ListNewByCategory

Tăng cường phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên nông dân

(18/07/2023)
Thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Trong 6 tháng đầu năm, các ngành liên quan đã phối hợp cùng với các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân.

Đẩy mạnh công tác phối hợp trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn tỉnh

(17/07/2023)
Trong 6 tháng đầu năm 2023, thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác phối hợp giữa UBND, các ngành liên quan và các cấp Hội Nông dân trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân được triển khai tích vực, có hiệu quả thiết thực. Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 81 các cấp được củng cố và kiện toàn từng bước đi vào hoạt động nề nếp, hiệu quả, ý thức chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước của người dân được nâng lên.

Tăng cường bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh

(17/07/2023)
Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp tiếp tục được các cấp, ngành của tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp tỉnh quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các quy định của nhà nước về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, không xảy ra trường hợp vi phạm nghiêm trọng và không làm mất điện trên diện rộng.

Thanh tra tỉnh: Phấn đấu giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng cuối năm 2023, đạt tỷ lệ trên 90%

(14/07/2023)
Theo Thanh tra tỉnh, 6 tháng đầu năm 2023, tình hình khiếu nại (KN), tố cáo (TC) trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn phức tạp; toàn tỉnh tổ chức tiếp 1.470 lượt công dân; tiếp nhận, phân loại và xử lý 1.808 lượt đơn các loại. Một số vụ đông người, phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm. Ngành Thanh tra tỉnh đã tích cực tham mưu cho thủ trưởng cùng cấp tăng cường công tác tiếp công dân (TCD), giải quyết KNTC và kiểm tra, rà soát các vụ việc phức tạp, kéo dài, trong đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định việc giải quyết các vụ việc phức tạp, đông người, kéo dài là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 để tập trung giải quyết dứt điểm.

Thành phố Hòa Bình tích cực triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính

(14/07/2023)
Theo công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2022; thành phố Hòa Bình là đơn vị xếp thứ nhất khối UBND các huyện, thành phố với chỉ số CCHC 91,81%; chỉ số mức độ hài lòng 93,25%.

Hiệu quả từ thực hiện Tiểu dự án “Giảm nghèo về thông tin” trong Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững

(13/07/2023)
Thời gian qua, Tiểu dự án “Giảm nghèo về thông tin” trong Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động tổ chức triển khai, đặc biệt là sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân vùng hưởng lợi từ chương trình.

Đà Bắc triển khai Đề án hỗ trợ 2.157 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

(12/07/2023)
Theo Quyết định số 3347/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 theo phương pháp đo lường nghèo đa chiều, giai đoạn 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình thì: Tổng số hộ dân trong toàn tỉnh: 220.445 hộ. Trong đó: Hộ nghèo: 27.091 hộ, tỷ lệ 12,29%; Hộ cận nghèo: 22.114 hộ, tỷ lệ 10,03%. Giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ có huyện Đà Bắc là huyện nghèo.

Đà Bắc phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 28,69% vào cuối năm 2023

(12/07/2023)
Giai đoạn 2022 - 2025, huyện Đà Bắc có trong danh sách 22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh trên cả nước. Xác định giảm nghèo bền vững là một nhiệm vụ trọng tâm của Chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản. Những năm qua Trung ương, tỉnh và huyện đã tập trung nguồn lực nhằm từng bước đưa huyện giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Hiển thị 441 - 450 of 10.962 kết quả.