ListNewByCategory

Sở Công Thương : Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

(25/04/2024)
Hiện nay, các điểm khai thác mỏ đá, khoáng sản tren địa bàn tỉnh Hòa Bình chủ yếu sản xuất theo phương pháp truyền thống là sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và các loại hóa chất. Vì vậy, công tác quản lý, cấp phép sử dụng vật liệu nổ phục vụ khai thác khoáng sản có ý nghĩa rất quan trọng.

Kết quả 02 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh

(25/04/2024)
Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 185/KH-UBND ngày 21/9/2021 Triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của từng năm. Đồng thời, giao Sở Tư pháp chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương để nâng cao hiệu quả nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Đến tháng 4/2024, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho hơn 5.800 lao động

(24/04/2024)
Tháng 4/2024, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ về công tác lao động, người có công và xã hội; xây dựng nhiều giải pháp tích cực đưa lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng. Giải quyết kịp thời chế độ chính sách về bảo hiểm.

Hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia huyện vùng cao Đà Bắc

(24/04/2024)
Huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình) là một trong 22 huyện nghèo của cả nước, có giao thông đi lại khó khăn, dân cư sinh sống không tập trung, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 89,72% dân số. Địa phương hiện có 12/17 xã, thị trấn thuộc khu vực III trong diện đặc biệt khó khăn. Đến nay, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, huyện Đà Bắc đã tập trung nguồn lực, thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước để cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Cục Quản lý thị trường tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 với chủ đề “Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn”

(17/04/2024)
Trong năm qua, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành liên quan trong công tác chống buôn lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm về sở hữu trí tuệ, vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm và các hành vi kinh doanh trái pháp luật khác, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng địa phương. Năm 2024, Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam có chủ đề "Thông tin minh bạch - tiêu dùng an toàn” được lực lượng Quản lý thị trường cùng các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh phối hợp tổ chức với nhiều hình thức thiết thực, nhiều doanh nghiệp và người tiêu dùng tham gia hưởng ứng.

Ký kết Chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên giai đoạn 2024-2027

(17/04/2024)
Ngày 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp liên ngành trong công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên giai đoạn 2024-2027. Đồng chí Nguyễn Duy Tư, Bí thư Tỉnh đoàn và Bùi Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đồng chủ trì hội nghị.

Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(17/04/2024)
Trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 55-CT/TU, ngày 15/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác quản lý chất thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp trong tỉnh thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện Chỉ thị gắn với thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, các Đề án, nội dung hoạt động trọng tâm của Hội.

Lạc Sơn: Phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới

(16/04/2024)
Trong những năm qua, huyện Lạc Sơn đã tập trung phát triển ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản từng bước theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Người dân quan tâm và tổ chức thực hiện, khai thác có hiệu quả về tiềm năng đất đai và nguồn lao động trong nông thôn. Chăn nuôi công nghiệp, trang trại và gia trại phát triển mạnh, từng bước hình thành các trang trại chăn nuôi tập trung (nuôi lợn, gà công nghiệp), tạo ra sản lượng lớn, góp phần không nhỏ vào việc nhận thức về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu chăn nuôi, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người chăn nuôi. Công tác phát triển rừng được quan tâm, trồng rừng theo hướng thâm canh, trồng rừng gỗ lớn cho giá trị kinh tế cao. Xúc tiến thương mại và giới thiệu sản phẩm được duy trì, kinh tế số trong phát triển nông nghiệp được áp dụng. Năng lực thủy lợi được cải thiện, hệ thống các công trình thủy lợi cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân.

Tình hình chấp hành quy định của pháp luật đất đai đối với việc cho thuê đất, việc sử dụng đất của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình và cá nhân được Nhà nước cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(16/04/2024)
Theo báo cáo của UBND tỉnh, việc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh chủ yếu thực hiện các dự án sản xuất vật liệu xây dựng, mở rộng sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ đã được cấp phép đầu tư, chủ trương đầu tư từ thời điểm trước, đến nay mới có nguồn tài chính để giải phóng mặt bằng, triển khai đầu tư dự án. Việc cho thuê đất để thực hiện các dự án thương mại dịch vụ phát triển kinh tế đã được thực hiện chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện đảm bảo các quy định của pháp luật.

Hiển thị 131 - 140 of 10.962 kết quả.