ListNewByCategory

Quản lý hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ

(02/05/2024)
Trong những năm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch, chương trình hành động và văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện các giải pháp trong công các đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, trong đó có quản lý vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải. Nhờ đó, công tác quản lý kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh đã đi vào trật tự, hoạt động quản lý vận tải hành khách dần đi vào nề nếp đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Công ty Điện lực Hoà Bình: Triển khai nhiều giải pháp cấp điện mùa nắng nóng và tiết kiệm điện năm 2024

(26/04/2024)
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tập đoàn EVN và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực (PC) Hoà Bình đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp cung cấp điện mùa nắng. EVN triển khai Phong trào thi đua đảm bảo điện mùa khô 2024, để chia sẻ trách nhiệm cung ứng điện cao điểm mùa khô 2024, đồng thời EVN triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương về cấp điện cao điểm mùa khô 2024.

Kết quả thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

(26/04/2024)
Trong thời gian qua, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” chất lượng hàng Việt được nâng lên với mẫu mã và kiểu dáng đa dạng. Đến nay nhận thức và thói quen của người tiêu dùng về hàng Việt trên địa bàn tỉnh đã có những thay đổi đáng kể. Cuộc vận động thực sự đã tạo bước chuyển biến tích cực và có sự lan toả đến mọi người dân.

Tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2024-2025 và các năm tiếp theo

(26/04/2024)
Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong giai đoạn hiện nay với mục tiêu tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong việc tiết kiệm điện để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia gắn với phát triển các nguồn năng lượng bền vững và bảo vệ môi trường, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND, ngày 26/4/2024 triển khai thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2024-2025 và các năm tiếp theo.

Hiển thị 133 - 136 of 10.968 kết quả.