ListNewByCategory

Đẩy mạnh công tác văn hóa - văn nghệ trong khối các cơ quan tỉnh

(08/02/2023)
Nhằm giúp cấp ủy, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về lĩnh vực văn hóa - văn nghệ, ngày 03/2/2022, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã có Hướng dẫn số 30-HD/ĐUK Công tác văn hóa – văn nghệ năm 2023. Qua đó tổ chức tốt các hoạt động, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và người lao động tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ công năm 2023

(08/02/2023)
Ngày 30/01/2023, Công đoàn Viên chức tỉnh ban hành Hướng dẫn số 03/HD-CĐVC về nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ công năm 2023. Theo đó, Công đoàn Viên chức tỉnh hướng dẫn Công đoàn cơ sở trực thuộc một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Chất lượng công dân nhập ngũ của tỉnh được nâng cao

(08/02/2023)
Ngày 6/2, các huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình đã đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023 tiễn đưa những người con ưu tú của tỉnh lên đường thực hiện quyền và nghĩa vụ của thanh niên với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chất lượng công dân nhập ngũ của tỉnh được nâng cao

(08/02/2023)
Ngày 6/2, các huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình đã đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023 tiễn đưa những người con ưu tú của tỉnh lên đường thực hiện quyền và nghĩa vụ của thanh niên với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh

(08/02/2023)
Toàn tỉnh Hòa Bình hiện có 1.283 Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Đây là lực lượng hết sức quan trọng có nhiều đóng góp thiết thực trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bào DTTS.

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể

(08/02/2023)
Mô hình hợp tác xã kiểu mới ngày càng nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Các hợp tác xã đã mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ quản lý. Năm 2022, tổng lợi nhuận các tổ chức kinh tế tập thể đạt 129,8 tỷ đồng. Kết quả trên có sự đóng góp không nhỏ của công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ cho các hợp tác xã hoạt động.

Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(08/02/2023)
Tháng 01 năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần, đảm bảo Nhân dân đón Tết Nguyên đán 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Đón, tiếp các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương chúc Tết và làm việc tại tỉnh. Gặp mặt các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nguyên Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, đối tượng chính sách, đơn vị trực Tết Nguyên đán 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh dự lễ giao quân tại huyện Lương Sơn

(08/02/2023)
Sáng 6/2, tại huyện Lương Sơn, các đồng chí: Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh cùng lãnh đạo Quân khu 3; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy đã dự lễ giao quân và động viên tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Lương Sơn thực hiện mục tiêu chuyển đổi số năm 2023

(08/02/2023)
Nhằm cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề ra trong Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, năm 2023, huyện Lương Sơn đã ban hành Kế hoạch 04/KH-BCĐ ngày 02/2/2023, trong đó xác định rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản thực hiện chuyển đổi số và triển khai đồng bộ số hóa trên địa bàn. Đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của lãnh đạo huyện, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hoạt động thương mại điện tử, hình thành các doanh nghiệp số, hướng tới phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn huyện.

Công khai, minh bạch công tác quản lý đầu tư công, đảm bảo tập trung vốn cho các công trình trọng điểm

(08/02/2023)
Đầu tư công có vai trò thực sự quan trọng, không chỉ đóng góp trực tiếp vào GDP mà còn thúc đẩy đầu tư tư nhân phát triển thông qua các hệ thống cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm… hay định hướng phát triển ngành thông qua việc ưu tiên đầu tư vào các ngành trọng điểm. Thực tế công tác đầu tư công trong thời gian vừa qua cho thấy còn rất nhiều hạn chế. Đầu tư phân tán, dàn trải, đầu tư thiếu đồng bộ; quản lý và giám sát đầu tư công còn yếu kém, làm thất thoát vốn đầu tư, chưa đảm bảo được chất lượng và hiệu quả, phân cấp và sử dụng vốn chưa đi kèm với giám sát và kiểm soát. Chính vì vậy, việc minh bạch trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công là rất quan trọng, đảm bảo công khai trong sử dụng vốn, tập trung vốn cho các công trình trọng điểm của địa phương.

