ListNewByCategory

Xây dựng các cấp Hội nông dân vững mạnh

(11/10/2022)
Từ đầu năm đến nay, phong trào thi đua xây dựng tổ chức Hội vững mạnh được các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tập trung chỉ đao, phát triển sâu rộng, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Tăng cường tuyên truyền, vận động chung tay ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh

(11/10/2022)
Theo báo cáo của Hội đồng bảo trợ Qũy bảo trợ trẻ em tỉnh, theo kết quả vận động ủng hộ Qũy bảo trợ trẻ em tỉnh Hòa Bình từ ngày 15/8/2022 đến hết ngày 30/9/2022, đã có 88 cơ quan, đơn vị ủng hộ vào Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Hòa Bình với tổng số tiền là 130.667.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi triệu sáu trăm sáu mươi bảy nghìn đồng).

Triển khai Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” có trọng tâm, trọng điểm

(11/10/2022)
Được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, cùng sự phối hợp của các cấp, các ngành trong tỉnh, đến nay, Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được tỉnh triển khai có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với quy định hiện hành.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Những chuyển biến tích cực trong công tác kiểm tra, giám sát

(11/10/2022)
Ngay từ đầu năm, cấp uỷ các cấp đã kịp thời xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và bổ sung các nội dung kiểm tra, giám sát theo sự chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Bí thư năm 2022, đồng thời chỉ đạo tổ chức đảng cơ sở căn cứ đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cấp mình đảm bảo phù hợp, sát với thực tiễn và tổ chức triển khai thực hiện kiểm tra giám sát theo chương trình, kế hoạch đã xây dựng.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tổ chức thực hiện thành công công tác thông tin cơ sở

(11/10/2022)
Sau 5 năm triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 5/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới” nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thông tin cơ sở có sự chuyển biến mạnh mẽ; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh và đổi mới công tác thông tin cơ sở.

Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022)

(11/10/2022)
Nhằm đẩy mạnh đợt thi đua yêu nước trong đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, Ngành Giáo dục và Đào tạo đã phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt nam (20/11/1982 - 20/11/2022). Thời gian từ ngày 10/10/2022 đến ngày 20/11/2022.

Thanh niên tỉnh Hòa Bình tích cực tham gia các phong trào tình nguyện

(11/10/2022)
9 tháng đầu năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tích cực hưởng ứng, nâng cao tính sáng tạo, hiệu quả trong các phong trào tình nguyện. Các hoạt động tình nguyện, các công trình, phần việc thanh niên đảm nhiệm được duy trì, ĐVTN tích cực tham gia các hoạt động cải tạo môi trường, giữ gìn vệ sinh chung tại nơi cư trú, vì sức khỏe cộng đồng. Các cấp bộ Đoàn tích cực hưởng ứng ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè với nhiều hoạt động đa dạng và thiết thực.

Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu khoảng 9.777 tỷ đồng

(11/10/2022)
Theo văn bản mới đây gửi Bộ Giao thông Vận tải về tình hình thực hiện Dự án Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000-Km53+000 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình), UBND tỉnh Hoà Bình đang khẩn trương trình HĐND đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư. Nguồn ngân sách địa phương bố trí cho Dự án Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn qua Hòa Bình được cân đối tăng thêm hơn 400 tỷ đồng.

Huyện Lương Sơn tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường

(11/10/2022)
Thời gian qua, huyện Lương Sơn đã tăng cường chỉ đạo các ngành liên quan, các xã, thị trấn làm tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường. Nhờ đó, đất đai trên địa bàn được quản lý chặt chẽ theo quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt; vi phạm trong quản lý, sử dụng đất, khai thác tài nguyên khoáng sản, môi trường ngày càng giảm.

Cơ cấu lại ngành du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phát triển bền vững

(11/10/2022)
Xác định phát triển kinh tế trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị (phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn), thời gian qua tỉnh Hòa Bình đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để cơ cấu lại ngành du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phát triển bền vững theo quy luật của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả

(10/10/2022)
Ngày 3/10/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2157/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Hòa Bình: Bảo tồn chợ phiên để tăng cường quảng bá nét đẹp văn hóa gắn với kích cầu du lịch

(10/10/2022)
Đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh, chợ phiên không đơn thuần là nơi trao đổi, mua bán hàng hóa mà còn là điểm hẹn giao lưu văn hóa giữa các dân tộc, nơi hội tụ giá trị tinh thần. Mỗi lần tổ chức định kỳ theo phiên, bà con đều háo hức, soạn sửa để kịp đi chơi chợ.

