ListNewByCategory

Mai Châu: Quan tâm nâng cao chất lượng đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(06/06/2023)
Mai Châu huyện vùng cao của tỉnh Hoà Bình, cách trung tâm của tỉnh gần 70km về phía Tây Bắc, tổng diện tích tự nhiên là 56.982,8ha, huyện có 15 xã và 01 thị trấn, với 116 xóm, tổ dân phố và tiểu khu, dân số trên 56.981 người, có 07 dân tộc cùng chung sống đoàn kết, trong đó dân tộc Thái chiếm 56,5%, dân tộc Mường chiếm 16,6%, dân tộc Kinh chiếm 11,6%, còn lại là dân tộc Dao, Mông, Hoa và Tày.

Thành phố Hòa Bình tăng cường công tác quản lý tài nguyên môi trường

(05/06/2023)
Xác định công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, vừa lâu dài, vừa thường xuyên, cấp bách. Trong 3 năm qua, Thành ủy Hòa Bình đã tập trung tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác thuế

(02/06/2023)
Những năm qua, Cục Thuế tỉnh đã lãnh đạo tăng cường công tác cải cách hành chính Thuế, đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính để cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện chỉ số PCI cấp tỉnh.

Huyện Yên Thủy triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu Quốc gia

(01/06/2023)
Giai đoạn 2021 - 2025, huyện Yên Thủy thực hiện 2 Chương trình mục tiêu quốc gia, gồm: Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình giảm nghèo bền vững. Thời gian qua, huyện đã kịp thời chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào cuộc, nhằm thực hiện có hiệu quả các chương trình này.

Tăng cường các biện pháp cấp bách đảm bảo an toàn, phòng cháy, chữa cháy đối với hệ thống điện

(31/05/2023)
Sở Công Thương vừa có công văn gửi Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện; Phòng Kinh tế thành phố; phòng Kinh tế huyện Lương Sơn; Các đơn vị quản lý vận hành lưới điện trên địa bàn tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách đảm bảo an toàn, phòng cháy, chữa cháy đối với hệ thống điện.

Lạc Thủy: Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất đạt 14% giai đoạn 2020-2023

(30/05/2023)
Hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo triển khai kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ đề ra và bước đầu đạt được những kết quả quan trọng. Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất 14%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng. Nông, lâm nghiệp, thủy sản 23,6%; công nghiệp, xây dựng 35,4%; thương mại, dịch vụ 41,7%. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực.

5 tháng đầu năm 2023, Quản lý thị trường tỉnh đã tiến hành kiểm tra 458 vụ, phát hiện 215 vụ vi phạm

(30/05/2023)
Trong 05 tháng đầu năm 2023, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh đã tập trung chỉ đạo các đội trực thuộc luôn nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của cấp trên, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại. Trong đó, toàn Cục luôn chú trọng kiểm tra, kiểm soát các lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm tác động lớn đến kinh tế - xã hội, đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và quyền lợi người tiêu dùng.

Huyện Kim Bôi tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược

(30/05/2023)
Trên cơ sở những đánh giá toàn diện những thuận lợi, khó khăn và thế mạnh, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Kim Bôi xác định tập trung thực hiện tốt 3 lĩnh vực đột phá, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện theo hướng nhanh và bền vững.

Hiển thị 531 - 540 of 10.988 kết quả.