ListNewByCategory

Bồi dưỡng Văn hóa công vụ năm 2023

(19/06/2023)
Sáng ngày 17/6, tại Trung tâm Hội nghị Hòa Bình đã diễn ra Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng Văn hóa công vụ năm 2023, do Sở Nội vụ tỉnh tổ chức, tham gia lớp bồi dưỡng có gần 140 học viên là các lãnh đạo, cán bộ công chúc và viên chức đến từ 39 cơ quan, đơn vị gồm: các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp, các cơ quan đảng và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh.

Tổng kết, trao giải các Cuộc thi trên Báo Hòa Bình năm 2023

(16/06/2023)
Ngày 16/6, Báo Hoà Bình tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi viết về chủ đề “Hòa bình –Khát vọng phát triển” và Cuộc thi Ảnh báo chí “Nét đẹp Hòa Bình” lần thứ II trên Báo Hòa Bình năm 2023. Dự buổi lễ, có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; tham dự, có lãnh đạo các sở, ban, ngành; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội VH – NT tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, cùng cán bộ, phóng viên và cộng tác viên tiêu biểu của Báo Hòa Bình.

Kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 895-QĐ/TU ban hành Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018 - 2025”

(16/06/2023)
Sau 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 895-QĐ/TU đội ngũ báo cáo viên Đảng ủy Khối, cơ sở đã góp phần giữ vững tư tưởng, góp phần quan trọng vào nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và cán bộ công chức, viên chức và người lao động về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tăng cường sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, thúc đẩy hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên phạm vi Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Tình hình bố trí, nhu cầu vốn đầu tư công trong việc nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết TTHC, các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành

(16/06/2023)
Triển khai thực hiện bố trí vốn đầu tư công trong việc nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Hòa Bình với tên miền “http://dichvucong.hoabinh.gov.vn” hiện đang cung cấp 1.113 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 745 dịch vụ công trực tuyến một phần của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; đã thực hiện tích hợp, đăng nhập một lần, đồng bộ hồ sơ TTHC, đồng bộ trạng thái, thống kê tình hình xử lý hồ sơ TTHC với Cổng dịch vụ công Quốc gia thông qua máy chủ bảo mật được cài đặt, quản lý tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh. Tiếp tục triển khai hoàn thành việc kết nối các hệ thống thông tin của các cơ quan trung ương với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh theo hướng dẫn của các Bộ, ngành. Tích hợp 1.387 dịch vụ công trực tuyến với Cổng dịch vụ công quốc gia; tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến của tỉnh với Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế

(15/06/2023)
Những năm quam, nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế (NNT), ngành Thuế đã tăng cường đổi mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Kết quả cho thấy, nhờ triển khai nhiều hình thức khác nhau, công tác tuyên truyền hỗ trợ đạt hiệu quả cao hơn, đặc biệt là các hình thức hỗ trợ qua mạng xã hội, đối thoại trực tuyến...

Yên Thủy: Khai trương Cửa hàng nông sản an toàn thứ 9 không sử dụng phẩm màu độc hại

(15/06/2023)
Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 06/8/2021 của Tỉnh ủy Hòa Bình về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Ngày 13/6, tại phố Sấu, xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, Trung tâm Hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với Hội Nông dân huyện Yên Thủy tổ chức khai trương Cửa hàng nông sản an toàn Kiên Thu.

Ban Dân tộc tỉnh: Phát huy hiệu quả các chính sách dân tộc

(15/06/2023)
Những năm qua, bằng việc thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, từ các bản làng, thôn xóm ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi của tỉnh đã được quan tâm đầu tư, hỗ trợ để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Hằng năm, tỉnh Hòa Bình ưu tiên dành các nguồn lực từ các chương trình, dự án, chính sách tập trung xây dựng hạ tầng, cơ sở thiết yếu như: Giao thông, thủy lợi, điện sinh hoạt, trường học, y tế … cũng như tạo điều kiện để hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề, mở rộng việc làm cho lao động người DTTS.

Xã Độc Lập: Quyết tâm về đích nông thôn mới

(15/06/2023)
Xã Độc lập, thành phố Hòa Bình là xã khu vực III, đặc biệt khó khăn của tỉnh, từ khi thực hiện Chương trình nông thôn mới, diện mạo xã vùng cao Độc Lập như "thay da, đổi thịt". đời sống Nhân dân được nâng lên rõ rệt với thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 36,5 triệu đồng/người/năm. Hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn như: Điện, đường, trường, trạm, chợ… ngày được quan tâm, đầu tư đồng bộ, khang trang.

Tăng cường công tác quản lý, khai thác, phát hiện xử lý kịp thời nguy cơ xảy ra sự cố công trình thủy lợi

(15/06/2023)
Ngày 14/6/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 1532/SNN-TL gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Các công ty TNHH MTV: Khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình, Cao Phong, 2/9 yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác quản lý, khai thác, phát hiện xử lý kịp thời nguy cơ xảy ra sự cố công trình thủy lợi.

Đà Bắc: Tập trung thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm

(14/06/2023)
Nhằm cụ thể hóa nội dung thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, năm 2023 huyện Đà Bắc thực hiện đồng bộ trên 2 nhóm sản phẩm tại địa phương, bao gồm các nhóm sản phẩm tiềm năng và các nhóm sản phẩm có sẵn. Theo kế hoạch sẽ hoàn thành chấm điểm phân hạng trước 30/9/2023.

Hiển thị 481 - 490 of 10.962 kết quả.