ListNewByCategory

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

(05/01/2024)
Người uy tín có vai trò quan trọng đối với cộng đồng các dân tộc thiểu số (DTTS), vì vậy trong những năm qua, việc phát huy vai trò của người uy tín trong đồng bào DTTS luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác vận động và coi đây là cánh tay nối dài của chính quyền, là cầu nối giữa đồng bào các dân tộc thiểu số với các cấp uỷ, chính quyền, góp phần tạo dựng lòng tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước.

Hạ tầng thương mại của tỉnh phát triển tạo thuận lợi cho luân chuyển, tiêu thụ hàng hóa

(05/01/2024)
Những năm qua, tỉnh Hòa Bình đã khuyến khích, thu hút mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế đầu tư phát triển hạ tầng thương mại và các loại hình phân phối hiện đại. Qua đó đã đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của Nhân dân trên địa bàn, thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển.

Năm 2023, tổng doanh thu của hoạt động vận tải, kho bãi ước ước đạt trên 1.500 tỷ đồng

(03/01/2024)
Hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ năm vừa qua đã có những bước phát triển. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có tổng số 268 Doanh nghiệp, hợp tác xã và hàng trăm hộ kinh doanh cá thể tham gia vào hoạt động kinh doanh vận tải theo các loại hình. Tổng số phương tiện tham gia là 2.517 xe, phục vụ 24/24h hàng ngày, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh

(03/01/2024)
Năm 2023, công tác dân tộc luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh; sự quan tâm phối hợp thực hiện của các sở, ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. Tình hình vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định, người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Kết quả thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2023

(02/01/2024)
Năm 2023, các cấp, các ngành, đơn vị trong tỉnh đã có sự quan tâm đến công tác tuyên truyền về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; giúp người tiêu dùng trong các cơ quan đơn vị, các tổ chức và nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm, quyền lợi người tiêu dùng đối với sản phẩm hàng hoá trong nước. Từ đó thay đổi hành vi ưu tiên mua sắm, tiêu dùng hàng hoá thương hiệu Việt.

Nỗ lực trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023

(29/12/2023)
Năm 2023, với mục đích cụ thể hóa, đưa các Nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương vào cuộc sống, góp phần cải thiện diện mạo nông thôn, thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn; tỉnh Hoà Bình đã triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; cụ thể hoá các quy định trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị năm 2023 về công tác tiếp dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ người tố cáo

(29/12/2023)
Trong năm 2023, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014, Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 và Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị; thường xuyên quan tâm, kịp thời chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tiếp dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ người tố cáo.

Hiển thị 249 - 256 of 10.972 kết quả.