ListNewByCategory

Kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

(10/01/2024)
Sau 05 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/TU, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, các chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại tỉnh Hòa Bình đã từng bước đi vào thực tiễn của cuộc sống; nghị quyết số 28-NQ/TW đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; nhận thức của người dân, người lao động (NLĐ), tổ chức, doanh nghiệp về BHXH, BHYT ngày càng được nâng cao.

Kết quả thực hiện phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát, kỷ luật của Đảng

(05/01/2024)
Năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị, tổ chức đã thực hiện nghiêm túc các nội dung của Quy chế phối hợp, qua đó đã kịp thời tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc, nổi cộm, phát sinh liên quan đến công tác kiểm tra giám sát (KTGS) và kỷ luật đảng, nhất là những vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước của cán bộ, đảng viên thuộc diện cấp ủy quản lý.

Người dân vùng cao tại huyện Đà Bắc chuẩn bị vụ đào Tết Nguyên đán

(05/01/2024)
Huyện Đà Bắc là địa phương có diện tích trồng đào lớn và cho ra những sản phẩm đẹp, độc đáo nhất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Giống đào ở nơi đây phần lớn được tìm kiếm từ các vùng đồi, núi cao, loại đào này có thế cây, hoa có đặc điểm riêng không lẫn với địa phương khác. Những ngày này, người dân ở huyện vùng cao huyện Đà Bắc đang tất bật chăm sóc cây đào, kịp thời phục vụ nhu cầu chơi hoa dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

(05/01/2024)
Người uy tín có vai trò quan trọng đối với cộng đồng các dân tộc thiểu số (DTTS), vì vậy trong những năm qua, việc phát huy vai trò của người uy tín trong đồng bào DTTS luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác vận động và coi đây là cánh tay nối dài của chính quyền, là cầu nối giữa đồng bào các dân tộc thiểu số với các cấp uỷ, chính quyền, góp phần tạo dựng lòng tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước.

Hạ tầng thương mại của tỉnh phát triển tạo thuận lợi cho luân chuyển, tiêu thụ hàng hóa

(05/01/2024)
Những năm qua, tỉnh Hòa Bình đã khuyến khích, thu hút mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế đầu tư phát triển hạ tầng thương mại và các loại hình phân phối hiện đại. Qua đó đã đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của Nhân dân trên địa bàn, thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển.

Năm 2023, tổng doanh thu của hoạt động vận tải, kho bãi ước ước đạt trên 1.500 tỷ đồng

(03/01/2024)
Hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ năm vừa qua đã có những bước phát triển. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có tổng số 268 Doanh nghiệp, hợp tác xã và hàng trăm hộ kinh doanh cá thể tham gia vào hoạt động kinh doanh vận tải theo các loại hình. Tổng số phương tiện tham gia là 2.517 xe, phục vụ 24/24h hàng ngày, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh

(03/01/2024)
Năm 2023, công tác dân tộc luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh; sự quan tâm phối hợp thực hiện của các sở, ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. Tình hình vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định, người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Kết quả thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2023

(02/01/2024)
Năm 2023, các cấp, các ngành, đơn vị trong tỉnh đã có sự quan tâm đến công tác tuyên truyền về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; giúp người tiêu dùng trong các cơ quan đơn vị, các tổ chức và nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm, quyền lợi người tiêu dùng đối với sản phẩm hàng hoá trong nước. Từ đó thay đổi hành vi ưu tiên mua sắm, tiêu dùng hàng hoá thương hiệu Việt.

Nỗ lực trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023

(29/12/2023)
Năm 2023, với mục đích cụ thể hóa, đưa các Nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương vào cuộc sống, góp phần cải thiện diện mạo nông thôn, thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn; tỉnh Hoà Bình đã triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; cụ thể hoá các quy định trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị năm 2023 về công tác tiếp dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ người tố cáo

(29/12/2023)
Trong năm 2023, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014, Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 và Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị; thường xuyên quan tâm, kịp thời chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tiếp dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ người tố cáo.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

(28/12/2023)
Trong năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự tham gia của các cơ quan truyền thông và nhất là vai trò quan trọng của Nhân dân, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động.

Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh

(28/12/2023)
Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình giao thông, các cấp, các ngành và chủ đầu tư các dự án xây dựng công trình giao thông trong tỉnh đã tổ chức triển khai các nhiệm vụ đề ra, đảm bảo an toàn trong đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

Tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh

(26/12/2023)
Thực hiện Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra việc tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 14/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Tổ công tác liên ngành kiểm tra việc tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh. Tổ công tác liên ngành đã tiến hành kiểm tra xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh. Thông qua quá trình kiểm tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh đã có các chuyển biến tích cực.

Tập huấn kỹ năng áp dụng công nghệ số trong tiêu thụ sản phẩm cho người dân tại địa phương triển khai mô hình xã thương mại điện tử năm 2023 tại xã Yên Trị, huyện Yên Thủy

(25/12/2023)
Ngày 25/12, tại UBND xã Yên Trị, huyện Yên Thủy, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh đoàn Hoà Bình tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng áp dụng công nghệ số trong tiêu thụ sản phẩm cho người dân tại địa phương triển khai mô hình xã thương mại điện tử năm 2023”. Dự hội nghị, có đồng chí Cảnh Chí Quân, Phó trưởng Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn; cùng đại diện Tỉnh đoàn Hòa Bình; Huyện đoàn Yên Thủy và UBND xã Yên Trị. Tham dự, có các doanh nghiệp, tổ hợp tác, Hợp tác xã thanh niên, doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang trại trẻ, hộ kinh doanh cá thể, chủ thể OCOP trên địa bàn xã Yên Trị.

Ngày hội việc làm tỉnh Hòa Bình năm 2023 thu hút 1.000 lao động tham gia

(25/12/2023)
Ngày 23/12 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (SLĐ,TB&XH) tỉnh tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh Hòa Bình năm 2023. Dự Ngày hội có các đồng chí: Quách Thị Kiều, Giám đốc (SLĐ,TB&XH), Trưởng ban Tổ chức Ngày hội; Ngô Xuân Liễu, Giám đốc Trung tâm Quốc gia về dịch vụ việc làm, Cục Việc làm, Bộ LĐ,TB&XH; lãnh đạo MTTQ VN tỉnh, Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thành phố.

Tăng cường công tác quản lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

(25/12/2023)
Thực hiện chính sách pháp luật về đất đai, trong những năm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành có liên quan phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện rà soát tình hình cấp giấy chứng nhận, xây dựng kế hoạch, tập trung triển khai công tác cấp giấy chứng nhận đồng loạt và giao chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận cho Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

Huyện Đà Bắc nỗ lực trong triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023

(22/12/2023)
Huyện Đà Bắc có 13 xã thuộc khu vực III, giao thông đi lại khó khăn, dân cư sinh sống không tập trung, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 89,72% dân số. Năm 2023, triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, huyện Đà Bắc đã tập trung nguồn lực, thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước để cải thiện đời sống người dân.

Hiển thị 241 - 260 of 10.968 kết quả.