ListNewByCategory

Xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

(05/10/2022)
Thời gian qua, đội ngũ trí thức của tỉnh phát triển nhanh về số lượng và nâng lên về chất lượng; đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển của tỉnh. Hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh là 29.398 người. Trong đó có 6 người trình độ tiến sỹ và chuyên khoa II, 372 người có trình độ Thạc sỹ và chuyên khoa I, 9.575 người có trình độ đại học, 5.237 người có trình độ cao đẳng. Về lý luận chính trị, có 496 người có trình độ cử nhân và cao cấp, 879 người có trình độ trung cấp. Trong đó, cán bộ là người dân tộc thiểu số chiếm khoảng 51%.

Giám sát công tác quản lý Nhà nước và hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non tại Sở Giáo dục và Đào tạo

(05/10/2022)
Ngày 4/10, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh đã giám sát tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về công tác quản lý nhà nước và hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non (CSGDMN) trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Quách Thế Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban VH-XH chủ trì buổi giám sát. Tham dự có đồng chĩ Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban VH-XH, đại diện các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tài chính.

Tăng cường giám sát, tuyên truyền và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ

(05/10/2022)
Để chủ động phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh; ngày 04/10/2002, Sở Y tế ban hành Công văn số 3049/SYT-NVK về việc tăng cường giám sát, tuyên truyền và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ.

Đoàn giám sát thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Sở Thông tin và Truyền thông

(05/10/2022)
Ngày 03/10, Đoàn giám sát thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở của tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra việc thực hiện QCDC và công tác dân vận chính quyền năm 2022 tại Sở Thông tin và Truyền thông.

Chấp thuận liên danh các nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu nhà ở Nông Giang tại tổ 2, phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình

(05/10/2022)
UBND vừa chấp thuận Liên danh Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Nam Hà Nội, Công ty Cổ phần Xây dựng Thăng Long Hòa Bình và Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Phương Đông là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở Nông Giang tại tổ 2, phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình theo Quyết định Chấp thuận nhà đầu tư số 83/QĐ-UBND, cấp lần đầu ngày 30/9/2022.

Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022

(04/10/2022)
Trong quý III/2022, ngành GD&ĐT đã chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch. Tích cực tham mưu với HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản về giáo dục và đào tạo, trong đó có các Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù đối với giáo dục và đào tạo cũng như các nhiệm vụ trọng tâm, Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023.

Thực hiện Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

(04/10/2022)
Những năm qua, việc áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã có nhiềuchuyển biến tích cực, góp phần nâng cao năng suất lao động và thúc đẩy sản xuất tập trung. Đến nay tỷ lệ cơ giới hóa trong khâu làm đất của tỉnh đã đạt trên 90%; tỷ lệ thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hoàn đạt trên 70%; tỷ lệ tưới tiêu chủ động bằng các máy bơm công suất lớn trong sản xuất cây có múi đạt khoảng 90%; ứng dụng công nghệ phun thuốc bảo vệ thực vật bằng thiết bị bay không người lái (UAV) cho cây lúa, cây ăn quả.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án nhân giống, nuôi trồng nông sản hữu cơ; chuyển giao công nghệ và sản xuất chế biến hàng hóa từ nông sản

(04/10/2022)
UBND tỉnh vừa đồng ý cho phép Công ty Cổ phần Công nghệ Sạch Organtech là nhà đầu tư Dự án nhân giống, nuôi trồng nông sản hữu cơ; chuyển giao công nghệ và sản xuất chế biến hàng hóa từ nông sản đối tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 84/QĐ-UBND, cấp lần đầu ngày 30/9/2022.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

(04/10/2022)
Sau 05 năm thực hiện Đề án 525-QĐ/TU, ngày 13/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2017 - 2022, các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ.