Đảng bộ huyện Tân Lạc tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

(10/10/2022)
Đảng bộ huyện Tân Lạc hiện có 36 chi, đảng bộ trực thuộc và 288 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Năm 2021, toàn huyện đã kết nạp cho 153 quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển chính thức cho 119 đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức, hoàn thiện thủ tục tiếp nhận 72 đảng viên. Thời gian qua, các cấp ủy trong huyện đã chủ đông, tăng cường các biện pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm

(10/10/2022)
Ngày 04/10/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn số 3868/SKHĐT-THQH về việc thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022.

Nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường nông thôn, góp phần kiểm soát ô nhiễm không khí

(10/10/2022)
Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, thời gian qua, ngành Nông nghiệp &PTNT đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hưởng ứng, triển khai hành động để tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh công bố 05 Quyết định của về công tác cán bộ

(10/10/2022)
Chiều ngày 07/10, Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức Lễ trao Quyết định điều động, bổ nhiệm 05 đồng chí là lãnh đạo thuộc các đơn vị. Dự Lễ công bố Quyết định có đồng chí Đại tá Đỗ Thanh Bình - Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh và đại diện Lãnh đạo các đơn vị có Quyết định điều động.

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh

(09/10/2022)
9 tháng đầu năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức tác động trực tiếp đến tình hình sản xuất, đời sống của nông dân. Nhưng các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh đã tập trung tuyên truyền, vận động nông dân đoàn kết, hăng hái thi đua vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, tạo ra nhiều nguồn lực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Hòa Bình năm 2022

(09/10/2022)
Nhân Tháng cao điểm "Vì người nghèo” năm 2022, ngày 1/10, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình đã có Thư ngỏ gửi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, Nhân dân trong và ngoài tỉnh về việc vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo” tỉnh Hòa Bình năm 2022.

Hòa Bình: Tiếp tục tập trung thay đổi tư duy sản xuất, kinh doanh của các HTX

(09/10/2022)
Trong những năm qua, kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình luôn nỗ lực, vượt qua thách thức để phát triển, hoạt động khá ổn định, phát triển cả về quy mô và hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Phát huy vai trò của bác sỹ trẻ trong hoạt động tư vấn, khám chữa bệnh miễn phí, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

(09/10/2022)
Ngày 6/10, Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Đoàn Thanh niên Bệnh viên Đa khoa tỉnh tổ chức Chương trình sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao chất lượng phong trào Ba trách nhiệm và phát huy vai trò của bác sỹ trẻ trong hoạt động tư vấn, khám chữa bệnh miễn phí chăm sóc sức khoẻ cộng đồng năm 2022”. Tới dự có đồng chí Nguyễn Duy Tư, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Chủ tịch Hội Thanh niên Việt Nam tỉnh.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Đà Bắc

(09/10/2022)
Sáng 7/10, tại xã Cao Sơn (huyện Đà Bắc), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri thị trấn Đà Bắc và các xã: Toàn Sơn, Tu Lý, Hiền Lương, Vầy Nưa, Tiền Phong, Tân Minh, Cao Sơn (huyện Đà Bắc) trước Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Hoàng Đức Chính, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi tiếp xúc cử tri. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và huyện Đà Bắc.

Triển khai hệ thống quản lý hóa đơn điện tử đáp ứng tiếp nhận, xử lý dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền dự kiến từ ngày 21/11/2022

(09/10/2022)
Vừa qua, Tổng cục Thuế ban Thông báo số 464/TB-TCT ngày 28/9/2022 về Kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định tại Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 - 2025

(09/10/2022)
Nhằm tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức kỷ niệm ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 – 2025, ngày 30/9/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có Hướng dẫn số 58-HD/BTGTU tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 – 2025 trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII

(09/10/2022)
Nhằm tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đại biểu Đoàn toàn tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII và Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn cần tăng cường tuyên truyền, tổ chức các hoạt động động chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, cụ thể như sau:

Tỉnh Hòa Bình được phân bổ 60.000 liều vắc xin phòng Covid-19

(09/10/2022)
Theo Quyết định số 920/QĐ-VSDTTƯ, ngày 5/10/2022 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc phân bổ vắc xin phòng Covid-19 đợt 177, gồm 2.511.060 liều vắc xin Comirnaty/Pfzer-BionTech (Pfizer) cho người từ 12 tuổi trở lên từ nguồn do Chính phủ Úc viện trợ cho 51 đơn vị, tỉnh Hòa Bình được phân bổ 60.000 liều vắc xin phòng Covid-19.

