ListNewByCategory

Những chuyển biến tích cực sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW về công tác phụ nữ trong tình hình mới

(12/07/2023)
Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội về vai trò, vị trí, công tác phụ nữ có nhiều chuyển biến tích cực.

Khối các cơ quan tỉnh phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

(12/07/2023)
Sáu tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ; sự phối hợp của lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tập trung lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Khối thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội.

Kết quả thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố đạt kết quả khá

(11/07/2023)
Dự toán thu ngân sách nhà nước HĐND thành phố giao là 823,9 tỷ đồng, tăng 232,2 tỷ đồng, bằng 139,2% so với dự toán tỉnh giao. Để triển khai hiệu quả công tác thu ngân sách Nhà nước, ngay từ đầu năm, thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và UBND cấp xã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong thực hiện nhiệm vụ.

Sơ kết công tác Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Gia đình 6 tháng đầu năm

(11/07/2023)
Ngày 10/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức hội nghị Sơ kết công tác Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Gia đình 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đồng chí Bùi Thị Niềm, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì hội nghị.

Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí và các đơn vị phối hợp trong công tác thông tin, truyền thông

(10/07/2023)
Ngày 10/7, Bảo hiểm xã hội tỉnh (BHXH) tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí và các đơn vị phối hợp trong công tác thông tin, truyền thông. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành chức năng; đại diện các cơ quan truyền thông của tỉnh và của Trung ương thường trú trên địa bàn.

Xã Cao Sơn: Hướng tới mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao, trở thành một điểm sáng trong Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM

(07/07/2023)
Ngay sau khi về đích Nông thôn mới (NTM), Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc đã tiếp tục nỗ lực, chủ động không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao, trở thành một điểm sáng trong Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM.

Sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2023

(06/07/2023)
Ngày 6/7, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Hội Nông dân các huyện, thành phố.

Tăng cường công tác giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh

(05/07/2023)
Thực hiện quyết định 2453/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 về phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị được giao giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh hiện có 59 xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) tại 8/10 huyện, thành phố. UBND tỉnh đã phân công 50 cơ quan, đơn vị của tỉnh có nhiệm vụ giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn trên.

Lạc Sơn phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo khoảng 4%/năm

(05/07/2023)
Lạc Sơn là huyện miền núi của tỉnh Hòa Bình có tổng diện tích tự nhiên 58.746,19 ha; có 24 đơn vị hành chính (23 xã và 01 thị trấn); huyện có 13 xã đặc biệt khó khăn; tính đến hết năm 2022 huyện có 10 xã về đích nông thôn mới. Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 theo chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2022-2025, tổng số hộ dân cư trong huyện có 34.795 hộ; trong đó có 6.723 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 19,32%; Số nhân khẩu hộ nghèo: 28.092 khẩu; tỷ lệ: 18,00%. ( giảm tỷ lệ 4,81% so với năm 2021, vượt kế hoạch đề ra); Hộ cận nghèo: 6.084 hộ; tỷ lệ: 17,49%. Số nhân khẩu hộ cận nghèo 27.686 khẩu; tỷ lệ:17,74% ( giảm tỷ lệ 2,22% so với năm 2021).

Hiển thị 451 - 460 of 10.962 kết quả.