Lạc Sơn: Phấn đấu từ nay đến năm 2025 mỗi năm dồn điền, đổi thửa đạt 50 ha

(04/10/2022)
Huyện Lạc Sơn có tổng diện tích tự nhiên của huyện Lạc Sơn đến năm 2021 là 58.700,26ha (trong đó đất Nông nghiệp 50.075,32 ha, đất phi nông nghiệp 8.367,47 ha, đất chưa sử dụng 257,47 ha). Diện tích đất sản xuất nông nghiệp của huyện 12.786,6 ha (trong đó đất trồng lúa 6.512,18 ha, đất cây hàng năm khác 3.383,91 ha, đất cây lâu năm 2.890,52 ha).

Chú trọng việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

(04/10/2022)
Ngày 13/10/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 102-KL/TU, về việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 26/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Sau 5 năm triển khai thực hiện Kết luận số 102-KL/TU, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở các chi, đảng bộ từ tỉnh đến cơ sở đã duy trì nề nếp, thiết thực, hiệu quả. Theo báo cáo của Bưu điện tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2018-2022 (hết quý II) đã có tổng cộng 14.517 lượt chi bộ đặt mua Báo Hòa Bình; 12.012 lượt chi bộ đặt mua Báo Nhân Dân; 2.591 lượt đơn vị đặt mua Tạp chí Cộng sản.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn và bảo vệ môi trường năm 2022

(03/10/2022)
Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (gọi tắt là Chiến dịch) do Australia khởi xướng, được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu từ năm 1993 (tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hằng năm) và đã phát triển thành sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng, thu hút sự tham gia của hàng trăm quốc gia, hàng triệu lượt người trên toàn cầu thông qua các hoạt động trọng tâm về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Việt Nam tham gia hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn từ năm 1994 bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Ngày 29/9/2022, Sở GD&ĐT đã có Công văn số 2757 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn và bảo vệ môi trường năm 2022.

Đà Bắc: Dồn điền đổi thửa góp phần nâng cao tỷ lệ cơ giới hóa

(03/10/2022)
Trong những năm gần đây, sản xuất trồng trọt của huyện Đà Bắc có bước phát triển khá về năng suất, sản lượng; nhiều địa phương đã có những loài cây trồng được sản xuất khá tập trung mang tính sản xuất hàng hóa. Tuy nhiên nhìn chung sản xuất trồng trọt của huyện hiện nay vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ, không tập trung, chi phí đầu tư cao; việc cơ giới hóa, tự động hóa trong sản xuất của nhiều loài cây trồng chưa thực hiện được hay thực hiện chưa hiệu quả. Một trong những nguyên nhân của tình trạng đó là do diện tích canh tác ít và bị chia nhỏ, số thửa đất của mỗi hộ gia đình vẫn còn nhiều, diện tích thửa nhỏ và phân tán. Do vậy, thực hiện được tốt công tác dồn điền, đổi thửa sẽ góp phần tích cực khắc phục tình trạng sản xuất manh mún; điều kiện tốt để áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa và xây dựng cánh đồng lớn, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Triển khai chức năng số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hòa Bình

(03/10/2022)
Thực hiện nhiệm vụ nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với đơn vị phát triển phần mềm Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh xây dựng chức năng số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hòa Bình. Nhằm hỗ trợ các cơ quan, đơn vị triển khai việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp theo đúng nội dung, kế hoạch của Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1684, ngày 30/9/2022 về việc triển khai chức năng số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hòa Bình, đề nghị, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị như sau:

Toàn tỉnh đã tiêm 2.218.472 mũi vắc xin phòng Covid-19

(03/10/2022)
Thực hiện đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc xin phòng Covid-19, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tính đến ngày 29/9/2022, kết quả cộng dồn các đợt theo số vắc xin được phân bổ cho tỉnh: Tổng số liều vắc xin đã được phân bổ: 2.178.946 liều. Tổng số mũi vắc xin đã tiêm: 2.218.472 mũi.

