giao thoa giữa vùng đồng bằng Bắc bộ, nhất là khu vực các tỉnh: Hà Nam, Ninh Bình, Thủ đô Hà Nội với tỉnh Hòa Bình. Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất năm 2022 đạt 14,5%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng hướng: Công nghiệp - Xây dựng 34,3%, Thương mại - Dịch vụ 41,7%, Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản 24,0%. Tổng giá trị sản xuất đạt 7.585.672 triệu đồng (giá HH). Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 72,43 triệu đồng.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ

(05/12/2023)
Thời gian qua, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ, xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển mọi mặt của tỉnh, với chức năng nhiệm vụ được giao, hầu hết các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch hoạt động Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và công tác bình đẳng giới năm 2023.

Tích cực xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan, đơn vị

(04/12/2023)
Thực hiện xây dựng môi trường văn hóa xanh - sạch - đẹp - an toàn trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, 05 năm qua các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực xây dựng môi trường văn hóa bằng nhiều nội dung, hình thức khác nhau, tạo ra sự lan tỏa trong cộng đồng.

Kết quả Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023

(04/12/2023)
Năm 2023, tỉnh tổ chức hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới thành công tốt đẹp, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong công tác truyền thông lưu động chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới” qua các cuộc diễu hành đã nâng cao nhận thức người dân trong công tác phòng, ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Tổ chức các hình thức tuyên truyền thông qua Báo Hoà Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, băng rôn, khẩu hiệu, các buổi toạ đàm, chuyên đề về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động năm 2023. Một số sở, ban, ngành, đoàn thể và 10/10 huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023. Triển khai tổ chức hướng ứng bằng nhiều hình thức, nhiều lượt người đã được tiếp cận khi triển khai các hoạt động.

Kim Bôi: Đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

(04/12/2023)
Thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới, thời gian qua huyện Kim Bôi đã tập trung nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức, cá nhân tiềm ẩn nguy cơ vi phạm các quy định về ATTP, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng; Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm; Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý an toàn thực phẩm.

Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023

(04/12/2023)
Hiện nay, tỉnh Hòa Bình có khoảng 80.000 thanh niên; tỷ lệ dân số trong độ tuổi thanh niên chiếm hơn 9,5% dân số (nam chiếm 51% dân số, nữ chiếm 49% dân số); tỷ lệ thanh niên tham gia sinh hoạt tổ chức Đoàn chiếm hơn 51,16% tổng số thanh niên; tỷ lệ thanh niên là người dân tộc thiểu số chiếm hơn 70,62% tổng số thanh niên; tỷ lệ thanh niên trong các cơ quan Đảng và Nhà nước đạt hơn 1,7% tổng thanh niên.

Cụm thi đua số 4 Hội Chữ thập đỏ các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc trao nhà Chữ thập đỏ cho hộ nghèo tại xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi

(01/12/2023)
Chiều 30/11, Cụm thi đua số 4 Hội Chữ thập đỏ các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc tổ chức Chương trình bàn giao nhà Chữ thập đỏ cho hộ nghèo tại xóm Đầm Sáng, xã Xuân Thủy (huyện Kim Bôi). Dự chương trình có đồng chí Huỳnh Thị Xuân Lam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Kết quả triển khai, thực hiện một số dự án nhà ở trên địa bàn thành phố Hòa Bình

(30/11/2023)
Thời gian qua, UBND thành phố Hòa Bình đã tăng cường thực thi nhiệm vụ quản lý Nhà nước theo phân công, phân cấp đối với các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị trên địa bàn. Hướng dẫn, yêu cầu chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện đúng quy định hiện hành của pháp luật. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với một số dự án nhà ở trên địa bàn thành phố Hòa Bình.

Hiển thị 281 - 300 of 10.968 kết quả.