ListNewByCategory

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn huyện Tân Lạc

(16/04/2024)
Thời gian qua, hoạt động kinh tế tập thể, hợp tác xã huyện Tân Lạc tiếp tục được duy trì ổn định; thu nhập của hợp tác xã và người lao động trong các tổ chức kinh tế tập thể có chiều hướng gia tăng, mang lại lợi ích cho thành viên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện cứng hóa trên 940km đường giao thông nông thôn trong 3 năm 2021- 2023

(16/04/2024)
Theo phê duyệt Đề án cứng hóa đường giao thông nông thôn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025, trong giai đoạn này toàn tỉnh sẽ thực hiện cứng hóa 1.202 km đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh bằng hình thức lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách địa phương hỗ trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi trước mùa mưa, lũ năm 2024

(15/04/2024)
Toàn tỉnh hiện có 544 hồ chứa thủy lợi các loại, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi quản lý 208 hồ chứa lớn và vừa; số lượng hồ chứa còn lại được phân cấp cho cấp huyện quản lý, trực tiếp là các hợp tác xã, tổ hợp tác và UBND các xã vận hành khai thác. Trước mùa mưa, lũ năm 2024, nhiệm vụ cấp bách là đảm bảo an toàn các đập, hồ chứa nước.

Hội liên hiệp Phụ nữ các cấp phát huy vai trò trong Phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển nông nghiệp

(15/04/2024)
Thời gian qua, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh tích cực tham gia Phong trào thi đua “Phụ nữ Hòa Bình chung tay xây dựng Nông thôn mới”, “Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh”. Các hoạt động tổ chức có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể. Qua đó, nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới ngày càng được nâng lên. Các hoạt động sản xuất, chăn nuôi, chế biến và tiêu thụ được luôn ứng dụng khoa học công nghiệp. Từ đó tăng sức cạnh tranh, mở rộng thị trường, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Đào tạo nghề góp phần đắc lực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

(12/04/2024)
Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025”, thời gian qua ngành Lao động, Thương binh và xã hội đã chủ động triển khai xây dựng mạng lưới giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề nhằm phục vụ tốt hơn công tác hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất.

Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo quý I năm 2024

(12/04/2024)
Trong quý I năm 2024, UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh bám sát chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để xây dựng và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thanh tra của tỉnh Hòa Bình năm 2024, triển khai kịp thời các cuộc thanh tra và đạt được một số kết quả tích cực. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, kiến nghị xử lý một số vi phạm pháp luật, đồng thời kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong công tác quản lý, điều hành. Việc xử lý chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo không thanh tra, kiểm tra quá một lần trong một năm đối với một doanh nghiệp, không gây khó khăn, phiền hà cho cơ quan, tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra.

Phấn đấu hàng năm kết nạp được trên 1.000 hội viên mới trở lên

(11/04/2024)
Ngày 05/4/2024, Hội Nông dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 47-KH/HNDT, về thực hiện Chương trình hành động số 25-CTr/TU, ngày 28/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị “về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”.

Những kết quả thực hiện việc tăng cường tiết kiệm điện

(10/04/2024)
Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm điện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hướng dẫn các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong việc thực hiện kiểm toán năng lượng, các giải pháp tiết kiệm năng lượng, áp dụng mô hình quản lý... từng bước giảm mức tiêu hao năng lượng.

Kim Bôi: Phấn đấu thành lập mới 07 hợp tác xã trong năm 2024

(09/04/2024)
Nhằm đẩy mạnh xây dựng, củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể (KTTT), nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX), phấn đấu đưa kinh tế tập thể phát triển góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới, huyện Kim Bôi xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2024 với mục tiêu thành lập mới và củng cố được ít nhất 07 hợp tác xã.

Hiển thị 141 - 150 of 10.962 kết quả.