Hội Nông dân tỉnh đẩy mạnh đổi mới hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân

(03/10/2022)
Từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân tỉnh đã tập trung đổi mới, nâng cao các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Qua đó, góp phần giúp các nông hộ tăng thu nhập, nắm vững tiến bộ khoa học kỹ thuật để ứng dụng vào sản xuất, định hướng nghề nghiệp và phát huy thế mạnh đất đai, lao động.

Tiếp tục duy trì và tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe

(03/10/2022)
Công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh Hoà Bình trong thời gian vừa qua, luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, sự phối hợp đồng bộ giữa Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải, sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ngành, địa phương trong việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về kiểm soát tải trọng phương tiện, tạo ra sự chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành của doanh nghiệp vận tải, các chủ xe, lái xe, chủ hàng, qua đó tình trạng phương tiện chở quá tải tham gia giao thông, vi phạm quy định về kích thước thành thùng giảm rõ rệt.

Tiếp tục chỉnh trang đô thị, để làm cho bộ mặt thành phố ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp

(03/10/2022)
Thành phố Hòa Bình là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế - xã hội của tỉnh Hòa Bình. TP Hòa Bình có 19 đơn vị hành chính, gồm 12 phường, 7 xã, với tỷ lệ đô thị hoá khoảng 78,1%, tốc độ đô thị hoá giai đoạn 2016 - 2020 là 6,5%. Thời gian qua, với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của Nhân dân, thành phố Hòa Bình đã và đang đẩy mạnh nâng cấp, chỉnh trang đô thị, để làm cho bộ mặt thành phố ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp.

Tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính của ngành Công Thương năm 2022

(03/10/2022)
Nhằm cung cấp thông tin và tuyên truyền, giải thích các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về TTHC, giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của ngành Sở Công Thương trên địa bàn tỉnh, ngành Công Thương đã ban hành kế hoạch tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính (TTHC) và giải quyết (TTHC) năm 2022. Thời gian tổ chức đối thoại từ ngày 03/10/2022 đến ngày 15/11/2022. Địa điểm tại Hội trường tầng 2, Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình.

Tăng cường quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm

(03/10/2022)
Ngày 29/9/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 2814/SNN-QLCL, về việc tăng cường quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm, đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các Chi cục thuộc Sở tập trung chỉ đạo và triển khai một số nội dung.

Đà Bắc: Tổ chức các hoạt động, sự kiện quảng bá du lịch năm 2022

(03/10/2022)
Để tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày du lịch thế giới năm 2022 và chuẩn bị chu đáo cho sự kiện thể thao góp phần vào thành công chung của năm du lịch quốc gia 2023, kích cầu du lịch tại địa phương, Ủy ban nhân dân huyện Đà Bắc tổ chức sự kiện Đua thuyền Kayak trên hồ Hòa Bình và Đi bộ trên cung đường du lịch xanh - sạch - đẹp, nhằm quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc huyện Đà Bắc.

Hòa Bình: Hiện vẫn còn lưu giữ khoảng 10 nghìn chiếc chiêng

(30/09/2022)
Chiêng là loại hình văn hóa đặc sắc, đầy sức hấp dẫn của dân tộc Mường, tỉnh Hòa Bình. Từ bao đời nay, âm thanh cồng chiêng luôn gắn liền với phong tục, tập quán, lễ nghi trong đời sống tâm linh của người Mường. Văn hóa cồng chiêng được sáng tạo và lưu truyền hàng nghìn năm trong đời sống cộng đồng người Mường, góp phần quan trọng làm nên bản sắc văn hóa riêng của dân tộc.

Tập trung tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022

(30/09/2022)
Để định hướng, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu đến vùng đồng bào DTTS&MN nói riêng và toàn tỉnh nói chung bằng các hình thức phù hợp với điều kiện đặc thù của vùng đồng bào DTS&MN, vùng đặc biệt khó khăn; khơi dậy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong cộng đồng các dân tộc thiểu số chủ động, tích cực tham gia thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu. Ngày 26/9/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch số 52-KH/BTGTU tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN năm 2022.

