ListNewByCategory

Nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả tại huyện Đà Bắc

(24/08/2023)
Với tiềm năng phát triển kinh tế rừng, từ lâu trồng rừng đã trở thành một trong những nguồn thu nhập quan trọng của người dân trên địa bàn huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Đồng thời, huyện cũng chú trọng xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế như: Nuôi cá lồng, chăn nuôi gia súc.

Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo

(18/08/2023)
Trong những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) của tỉnh Hòa Bình luôn được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, tạo được bước chuyển biến tích cực trên cả hai mặt phòng và chống. Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014, công tác PCTN trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động. Hầu hết cán bộ, công chức, viên chức có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững phẩm chất, đạo đức, không tham nhũng, không tiêu cực, có ý thức phục vụ Nhân dân, được Nhân dân tin tưởng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, ổn định và phát triển kinh tế, xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh.

Phấn đấu năm 2025 tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 39% - 46%

(18/08/2023)
Theo chương trình phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu năm 2025 tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 39% - 46%. Đến thời điểm này, tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh ước đạt 33%.

Tăng cường triển khai công tác an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hòa Bình

(18/08/2023)
Thời gian qua, công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đã được chú trọng triển khai toàn diện, rộng khắp trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hòa Bình. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATVSLĐ từng bước đi vào nền nếp, các doanh nghiệp đã có nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về ATVSLĐ; các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội nói chung, bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp nói riêng đã được các cơ quan đơn vị thực hiện kịp thời. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn cơ bản thực hiện đầy đủ các quy định về bảo đảm ATVSLĐ tại đơn vị.

Đà Bắc: Nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai cho trẻ em

(17/08/2023)
Ngày 16/8, tại huyện Đà Bắc, Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai phối hợp với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam tổ chức Vòng chung khảo cuộc thi Rung chuông vàng "Cùng em phòng, chống thiên tai, kiến tạo tương lại bền vững”. Tham gia cuộc thi có 100 học sinh Trường THCS Thị trấn Đà Bắc.

Hiển thị 331 - 340 of 10.902 kết quả.