ListNewByCategory

Sở Công Thương : Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

(25/04/2024)
Hiện nay, các điểm khai thác mỏ đá, khoáng sản tren địa bàn tỉnh Hòa Bình chủ yếu sản xuất theo phương pháp truyền thống là sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và các loại hóa chất. Vì vậy, công tác quản lý, cấp phép sử dụng vật liệu nổ phục vụ khai thác khoáng sản có ý nghĩa rất quan trọng.

Kết quả 02 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh

(25/04/2024)
Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 185/KH-UBND ngày 21/9/2021 Triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của từng năm. Đồng thời, giao Sở Tư pháp chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương để nâng cao hiệu quả nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Đến tháng 4/2024, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho hơn 5.800 lao động

(24/04/2024)
Tháng 4/2024, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ về công tác lao động, người có công và xã hội; xây dựng nhiều giải pháp tích cực đưa lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng. Giải quyết kịp thời chế độ chính sách về bảo hiểm.

Hiển thị 141 - 144 of 10.972 kết quả.