Chương trình “Vì em hiếu học” chắp cánh ước mơ tới trường cho học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh

(30/09/2022)
Chương trình khuyến học “Vì em hiếu học” do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện trên toàn quốc đã góp phần hỗ trợ cho các em học sinh, nhất là đối với trẻ em nghèo ở vùng núi, hải đảo có điều kiện thực hiện ước mơ trong tương lai của mình. Chương trình “Vì em hiếu học” đã hiện thực hoá hàng triệu ước mơ nhỏ bé của các em học sinh tiểu học, kêu gọi cộng đồng, tổ chức, cá nhân cùng chung tay tiếp sức cho hàng triệu giấc mơ nhỏ bé của các em học sinh tiểu học, trẻ em nghèo, góp phần thúc đẩy phong trào khuyến học của địa phương, khuyến khích các em chăm ngoan, học giỏi.

Thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội

(29/09/2022)
Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã triển khai hiệu quả các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Các cấp, các ngành tăng cường phối hợp thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; tổ chức thăm hỏi, tặng quà đối tượng nhân dịp các ngày Lễ, Tết; tiếp tục quan tâm công tác giải quyết việc làm.

Nâng cao chất lượng công tác khai thác và phát triển các Nhãn hiệu tập thể

(29/09/2022)
Thời gian qua, các sở, ngành, địa phương đã có nhiều giải pháp để hỗ trợ phát triển các sản phẩm đặc sản, đặc thù, đặc biệt là đối với các sản phẩm đã được bảo hộ nhãn hiệu (nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận). Đến nay, toàn tỉnh Hòa Bình hiện có 16 nhãn hiệu tập thể (NHTT) được bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản, truyền thống của tỉnh Hòa Bình gồm: Rượu cần, dệt thổ cẩm, mía tím, hạt dổi, cam, bưởi, quýt, ổi, nhãn, rau quả su su, rau củ quả hữu, lợn bản địa, gạo,…. Trong đó có 03 NHTT đã hết hiệu lực , 01 NHTT có chủ sở hữu đã giải thể ; 01 NHTT có chủ sở hữu dừng hoạt động

Hoàn thành mục tiêu kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022

(29/09/2022)
Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình năm 2022 ngày 28/9/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1688/UBND-KTN về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và chuẩn hoá sản phẩm OCOP năm 2022.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022

(29/09/2022)
Ngày 29/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nhằm đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022 và cho ý kiến đối với một số Tờ trình, dự thảo quan trọng. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU về phát triển Khu du lịch hồ Hòa Bình thành Khu du lịch quốc gia

(29/09/2022)
Thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 22/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển Khu du lịch hồ Hòa Bình thành Khu du lịch quốc gia, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh đã triển khai có hiệu quả đến cán bộ, đảng viên, các tổ chức, cá nhân, cộng đồng địa phương liên quan đến hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. Sau 5 năm triển khai, hoạt động du lịch tại Khu du lịch hồ Hòa Bình có nhiều khởi sắc và đạt được 3/5 tiêu chí quan trọng để từng bước đạt được các điều kiện của Khu du lịch quốc gia.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 ngành Giáo dục và Đào tạo

(29/09/2022)
Để sự kiện Ngày Chuyển đổi số Quốc gia có sức lan tỏa mạnh mẽ đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên toàn ngành nhận thức rõ các lợi ích của chuyển đổi số góp phần đạt được mục đích triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là “Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan về ý nghĩa, vai trò, lợi ích và tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của quốc gia; cùng tham gia và góp phần bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số”. Ngày 26/9/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản số 2716 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 ngành Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện công khai trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh

(29/09/2022)
Nhằm thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác công khai trong các cơ sở giáo dục, nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong quản lý nguồn lực và bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo; để người học, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã hội tham gia giám sát và đánh giá các cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật, ngày 27/9/2022, Sở GD&ĐT đã ban hành Công văn số 2736 về việc thực hiện công khai trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ 9 tháng đầu năm 2022

