ListNewByCategory

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới

(19/07/2024)
Sau 03 năm thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025, Nông dân trong tỉnh đã phát huy tốt hơn vai trò là chủ thể, tham gia hợp tác, liên kết, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển kinh tế, khôi phục và phát triển ngành nghề nông thôn, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần của cư dân nông thôn.

Tình hình thiên tai và thiệt hại do ảnh hưởng của đợt mưa lớn, giông, lốc, sét kèm gió mạnh từ ngày 15/7 đến 15h30 ngày 18/7/2024 trên địa bàn tỉnh

(19/07/2024)
Theo báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ ngày 15/7 đến 15h30’ ngày 18/7/2024, trên địa bàn tỉnh có mưa lớn, kèm giông, lốc, sét kéo dài, lượng mưa dao động từ 193,4 – 285,6 mm; lượng mưa lớn nhất đo được tại trạm đo mưa tự động xã Ba Khan, huyện Mai Châu là 285,6 mm đã gây một số thiệt hại trên địa bàn huyện Mai Châu, Tân Lạc, Kim Bôi, Lạc Sơn, thành phố Hòa Bình.

Kết quả công tác Chữ thập đỏ góp phần tích cực vào chính sách an sinh xã hội

(19/07/2024)
6 tháng đầu năm 2024, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Chữ thập đỏ, UBND tỉnh triển khai toàn diện chương trình hành động của Hội. Công tác xã hội triển khai theo hướng bền vững, xác định rõ đối tượng, hoạt động và kế hoạch hỗ trợ. Tổng giá trị hoạt động nhân đạo 6 tháng đạt trên 22 tỷ đồng, trợ giúp cho trên 55.800 lượt người.

6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 9.358 người lao động

(18/07/2024)
Năm 2024, tỉnh tập trung thực hiện các giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động, như: Đẩy mạnh triển khai có hiệu quả công tác tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tuyển dụng lao động; tập trung phát triển thị trường, kết nối cung - cầu lao động; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chương trình cho vay đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, vay hỗ trợ việc làm; thông báo thông tin việc làm, tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh... Qua đó, hỗ trợ người lao động nhanh chóng quay trở lại thị trường lao động.

Kết quả triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2024

(18/07/2024)
Với chủ đề “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”, các hoạt động triển khai trong Tháng hành động vì trẻ em đã được các cấp Ủy, Đảng và chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các hoạt động; các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể các cấp đã tăng cường tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật về liên quan đến trẻ em, trách nhiệm của các ngành, các cấp và công tác phối hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp kịp thời, hiệu quả ngăn chặn, tố giác những vấn đề nóng về trẻ em. Qua đó, nhận thức của gia đình và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được nâng cao.

Kết quả công tác Khoa giáo 6 tháng đầu năm 2024

(18/07/2024)
Xác định công tác khoa giáo là một bộ phận quan trọng trong công tác tuyên giáo của Đảng, đồng thời giữ vị trí trọng yếu trong việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, vì vậy Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác khoa giáo đạt nhiều kết quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của toàn tỉnh.

Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

(18/07/2024)
Thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" thời gian qua, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đã vào cuộc tuyên truyền, vận động, giới thiệu quảng bá sản phẩm tới người tiêu dùng. Qua đó, làm thay đổi nhận thức của nhà sản xuất và người tiêu dùng đối với sản phẩm hàng hóa của Việt Nam, góp phần phát huy nội lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các địa phương.

Tình hình thiên tai và thiệt hại do ảnh hưởng của đợt mưa lớn, giông, lốc, sét kèm gió mạnh từ ngày 15/7 đến 15h30 ngày 18/7/2024 trên địa bàn tỉnh

(18/07/2024)
Theo báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ ngày 15/7 đến 15h30’ ngày 18/7/2024, trên địa bàn tỉnh có mưa lớn, kèm giông, lốc, sét kéo dài, lượng mưa dao động từ 193,4 – 285,6 mm; lượng mưa lớn nhất đo được tại trạm đo mưa tự động xã Ba Khan, huyện Mai Châu là 285,6 mm đã gây một số thiệt hại trên địa bàn huyện Mai Châu, Tân Lạc, Kim Bôi, Lạc Sơn, thành phố Hòa Bình.

Thành phố Hòa Bình: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án bán đấu giá đất năm 2024

(18/07/2024)
Theo báo cáo của UBND thành phố Hòa Bình, tính đến hết 30/6/2024, số thu ngân sách nhà nước của thành phố Hòa Bình đạt 259,8 tỷ đồng, bằng 43,7% dự toán tỉnh và bằng 36,2% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thành phố; trong đó: Thu từ thuế, phí thực hiện 252,4 tỷ đồng, bằng 63,3% dự toán tỉnh và bằng 60,3% chỉ tiêu NQ HĐND; thu tiền sử dụng đất thực hiện 7,5 tỷ đồng, bằng 3,7% dự toán tỉnh và bằng 2,5% chỉ tiêu NQ HĐND. Trên cơ sở tình hình thực hiện dự toán thu NSNN 6 tháng đầu năm, tiền thu sử dụng đất đạt rất thấp, tiến độ các dự án thu tiền sử dụng đất triển khai thực hiện quá chậm, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hòa Bình.

Kết quả thực hiện công tác gia đình 6 tháng đầu năm 2024

(18/07/2024)
Trong 6 tháng đầu năm 2024, công tác gia đình luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự đồng thuận, hưởng ứng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các sở, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Các hoạt động truyền thông hưởng ứng các Ngày về Gia đình và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đồng bào dân tộc thiểu số trong thực hiện công tác gia đình, công tác phòng, chống bạo lực gia đình, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc, loại bỏ hủ tục lạc hậu, thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa.

Tình hình thiên tai và thiệt hại do ảnh hưởng của đợt mưa lớn, giông, lốc, sét kèm gió mạnh từ ngày 15/7 đến 15h30 ngày 16/7/2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(17/07/2024)
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, do ảnh hưởng của mưa lớn, giông, lốc, sét kèm gió mạnh từ ngày 15/7/2024 đến 16/7/2024, tính đến thời điểm ngày 16/7/2024 đã gây một số thiệt hại trên địa bàn huyện Mai Châu, Tân Lạc, Kim Bôi, Lạc Sơn cụ thể như sau:

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh

(16/07/2024)
Xác định hội nhập kinh tế quốc tế là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, trong thời gian qua, các sở, ban, ngành của tỉnh đã rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi quản lý; kiến nghị, chỉnh sửa, bổ sung, xây dựng và ban hành mới các văn bản nhằm đảm bảo tính đồng bộ, minh bạch, khả thi, phù hợp với cam kết hội nhập kinh tế mà Việt Nam đã ký kết, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư của tỉnh được đẩy mạnh theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả. 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh có 05 dự án đầu tư được cấp mới với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 1.050 tỷ đồng, trong đó: Có 01 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký khoảng 0,4 triệu USD và 04 dự án đầu tư trong nước.

Kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 7 năm 2024

(16/07/2024)
Trong tháng 7 (số liệu từ ngày 11/6/2024 đến ngày 12/7/2024), Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp 40 đoàn gồm 55 lượt công dân (trong đó, có 02 đoàn đông người, ≥ 05 người/đoàn ) đến Trụ sở Tiếp công dân tỉnh trình bày 41 vụ việc. Tình hình an ninh trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh được đảm bảo, không xảy ra tình trạng mất trật tự; công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh tại trụ sở được cán bộ tiếp công dân trả lời, hướng dẫn tận tình không gây bức xúc cho công dân.

Hiển thị 1 - 20 of 10.984 kết quả.