Triển khai công tác du lịch năm 2023

(08/02/2023)
Ngày 7/2, Ban Chỉ đạo du lịch tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác du lịch năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UV BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh

(08/02/2023)
Để tiếp tục tạo sự chuyển biến cơ bản, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Ngày 07/02/2023, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 162 về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

Năm 2023: Phấn đấu giải quyết việc làm cho 16 nghìn lao động

(08/02/2023)
Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình năm 2023, ngày 27/01/2023, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội năm 2023 với 05 chỉ tiêu chủ yếu.

Đẩy mạnh công tác văn hóa - văn nghệ trong khối các cơ quan tỉnh

(08/02/2023)
Nhằm giúp cấp ủy, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về lĩnh vực văn hóa - văn nghệ, ngày 03/2/2022, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã có Hướng dẫn số 30-HD/ĐUK Công tác văn hóa – văn nghệ năm 2023. Qua đó tổ chức tốt các hoạt động, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và người lao động tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tình hình giá cả thị trường tháng 01 năm 2023

(06/02/2023)
Tháng 01 năm 2023, nhờ theo dõi diễn biến cung cầu, đồng thời triển khai thực hiện kịp thời các giải pháp bình ổn giá thị trường, tình hình giá cả thị trường, nhất là giá cả những mặt hàng thiết yếu trên địa bàn trung tâm các huyện, thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình tháng 01/2023 tiếp tục duy trì ổn định.

Học tập, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về dân chủ, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và Nhân dân trong giai đoạn hiện nay”

(06/02/2023)
Ngày 03/02/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 115/KH-ĐUK học tập, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về dân chủ, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và Nhân dân trong giai đoạn hiện nay”.

Đẩy mạnh phát triển đảng viên năm 2023

(06/02/2023)
Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục của các cấp ủy nhằm kịp thời bổ sung số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ; tạo sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ngày 03/02/2023, Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 116-KH/ĐUK về phát triển đảng viên năm 2023.

Thực hiện đồng bộ những biện pháp kỹ thuật nhằm phòng trừ một số sâu bệnh hại nguy hiểm trên cây ăn quả có múi

(06/02/2023)
Cây ăn quả có múi là nhóm cây trồng nhiễm nhiều đối tượng sinh vật hại nguy hiểm. Theo dõi sản xuất những năm gần đây cho thấy, nếu người sản xuất đã chú ý phòng trừ những đối tượng như rầy chổng cánh, sâu vẽ bùa, bệnh vàng lá thối rễ... khá hiệu quả. Tuy nhiên còn những đối tượng rất nguy hiểm mà người sản xuất chưa biết cách phòng trừ hay phòng trừ kém hiệu quả, gây ảnh hưởng nặng nề tới năng suất, chất lượng, mẫu mã sản phẩm, đó là: (1) Nhóm nấm bệnh gây thối cuống, thối hoa làm rụng hoa, rụng quả non hàng loạt; (2) Nhóm nhện nhỏ, đặc biệt nhện rám vàng; (3) Bọ trĩ gây hại giai đoạn nụ hoa, quả non; (4) Bệnh chảy gôm do nấm Phytophthora.

Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo từng lĩnh vực

(03/02/2023)
Thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Hòa Bình đã triển khai nhiều nhóm giải pháp nhằm hoàn chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với lợi thế cạnh tranh thị trường, thực hiện các chính sách đối với nông dân, doanh nghiệp, đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất...nhằm cụ thể hóa các nội dung quyết định, qua đó các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân đan các huyện thành phố căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch đã triển khai thực hiện thông qua các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án...cụ thể của từng đơn vị.

Toàn tỉnh đã tiêm 2.324.468 mũi vắc xin phòng Covid-19

(03/02/2023)
Thực hiện đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc xin phòng Covid-19, theo Sở Y tế, tính đến ngày 01/02/2023, kết quả cộng dồn các đợt theo số vắc xin được phân bổ cho tỉnh, tổng số liều vắc xin đã được phân bổ 2.267.426 liều. Tổng số mũi vắc xin đã tiêm 2.324.468 mũi.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khuyến cáo nhà vườn lựa chọn, sử dụng giống cây Cam có tên trong danh mục giống cây trồng được phép sản xuất

(03/02/2023)
Diện tích cây ăn quả có múi tại Hòa Bình, hiện có là 9.687ha, trong đó riêng cây cam 4.800ha, sản lượng đạt 85.000 tấn, thu nhập bình quân từ 350 đến 400 triệu đồng/ha. Ông Nguyễn Hồng Yến - Chi Cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Hòa Bình cho biết: "Hiện nay trên địa bàn tỉnh có tình trạng trồng cam ngoài quy hoạch, hầu hết do người dân từ nơi khác tự mua đất rồi đầu tư trồng cam. Khó nhất trong quản lý chất lượng cây giống hiện nay là các hộ dân tự chiết ghép, bán, cho nhau.