(29/09/2022)
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 18/01/2022 về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Hòa Bình năm 2022 với 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đối với từng ngành, lĩnh vực và giao chi tiết cho các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố triển khai thực hiện, gồm: 19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội trọng tâm, chủ yếu năm 2022; 54 chỉ tiêu cụ thể cho các ngành, lĩnh vực; 153 nhiệm vụ cụ thể cho các ngành lĩnh vực; kịch bản tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP); kế hoạch triển khai 06 dự án đầu tư công và 14 dự án đầu tư ngoài ngân sách trọng điểm khởi công trong năm 2022 của tỉnh.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc năm học 2022 - 2023

(29/09/2022)
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới và phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS, MN). Ưu tiên nguồn lực để đầu tư và phát triển giáo dục dân tộc (GDDT); nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, thực hiện tốt chính sách đối với người dạy, người học, cơ sở giáo dục vùng DTTS, MN; tập trung triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 phù hợp với vùng đồng bào DTTS, MN; tăng cường các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục vùng DTTS, MN; nâng cao chất lượng dạy, học tiếng nói, chữ viết của DTTS và giáo dục văn hóa dân tộc cho học sinh vùng DTTS, MN. Ngày 19/9/2022, Sở GD&ĐT đã có Công văn số 2532 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc năm học 2022 – 2023.

Duyệt văn kiện Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

(29/09/2022)
Ngày 29/9, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị duyệt các dự thảo văn kiện Đại hội Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng lãnh đạo một số Ban Xây dựng Đảng tỉnh.

Tiếp tục thực hiện giai đoạn tiếp theo của Đề án 896 về tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư

(29/09/2022)
Thực hiện Kế hoạch số 103/KH-BCĐ ngày 25/5/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục triển khai thực hiện một số nhiệm vụ Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ của công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư (gọi tắt là Đề án 896), với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030 (gọi tắt là Đề án 06) các cấp trong tỉnh, đến nay việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của kế hoạch đã cơ bản hoàn thành đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ đề ra. Qua đó đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết các giao dịch hành chính.

Những kết quả tích cực của Bảo hiểm xã hội tỉnh 9 tháng đầu năm

(28/09/2022)
9 tháng đầu năm 2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; chủ động, tích cực phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương khi triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đến nay, nhiều nhiệm vụ đã hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Tập huấn nghiệp vụ công tác thông tin, tuyên truyền

(28/09/2022)
Ngày 27/9, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thông tin, tuyên truyền năm 2022. Thứ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Hữu Dũng dự hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình, có lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông và cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thông tin, truyền thông của sở.

Công an tỉnh Giao ban công tác Công an tháng 9

(28/09/2022)
Chiều ngày 27/9, Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức họp giao ban tháng 9 năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 10 năm 2022 dưới hình thức trực tuyến đến Công an các huyện, thành phố và Công an các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tham dự hội nghị. Đại tá Đỗ Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi giao ban.

Đẩy mạnh công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm trong nhà trường

(28/09/2022)
Ngày 20/9/2022, Sở Y tế đã ghi nhận ổ dịch rota virut (các dấu hiệu bệnh tiêu chảy, nôn, sốt) với 09 trường hợp mắc, 01 tử vong (do gia đình đưa đến cơ sở y tế điều trị không kịp thời) và 49 trường hợp bệnh Hội chứng cúm (sốt, ho, sổ mũi đau họng) tại trường mầm non Hoa Sen, xã Hợp Thành, thành phố Hòa Bình. Đến nay hầu hết các trường hợp bệnh trên đã thuyên giảm, ổn định.

