ListNewByCategory

Xác nhận Top 100 Món ăn Đặc sắc và Top 100 Đặc sản Quà tặng nổi bật của tỉnh Hòa Bình trong Hành trình tìm kiếm quảng bá các giá trị ẩm thực, đặc sắc Việt Nam

(31/08/2022)
Ngày 20/8/2022, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã có Quyết định số 29/KLVN-TOP/2022 về việc xác nhận Top 100 Món ăn Đặc sắc và Top 100 Đặc sản Quà tặng nổi bật của 63 tỉnh/thành phố Việt Nam (lần thứ V năm 2021 – 2022) trong Hành trình tìm kiếm quảng bá các giá trị ẩm thực, đặc sắc Việt Nam.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong dịp trước, trong và sau lễ Quốc khánh 02/9/2022

(31/08/2022)
Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong dịp trước, trong và sau lễ Quốc khánh 02/9/2022 đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, chia sẻ trách nhiệm giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức tôn giáo, đảm bảo hoạt động tôn giáo tuân thủ quy định pháp luật, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo thực hiện tốt các quy định Nhà nước về các hoạt động tôn giáo diễn ra trong dịp Quốc khánh; ngày 31/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1527/UBND-NVK về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong dịp trước, trong và sau lễ Quốc khánh 02/9/2022.

Hỗ trợ doanh nghiệp và doanh nhân mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh

(30/08/2022)
Thời gian qua, tỉnh Hòa Bình đã tăng cường hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh dựa trên các quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhằm khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế; khuyến khích liên kết, hợp nhất, sáp nhập giữa các doanh nghiệp, tạo ra các doanh nghiệp có quy mô phù hợp, có khả năng cạnh tranh trên thị trường, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp có quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh cùng phát triển.

Triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh

(30/08/2022)
Thời gian qua, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi. Hẳng năm, Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện. Các sở, ban, ngành, địa phương triển khai xây dựng chương trình, nghị quyết, đề án, kế hoạch cụ thể phù hợp với đặc điểm, lợi thế của từng địa phương; xây dựng kế hoạch triển khai lồng ghép với các chương trình, dự án, đôn đốc các địa phương huy động và lồng ghép nguồn vốn thực hiện theo quy định, điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình phát triển sản xuất, đảm bảo theo đúng định hướng.

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(30/08/2022)
Trong 8 tháng đầu năm 2022, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy (UBKT) đã tập trung tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS) theo quy định của Điều lệ Đảng, chương trình KTGS của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và chương trình kiểm tra theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho đối tượng hưởng chính sách

(30/08/2022)
Hỗ trợ nhà ở cho nhóm đối tượng hưởng chính sách là nhiệm vụ quan trọng, luôn được cấp ủy, chính quyền tỉnh quan tâm, chỉ đạo triển khai thường xuyên. Đến nay, hàng nghìn hộ gia đình và các đối tượng chính sách khác đã có chỗ ở an toàn, giúp họ cải thiện không gian sống và sinh hoạt.

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

(30/08/2022)
Ngày 23/8/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 153/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Công bố Quyết định điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(30/08/2022)
Ngày 22/8/2022, Sở Xây dựng có Công văn số 2960/SXD-KT&VLXD về việc công bố Quyết định điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (bổ sung vào Quy hoạch nhóm khoáng sản đất làm vật liệu san lấp).

Hòa Bình tăng hiệu quả quản lý chất lượng sản phẩm nông lâm thủy sản

(30/08/2022)
Năm thứ ba liên tiếp tỉnh Hòa Bình được đánh giá có chỉ số cao về công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. Tỉnh Hòa Bình xếp thứ 2/63 tỉnh (đạt 92,5 điểm), thành phố về chỉ số đánh giá triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản (theo Thông báo số 2267, ngày 14/4/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Huyện Đà Bắc tập trung phát triển kinh tế - xã hội, quan tâm thu hút đầu tư phát triển du lịch

(30/08/2022)
Đà Bắc là huyện có 11/17 xã, thị trấn nằm tiếp giáp với lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trong đó có 6 xã nằm trong vùng quy hoạch Khu du lịch Quốc gia Hồ Hòa Bình. Huyện có nguồn tài nguyên đất đai đa dạng, cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ, các dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện có nền văn hóa đặc sắc, độc đáo riêng biệt, có lợi thế để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, nuôi trồng thủy sản, trồng rừng, trồng dược liệu dưới tán rừng.

Phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

(30/08/2022)
5 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội triển khai hiệu quả Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Quan tâm thực hiện chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

(30/08/2022)
Bảo vệ người tiêu dùng trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế là trách nhiệm của toàn xã hội. Việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không chỉ mang lại lợi ích tiêu dùng mà còn thúc đẩy xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh của doanh nghiệp, cá nhân, tạo động lực quan trọng cho nền kinh tế phát triển ổn định. Trong những năm qua, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đã được các ngành chức năng và các địa phương triển khai thực hiện thông qua nhiều hình thức với các hoạt động thiết thực, phù hợp.

Đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9

(30/08/2022)
Vừa qua, Sở Công Thương đã có Văn bản số 1777/SCT-QLNL đề nghị phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Kinh tế các huyện, thành phố; Công ty Điện lực Hòa Bình triển khai thực hiện các nội dung sau nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.

Hệ thống ngân hàng của tỉnh hướng tín dụng vào động lực phát triển kinh tế

(30/08/2022)
Những tháng đầu năm 2022, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã bám sát chủ trương của Chính phủ, định hướng và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thực hiện các giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả.

Hướng dẫn tạm thời thực hiện tiêu chí thuộc lĩnh vực Y tế trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025

(30/08/2022)
Nhằm hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện Tiêu chí Y tế thuộc Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025, ngày 26/8/2022, Sở Y tế ban hành Công văn số 2610/SYT-NVY về việc hướng dẫn tạm thời về thực hiện các Tiêu chí thuộc lĩnh vực Y tế trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021- 2025.

100% các xã, phường, thị trấn đã thực hiện liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi

(29/08/2022)
Hiện nay, cơ sở dữ liệu Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã kết nối thành công với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tỉnh Hòa Bình đã xác thực được 212.571 thông tin người tham gia trong Cơ sở dữ liệu bảo hiểm với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Toàn tỉnh có khoảng 121.000 tài khoản giao dịch điện tử cá nhân được phê duyệt, tài khoản này dùng để đăng nhập và sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số và Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế- xã, hội đảm bảo an ninh quốc phòng 2 xã Hang Kia, Pà Cò

(29/08/2022)
Ngày 26/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 156/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU ngày 28/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, gắn với phát triển kinh tế, xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh hai xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xây dựng chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên

(29/08/2022)
Tính đến hết tháng 06/2022, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có 73 tổ chức cơ sở đảng, với 4.233 đảng viên, sinh hoạt ở 5 loại hình gồm: Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức hội nghề nghiệp và cơ quan báo chí. Trước tình hình thực tế của Đảng bộ, Ban Thường vụ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai việc xây dựng chuẩn mực đạo đức trong cán bộ, đảng viên về trách nhiệm nêu gương. Đây là nội dung có ý nghĩa rất quan trọng và cần thiết, có tác dụng thiết thực đến việc giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Công an tỉnh điều tra khám phá án đạt 92% trong tháng 8

(26/08/2022)
Chiều 24/8, Công an tỉnh Hòa Bình đã tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình, kết quả công tác Công an tháng 8 năm 2022, đồng chí Đại tá Đỗ Thanh Bình - Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên phủ trên không (18/12/1972-18/12/2022)

(26/08/2022)
Ngày 18/8/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 1974/SVHTTDL-NSVHGĐ về việc tuyên truyền cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên phủ trên không (18/12/1972-18/12/2022), nhằm tạo điều kiện cho Cuộc thi được lan tỏa rộng rãi, có nhiều tác giả tham gia.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

(26/08/2022)
Chiều ngày 25/8, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022. Tham dự buổi làm việc, có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai tổ chức Tết trung thu năm 2022

(26/08/2022)
Việc tổ chức vui Tết Trung thu cho trẻ em, học sinh là hoạt động mang tính truyền thống và là phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; đồng thời thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các tổ chức xã hội đối với thế hệ tương lai của đất nước. Ngày 24/8/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 2270 về việc tổ chức Tết trung thu năm 2022.

Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng – an ninh

(26/08/2022)
Ngay từ đầu năm 2022, cấp uỷ các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh đã thống nhất với thủ trưởng cơ quan, đơn vị để lãnh đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện giao ước thi đua giữa các cơ quan, đơn vị và đề ra các biện pháp, giải pháp phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh đề ra đối với từng ngành, cơ quan, đơn vị.

Đôn đốc thực hiện cập nhật, “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng vắc xin Covid-19

(26/08/2022)
Theo báo cáo của BCĐ tiêm vắc xin phòng Covid-19 tỉnh, tính đến 16h ngày 23/8/2022, toàn tỉnh đã tiến hành xác thực thông tin tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho 698.249 đối tượng. Công tác “làm sạch” dữ liệu được các cơ sở tiêm chủng triển khai theo đúng quy trình, quy định, huy động sự vào cuộc của toàn nhân lực, phấn đấu hoàn thành công tác “làm sạch” dữ liệu trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên còn 35.767 đối tượng có dữ liệu đã gửi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thành công nhưng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư báo sai (sai họ tên, ngày sinh và các thông tin khác).

Đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh

(26/08/2022)
Thời gian qua tỉnh Hòa Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp, giải pháp, quán triệt thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn Bộ Y tế nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin trên địa bàn tỉnh. Đến thời điểm hiện tại tiến độ tiêm vắc xin trong toàn tỉnh nhìn chung cơ bản đạt được những yêu cầu chỉ tiêu kế hoạch. Tuy nhiên một số thời điểm tại một số địa phương công tác chỉ đạo, điều hành tiêm vắc xin còn chưa quyết liệt, công tác tiêm chủng còn chậm so với tiến độ, yêu cầu, một số nhóm đối tượng chưa đạt yêu cầu về tỷ lệ mũi tiêm theo kế hoạch.

Đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Kiểm tra công tác đảm bảo ANTT tại Công an tỉnh Hoà Bình

(26/08/2022)
Ngày 25/8/2022, Đoàn Giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hoà Bình do đồng chí Nguyễn Đồng, Trưởng Ban nội chính Tỉnh uỷ làm Trưởng đoàn đã tổ chức giám sát thực tế tại Công an tỉnh về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2021.

Đẩy mạnh truyền thông BHYT học sinh, sinh viên năm học 2022-2023

(26/08/2022)
Để kịp thời tổ chức thực hiện công tác truyền thông bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, nhằm phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100% học sinh, sinh viên (HSSV) tham gia BHYT năm học 2022-2023, ngày 22/8/2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ban hành Công văn số 1317 về việc truyền thông BHYT HSSV năm học 2022-2023.

Khuyến cáo không áp dụng biện pháp truyền dịch để chữa bệnh cho cây ăn quả có múi

(26/08/2022)
Thời gian gần đây, một số hộ dân trồng cam trên địa bàn huyện Cao Phong đã sử dụng một số loại thuốc kháng sinh chữa bệnh dành cho người, cho động vật như Tetracycline, Streptomycin, Penicillin G; các Vitamin B1, B6, B12; đường Gluco pha với nước thành dung dịch, đục lỗ và truyền trực tiếp vào thân cây cam với mong muốn chữa được hiện tượng vàng lá, tàn lụi cây. Tuy nhiên một số vườn cho thấy có cây đã khỏi bệnh vàng lá và hồi phục, cũng có vườn không hiệu quả rõ ràng, thậm chí tàn cây và chết nhanh sau khi truyền dịch.

Ban Văn hoá xã hội- Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra các nội dung dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 9

(26/08/2022)
Ngày 26/8, Ban Văn hoá xã hội- Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Quách Thế Ngọc, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hoá xã hội- Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị, có các đồng chí: Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và sở, ban, ngành liên quan.

Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022

(26/08/2022)
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 18/01/2022 về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, dự toán ngân sách nhà nướctỉnh Hòa Bình năm 2022.

Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT

(26/08/2022)
Ngày 25/8/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 2272/SGD&ĐT-CTTT&GDTXCN yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; các đơn vị, trường học trực thuộc; Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thành phố; Trường Phổ thông liên cấp Sao Mai triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông năm học 2022-2023.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 8/2022 ước đạt 4.438 tỷ đồng

(26/08/2022)
Tháng 8/2022, hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động. Nhiều hình thức khuyến mại được triển khai tại các Trung tâm thương mại, Siêu thị để kích cầu tiêu dùng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 8/2022 ước đạt 4.438 tỷ đồng, tăng 1,09 % so với tháng trước, tăng 17,34% so với cùng kỳ; lũy kế 8 tháng ước đạt 34.000 tỷ đồng, thực hiện 64,80% kế hoạch năm.

Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh, giai đoạn 2021 – 2030

(25/08/2022)
Theo báo cáo của UBND tỉnh Hoà Bình gửi Bộ Xây dựng về Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030. Tỉnh Hòa Bình phấn đấu đến năm 2030 diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh đạt khoảng 29,2m² sàn/người và tại khu vực nông thôn đạt 26,2 m² sàn/người.

Báo Hòa Bình góp phần tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh

(25/08/2022)
Báo Hòa Bình được thành lập ngày 2/9/1962. Theo từng thời kỳ, báo đến với bạn đọc với các tên gọi: Báo Hòa Bình từ ngày 2/9/1962 đến tháng 4/1976; Báo Hà Sơn Bình từ tháng 4/1976 đến tháng 9/1991 và Báo Hòa Bình từ ngày 1/10/1991 đến nay. Là cơ quan của Đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam tỉnh Hòa Bình, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; Báo Hòa Bình luôn giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh và truyền thống của báo chí cách mạng Việt Nam; đồng thời, không ngừng phấn đấu trưởng thành cùng báo chí cả nước.

Tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo và học sinh vượt khó tại xã Hợp Tiến

(25/08/2022)
Nhân kỷ niệm 60 năm ngày Báo Hoà Bình xuất bản số báo đầu và đón nhận Huân chương lao động hạng Ba, Ngày 24/8, Báo Hoà Bình phối hợp với Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh, Báo Hà Nội mới đã tổ chức Chương trình thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh vượt khó năm 2022 tại xã Hợp Tiến, huyện Kim Bôi.

Thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hòa Bình năm 2022

(25/08/2022)
Ngày 11/8/2022, Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Hoà Bình năm 2022 đã có Quyết định số 154/QĐ-BTCCT về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hoà Bình năm 2022.

Hướng dẫn các đơn vị, trường học nghỉ Quốc khánh năm 2022

(25/08/2022)
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động, học sinh, sinh viên được nghỉ 02 ngày, từ ngày 01/9/2022 (Thứ Năm) đến hết ngày 02/9/2022 (Thứ Sáu). Ngày 05/9/2022 (Thứ Hai), các đơn vị, trường học trong toàn ngành giáo dục tổ chức Lễ Khai giảng và “Ngày toàn dân đưa trẻ em đến trường” năm học 2022-2023.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

(25/08/2022)
Ngày 25/8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Chỉ thị số 16-CT/TW đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 8/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài”. Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình, có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Kỷ niệm 60 năm ngày Báo Hòa Bình xuất bản số đầu (2/9/1962-2/9/2022) và Đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba

(25/08/2022)
Ngày 25/8, tại Hội trường Tỉnh ủy, Báo Hòa Bình long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Báo Hòa Bình xuất bản số đầu (2/9/1962-2/9/2022) và Đón nhận Huân chương lao động Hạng Ba. Tới dự lễ kỷ niệm có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan báo chí Trung ương. Về phía tỉnh Hòa Bình có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí nguyên là Bí thư Tỉnh ủy qua các thời kỳ; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố; các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ Báo Hòa Bình qua các thời kỳ; đại diện các cơ quan báo tỉnh bạn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy

(25/08/2022)
Chiều 24/8, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2022; các nhiệm vụ được Thường trực Tỉnh ủy giao; những kiến nghị, đề xuất. Tham gia buổi làm việc có lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy.

Triển khai thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học

(24/08/2022)
Để đảm bảo quyền lợi của các thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lùi thời hạn thí sinh thanh toán lệ phí trực tuyến 3 ngày (từ ngày 21/8/2022 đến hết 17h30 ngày 23/8/2022) để thí sinh tiếp tục có cơ hội khắc phục những sai sót trong quá trình đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học và chuẩn bị hệ thống kỹ thuật kết nối với Hệ thống thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia được tốt hơn.

Tăng cường công tác bảo hiểm giáo viên, học sinh trên địa bàn tỉnh

(24/08/2022)
Mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, nhưng với sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, trọng tâm là ngành Giáo dục và một mạng lưới phục vụ được xây dựng qua nhiều năm có kinh nghiệm, đã áp dụng công nghệ vào thực hiện nhiệm vụ nên công tác triển khai được thực hiện chu đáo, đáp ứng kịp thời yêu cầu tham gia bảo hiểm của các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác quản lý, bảo đảm hoạt động cấp nước sạch an toàn, liên tục

(24/08/2022)
Để tăng cường công tác đảm bảo cấp nước sạch an toàn, liên tục, ổn định với số lượng ngày càng lớn và chất lượng đúng quy chuẩn trong thời gian tới nhằm đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước sạch của nhân dân trong tỉnh và thành phố Hà Nội; ngày 16/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1423/UBND-KTN về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục.

Phát động học tập gương chiến đấu, dũng cảm hy sinh của 3 Liệt sĩ Công an thành phố Hà Nội

(24/08/2022)
Sáng 23/8, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức Lễ phát động học tập gương chiến đấu, dũng cảm hy sinh của các Liệt sĩ: Thượng tá Đặng Anh Quân, thượng uý Đỗ Đức Việt và hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, là cán bộ chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Cầu Giấy, Công an thành phố Hà Nội đã hy sinh trong vụ cháy xảy ra vào ngày 01/8 tại 231 phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy.

Hiển thị 2.101 - 2.160 of 10.962 kết quả.