Toàn tỉnh đã tiêm 2.218.982 mũi vắc xin phòng Covid-19

(09/10/2022)
Thực hiện đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc xin phòng Covid-19, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tính đến ngày 6/10/2022, kết quả cộng dồn các đợt theo số vắc xin được phân bổ cho tỉnh: Tổng số liều vắc xin đã được phân bổ 2.178.946 liều. Tổng số mũi vắc xin đã tiêm 2.218.982 mũi.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh

(09/10/2022)
Năm 2022 là năm tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025. Công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh tiếp tục được Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, then chốt trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án Khu nhà ở tại phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình

(09/10/2022)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2187/QĐ-UBND, ngày 5/10/2022 về việc Chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất (đợt 1) cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án Khu nhà ở tại phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình.

Hòa Bình: Biểu dương những điển hình tiên tiến người cao tuổi trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2016 - 2021

(09/10/2022)
Ngày 6/10, Công an tỉnh phối hợp với Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh tổ chức Hội nghị Biểu dương điển hình tiên tiến NCT trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) giai đoạn 2016 - 2021. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Tăng cường công tác quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

(07/10/2022)
Thời gian qua, các đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, một số hoạt động kinh doanh dịch vụ vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, dễ bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, nguy cơ phát sinh nhiều loại hình tội phạm, tệ nạn xã hội.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong Khối các cơ quan tỉnh

(07/10/2022)
Sau 03 năm thực hiện Chỉ thị số 56 - CT/TU, ngày 26/11/2019 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối và thủ trưởng cơ quan, đơn vị đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc và ban hành nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Chỉ thị gắn với mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị; nâng cao hiệu quả tham mưu, chỉ đạo của cấp ủy, của đội ngũ cán bộ dân vận và Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở cơ sở.

Hội nghị ngành Công thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ VIII - năm 2022

(07/10/2022)
Ngayf 23/9, tại tỉnh Thanh Hóa, Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị ngành Công thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ VIII - năm 2022. Đồng chủ trì hội nghị: đồng chí Đặng Hoàng An - Thứ trưởng Bộ Công Thương, đồng chí Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Ngô Quang Trung - Cục trưởng Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương). Tham dự hội nghị có các đơn vị chức năng của các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ Công Thương, đại diện Lãnh đạo UBND một số tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Tỉnh Hòa Bình có đồng chí Quách Tất Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Tiến Dũng - Giám đốc Sở Công Thương; đồng chí Phó Giám đốc Sở Công Thương và đại diện một số phòng chuyên môn thuộc Sở.

Sơ kết công tác Công đoàn Viên chức tỉnh Hòa Bình

(07/10/2022)
Ngày 04/10, Công đoàn Viên chức tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022, để sơ kết công tác công đoàn 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022.

Tập trung thực hiện quyết liệt đồng bộ 4 đột phá chiến lược của tỉnh

(07/10/2022)
Với quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước; đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển, thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực trung du, miền núi Bắc Bộ và đến năm 2050 trở thành tỉnh phát triển của cả nước; 9 tháng đầu năm 2022 tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt đồng bộ 4 đột phá chiến lược của tỉnh.

Tình hình giá cả thị trường tháng 9 và công tác quản lý giá tháng 10 năm 2022 trên địa bàn tỉnh

(06/10/2022)
Trong tháng 9/2022, các địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến cung cầu, thị trường giá cả, thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung, cầu nhằm bình ổn giá thị trường, giá cả những mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân để kịp thời và có biện pháp xử lý, tránh để xảy ra tình trạng tăng giá bất hợp lý gây bất ổn thị trường.

Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU về đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025

(06/10/2022)
Ngày 30/3/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU về đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025. Trong đó, Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 30/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề cập rất cụ thể các nội dung về đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025, là căn cứ để các cấp ủy, nhất là đảng ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị và tổ chức đại hội các chi bộ. Nhờ đó, cấp ủy các đảng bộ cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025 theo đúng quy định. Công tác chuẩn bị đại hội của các chi bộ từ việc xây dựng báo cáo chính trị, công tác nhân sự đến việc ban hành các văn bản, tài liệu phục vụ đại hội đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các đảng ủy cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, chặt chẽ, bảo đảm công khai, dân chủ theo đúng quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng và yêu cầu, nội dung của Chỉ thị số 22-CT/TU.

Nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu tỉnh Hoà Bình

(06/10/2022)
Kết luận số 12-KL/TU ngày 28/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2030 được ban hành có ý nghĩa sâu sắc đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Từ đó đề ra các định hướng nhiệm vụ giải pháp thực hiện việc nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của tỉnh. Xây dựng các chương trình đề án, kế hoạch phù hợp điều kiện địa phương, đơn vị, đáp ứng yêu cầu phát triển, sử dụng một cách có hiệu quả mọi nguồn lực sẵn có của địa phương, tổ chức triển khai đẩy mạnh năng lực cạnh tranh hàng hoá xuất khẩu trên địa bàn.

Kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ sau Kỳ họp thứ Ba đến trước Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khoá XV

(05/10/2022)
Với trọng trách là người đại biểu của Nhân dân, thời gian qua, các thành viên trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong hoạt động thực hiện hoàn thành chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, xứng đáng với sự tin cậy của cử tri và Nhân dân. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch đề ra trên tất cả các lĩnh vực: Xây dựng pháp luật; giám sát, khảo sát; tiếp xúc cử tri; tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo.

Người dân chủ động xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm

(05/10/2022)
Thực hiện cải thiện môi trường sống của người dân, các cấp, các ngành đã quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân không chăn nuôi gia súc dưới gầm sàn nhà ở; chủ động xây dựng chuồng trại chăn nuôi một cách hợp lý, khoa học. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 114,55 nghìn con con trâu; 87,598 nghìn con bò; 468,998 nghìn con lợn; 51,7 nghìn con dê và hơn 8 triệu con.

Nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch

(05/10/2022)
Những năm gần đây Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hòa Bình đã và đang được triển khai hiệu quả, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, góp phần nâng cao chất lượng sống cho Nhân dân, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

(05/10/2022)
Thời gian qua, đội ngũ trí thức của tỉnh phát triển nhanh về số lượng và nâng lên về chất lượng; đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển của tỉnh. Hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh là 29.398 người. Trong đó có 6 người trình độ tiến sỹ và chuyên khoa II, 372 người có trình độ Thạc sỹ và chuyên khoa I, 9.575 người có trình độ đại học, 5.237 người có trình độ cao đẳng. Về lý luận chính trị, có 496 người có trình độ cử nhân và cao cấp, 879 người có trình độ trung cấp. Trong đó, cán bộ là người dân tộc thiểu số chiếm khoảng 51%.

Giám sát công tác quản lý Nhà nước và hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non tại Sở Giáo dục và Đào tạo

(05/10/2022)
Ngày 4/10, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh đã giám sát tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về công tác quản lý nhà nước và hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non (CSGDMN) trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Quách Thế Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban VH-XH chủ trì buổi giám sát. Tham dự có đồng chĩ Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban VH-XH, đại diện các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tài chính.

Tăng cường giám sát, tuyên truyền và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ

(05/10/2022)
Để chủ động phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh; ngày 04/10/2002, Sở Y tế ban hành Công văn số 3049/SYT-NVK về việc tăng cường giám sát, tuyên truyền và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ.

Đoàn giám sát thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Sở Thông tin và Truyền thông

(05/10/2022)
Ngày 03/10, Đoàn giám sát thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở của tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra việc thực hiện QCDC và công tác dân vận chính quyền năm 2022 tại Sở Thông tin và Truyền thông.

Chấp thuận liên danh các nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu nhà ở Nông Giang tại tổ 2, phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình

(05/10/2022)
UBND vừa chấp thuận Liên danh Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Nam Hà Nội, Công ty Cổ phần Xây dựng Thăng Long Hòa Bình và Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Phương Đông là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở Nông Giang tại tổ 2, phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình theo Quyết định Chấp thuận nhà đầu tư số 83/QĐ-UBND, cấp lần đầu ngày 30/9/2022.

Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022

(04/10/2022)
Trong quý III/2022, ngành GD&ĐT đã chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch. Tích cực tham mưu với HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản về giáo dục và đào tạo, trong đó có các Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù đối với giáo dục và đào tạo cũng như các nhiệm vụ trọng tâm, Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023.

Hiển thị 1.801 - 1.860 of 10.962 kết quả.