ListNewByCategory

Triển khai Đề án thành lập thị xã Lương Sơn và các phường thuộc thị xã Lương Sơn vào năm 2025

(17/08/2023)
Công tác quy hoạch và phát triển đô thị là một trong bốn khâu đột phá chiến lược thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lương Sơn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Việc thành lập thị xã Lương Sơn luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, ƯBND tỉnh và các sở, ngành. Đặc biệt, Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 31/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động nguồn lực tập trung xây dựng thị xã Lương Sơn đến năm 2025.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh

(16/08/2023)
Tính đến nay, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có 71 tổ chức cơ sở Đảng (gồm 45 đảng bộ và 26 chi bộ) với tổng số 4.374 đảng viên. Ngoài việc tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội, các cấp ủy Đảng trong Khối chú trọng lãnh đạo tổ chức tốt các hoạt động triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh ban hành và việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, khôi phục và phát triển kinh tế đã tác động tích cực đến việc giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, tạo sự thống nhất, đồng thuận và không khí phấn khởi trong các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Lạc Thủy phấn đấu đến năm 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3%

(15/08/2023)
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Lạc Thủy đã kịp thời ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo cho các đối tượng thụ hưởng, từ hỗ trợ sản xuất, dạy nghề tạo việc làm, chính sách về giáo dục, đào tạo, y tế, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ nhà ở.

Xây dựng, củng cố tổ chức Hội Nông dân các cấp đáp ứng yêu cầu tình hình mới

(14/08/2023)
Trong giai đoạn 2018-2023, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, hội viên nhận thức đầy đủ về tổ chức Hội và phong trào nông dân; đặc biệt là việc cụ thể hóa triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VII về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh và các Chỉ thị, kết luận, nghị quyết của các cấp, các ngành. Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh đã tích cực, chủ động đề xuất tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành các văn bản Đề án, kết luận, chỉ thị để tăng cường công tác lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp đối với tổ chức Hội Nông dân.

Phát huy vai trò của phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới

(11/08/2023)
Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm làm cho kinh tế nông thôn phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân tăng lên, vừa là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và vừa mang tính lâu dài với các cấp, các ngành. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Hòa Bình đã chú trọng phát huy vai trò của tổ chức Hội, tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng phong trào.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh nỗ lực đưa việc làm về với người lao động

(11/08/2023)
Ngày 10/8, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh phối hợp với UBND xã Toàn Sơn (huyện Đà Bắc) đã tổ chức Chương trình “Tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước cho học sinh, sinh viên và người lao động” nằm trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững.

Phấn đấu giai đoạn năm 2024 – 2025 có trên 70% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

(11/08/2023)
Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh xây dựng nông thôn mới tỉnh Hoà Bình từ năm 2021 đến nay đã đạt được những kết quả quan trọng. Hệ thống hạ tầng nông thôn phát triển mạnh mẽ, làm thay đổi bộ mặt nhiều vùng nông thôn. Điều kiện sống cả về vật chất và tinh thần của số lượng lớn dân cư nông thôn được nâng cao.

Hiển thị 401 - 410 of 10.962 kết quả.