Hòa Bình: Phát triển các chuỗi giá trị, hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp công nghệ cao

(28/09/2022)
Tỉnh Hòa Bình thuộc vùng Trung du miền núi Bắc bộ, có diện tích sản xuất cây ăn quả có múi khá lớn, chiếm 5% diện tích của cả nước. Hiện quả có múi đã được xác định là một trong 9 loại nông sản chủ lực của tỉnh. Đây cũng là một trong số những sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Hòa Bình, tạo được thương hiệu của địa phương.

Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá

(27/09/2022)
Đội ngũ nhà giáo là một bộ phận của đội ngũ trí thức, vì vậy xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, then chốt trong việc thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục. Đội ngũ nhà giáo của tỉnh đã có sự phát triển và đạt được những kết quả nhất định, trình độ đào tạo đạt chuẩn, trên chuẩn ngày càng được nâng lên. Toàn ngành Giáo dục và Đào tạo hiện có 17.293 cán bộ quản lý, giáo viên, trong đó 04 người có trình độ đào tạo Tiến sĩ, 419 Thạc sĩ, 13.550 Đại học, còn lại là cao đẳng và trung cấp (hiện nay đang đi đào tạo nâng trình độ chuẩn theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở). 49 cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, 1.245 cán bộ quản lý, giáo viên trình độ trung cấp lý luận chính trị.

Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh tháng 9

(27/09/2022)
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, tháng 9, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ trên địa bàn diễn ra ổn định, hàng hóa lưu thông đáp ứng yêu cầu sản xuất phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân. Công tác quản lý, điều hành đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn giá được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo kịp thời và hiệu quả.

Phát triển các ứng dụng trên nền tảng hệ thống định danh và xác thực điện tử

(27/09/2022)
Tháng 9/2022, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp tục phát triển các ứng dụng trên nền tảng hệ thống định danh và xác thực điện tử đối với các ứng dụng cốt lõi như: Ví điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt lên ứng dụng VNEID, mã quét QR. Đồng thời phát triển, hoàn thiện và triển khai hiệu quả ứng dụng di động công dân số từ VNEID trên cơ sở mở rộng tích hợp các thông tin, dịch vụ như: Y tế, bảo hiểm, giấy phép lái xe, giáo dục.

Thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung

(27/09/2022)
Thực hiện Kế hoạch số 112-KH/TU, ngày 07/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm, chất, năng lực và uy tín, có bản lĩnh chính trị, trí tuệ, gương mẫu, quyết tâm đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong tình hình mới, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 374/KH-BCSĐ, ngày 21/9/2022 về thực hiện Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Phổ cập kỹ năng số cộng đồng đến thành viên của Tổ công nghệ số cộng đồng tại tỉnh Hòa Bình

(27/09/2022)
Chiều ngày 26/9, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục Chuyển đổi số Quốc gia - Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực truyến toàn tỉnh nhằm bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số cộng đồng cho các Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Đồng chí Bùi Đức Nam, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông dự và phát biểu chỉ đạo. Tham gia hội nghị có đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo UBND 151 xã, phường, thị trấn, thành viên nhóm quản lý, điều hành và hỗ trợ hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã.

Lễ dâng hương, lấy lửa thắp sáng ngọn đuốc tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hòa Bình lần thứ VII

(27/09/2022)
Ngày 26/9, trước ngày khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Hòa Bình lần thứ VII, năm 2022, tại tượng đài Bác Hồ trên công trình đập thủy điện Hòa Bình, Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII, năm 2022 do đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng BTC Đại hội TDTT tỉnh lần thứ 7 làm trưởng đoàn đã tổ chức dâng hương, lấy lửa truyền thống thắp sáng ngọn đuốc tại Đại hội.

Hội Nông dân tỉnh triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

(26/09/2022)
Nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huy động được sức mạnh của các cấp Hội và hội viên nông dân vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, ngày 16/9/2022, BCH Hội Nông dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 367-KH/HNDT triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025.

Hiển thị 1.861 - 1.920 of 10.972 kết quả.