ListNewByCategory

Thực hiện chương trình công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2023

(27/07/2023)
Thực hiện Chương trình công tác số 04/CTr-UBQG ngày 07/6/2023 của Uỷ ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam về Chương trình công tác năm 2023, ngày 25/7/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn số 1719/VSTBCPN về việc Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2023, theo đó đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể và thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các huyện, thành phố thực hiện tốt các nội dung.

Kết quả triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06/CP) trên địa bàn tỉnh tháng 7

(26/07/2023)
Tháng 7 năm 2023, công tác chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 06/CP các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn, phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP trên địa bàn toàn tỉnh.

Tân Lạc phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo chung toàn huyện xuống còn 9,78% vào cuối năm 2023

(26/07/2023)
Theo kết quả rà soát, tỷ lệ hộ nghèo huyện Tân Lạc cuối năm 2022 là 12,53%, hộ nghèo dân tộc thiểu số và các vùng khó khăn vẫn chiếm tỷ lệ cao; hộ không có khả năng lao động, hộ nghèo có tỷ lệ người phụ thuộc lớn… khó có khả năng thoát nghèo vì không còn sức lao động, hoàn toàn dựa vào sự trợ cấp của Nhà nước, sự hỗ trợ của cộng đồng. Do đó, việc chăm lo, cải thiện, nâng cao đời sống cho người có thu nhập thấp, nhất là người nghèo, người có thu nhập thấp là cấp thiết; vì vậy để giảm nghèo bền vững thì công tác đảm bảo an sinh xã hội phải được quan tâm triển khai thực hiện thật tốt.

Đà Bắc tập trung phát triển nền nông nghiệp xanh, bền vững

(25/07/2023)
6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu nông nghiệp của huyện Đà Bắc đều đạt và vượt kế hoạch đề ra: Tổng diện tích gieo trồng các loại cây vụ Chiêm Xuân 2023: 6.836 ha đạt 61,25 % kế hoạch cả năm, tổng đàn gia súc ước đến hết tháng 6 đạt trên 54 nghìn con, đàn gia cầm đạt trên 348 nghìn con. Diện tích nuôi trồng thủy sản 143,0 ha, số lồng cá đạt khoảng 2.000 lồng, đạt 97,22 % kế hoạch, so với cùng kỳ năm 2022 đạt 104,65 %. Sản lượng thủy sản 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt 692,12 tấn.

Định hướng công tác thông tin báo chí trong quý III năm 2023

(21/07/2023)
Những tháng đầu năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Tình hình trong nước, trong tỉnh đã tác động trực tiếp đến công tác báo chí, công tác chỉ đạo, quản lý, định hướng thông tin báo chí luôn bám sát tình hình thực tiễn, định hướng dư luận xã hội bảo đảm khách quan, chính xác, có trọng tâm. Các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn đã bám sát định hướng tuyên truyền, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, kịp thời thông tin các sự kiện chính trị, thời sự quan trọng của đất nước của tỉnh, chủ động tuyên truyền và phản ánh toàn diện về các lĩnh vực: xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Hội phụ nữ các cấp tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

(21/07/2023)
Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã tích cực tổ chức các hoạt động phong phú, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, thay đổi diện mạo nông thôn.

Thành phố Hòa Bình tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới

(21/07/2023)
Những năm qua, cấp ủy, chính quyền thành phố đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Qua đó, công tác dân vận được tăng cường, các Phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Việc thực hiện tốt công tác dân vận đã làm cho Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền, góp phần quan trọng vào mục tiêu đưa thành phố Hòa Bình trở thành đô thị loại II trước năm 2025.

Nông dân huyện Lương Sơn thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng

(19/07/2023)
Huyện Lương Sơn có 75% dân số là nông dân, tỷ lệ lao động nông nghiệp chiếm 41,8%. Phát huy tinh thần cần cù, sáng tạo, những năm qua, hội viên, nông dân trên địa bàn huyện đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, thi đua lao động sản xuất. Nhiều hộ đã vươn lên trở thành hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Cục Quản lý thị trường tỉnh hưởng ứng các phong trào thi đua

(19/07/2023)
Thực hiện kế hoạch của Tổng cục Quản lý thị trường về tổ chức phong trào thi đua năm 2023, lập thành tích chào mừng 05 năm thành lập Tổng cục Quản lý thị trường (12/10/2018-12/10/2023). Cục Quản lý thị trường tỉnh đã triển khai, phát động Phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên trong lực lượng, kết quả nổi bật trong thực hiện 6 tháng đầu năm 2023 về các lĩnh vực như: Kết quả kiểm tra, kiểm soát trong 6 tháng đầu năm 2023, đã kiểm tra 564 vụ (bằng 84,5% so với cùng kỳ); Số vụ vi phạm 249 vụ (259 hành vi) chiếm tỷ lệ 44,1%. Tổng số tiền phạt VPHC: 1.069.404.000 đồng (đạt 193,23% so với cùng kỳ năm 2022; bằng 57,9% so với kế hoạch năm). Trong đó: Số tiền thu phạt nộp ngân sách Nhà nước bằng 1.069.404.000 đồng.

Huyện Kim Bôi: Tập trung nguồn lực đẩy nhanh Xây dựng nông thôn mới

(19/07/2023)
Triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025, UBND huyện Kim Bôi đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời giám sát chặt chẽ các công tác triển khai thực hiện; cùng với sự nỗ lực, cố gắng của hệ thống chính trị các cấp và hưởng ứng tham gia tích cực của nhân dân, huyện Kim Bôi đã triển khai hiệu quả và đạt các chỉ tiêu đề ra. Năm 2022 là năm đầu tiên huyện tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới theo văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, theo đó nhiệm vụ Chương trình có các cơ chế, chính sách mới, nhiều nội dung thay đổi, bổ sung, mức độ yêu cầu tiêu chí cao hơn.

Hiển thị 431 - 440 of 10.962 kết quả.