Triển khai các giải pháp phát triển kinh tế tập thể

(03/02/2023)
Đến 31/12/2022 toàn tỉnh có 491 hợp tác xã (HTX), 4 Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) và 209 tổ hợp tác (THT). Trong năm thành lập mới 58 HTX,16 THT, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Các tổ chức kinh tế tập thể thu hút 17,08 nghìn thành viên và 31,4 nghìn người lao động tham gian. Tổng lợi nhuận của các tổ chức kinh tế tập thể đạt 129,8 tỷ đồng, chiếm 0,24% trong tổng giá trị tăng thêm và bằng 0,22% GRDP toàn tỉnh.

Phát động phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” năm 2023

(03/02/2023)
Ngày 01/02/2023, Hội Nông dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 397-KH/HNDT Phát động phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” năm 2023. Thời gian phát động đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi quý I/2023; tổ chức hội nghị biểu dương nông dân xuất sắc cấp tỉnh quý IV/2023.

Lạc Thủy đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền trên địa bàn huyện

(03/02/2023)
Nhận thức rõ được vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận nói chung, công tác dân vận chính quyền nói riêng đối với công cuộc xây dựng và phát triển của huyện, Huyện Lạc Thủy được đánh giá là địa phương thực hiện hiệu quả công tác dân vận chính quyền với những hoạt động cụ thể . Đặc biệt, nâng cao nhận thức về vai trò công tác dân vận và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ tiếp dân trong phục vụ Nhân dân.

Đẩy mạnh thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh

(03/02/2023)
Toàn tỉnh hiện có 34.999 đối tượng đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội, chiếm khoảng 3,7 % tổng dân số toàn tỉnh. Thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai thực hiện Đề án chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng thông qua hệ thống Bưu điện, Bưu cục trên địa bàn tỉnh. Tính đến hết tháng 12/2022 đang thực hiện chi trả trợ cấp cho 34.779 đối tượng bảo trợ xã hội thông qua hệ thống Bưu điện, gồm: Trợ cấp cho người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người đơn thân nuôi con, đối tượng nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng…Tổng kinh phí chi trả trợ cấp năm 2022 là trên 200.000 triệu đồng, mọi chế độ được chi trả đảm bảo nhanh gọn, kịp thời.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh

(03/02/2023)
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 293 hợp tác xã (HTX) hoạt động lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có 95 HTX trồng trọt, 39 HTX chăn nuôi, 9 HTX lâm nghiệp, 3 HTX thuỷ sản, 3 HTX nước sạch nông thôn, 144 HTX tổng hợp. Dịch vụ HTX cung ứng chủ yếu là vật tư đầu vào cho sản xuất như giống, phân bón, thức ăn, thuốc bảo vệ thực vật, tưới tiêu...; năng lực hỗ trợ ứng dụng khoa học, công nghệ cao, bao tiêu, chế biến sản phẩm cho thành viên còn hạn chế. Chưa có nhiều mô hình liên kết chặt chẽ theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

Rà soát, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành

(03/02/2023)
Để quản lý vận hành khai thác tài sản sau đầu tư có hiệu quả đồng thời đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, kể từ ngày 01/01/2023 theo Công văn số 13363/BTC-ĐT ngày 23/11/2021 của Bộ Tài chính; ngày 02/02/2023, Sở Tài Chính ban hành Công văn số 233/STC-TCĐT về việc rà soát, chấn chỉnh, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành.

Bảo tồn và phát huy giá trị Lịch sử - Văn hóa di tích Đình Khói và Lễ hội Đình Khói huyện Lạc Sơn

(03/02/2023)
Di tích Đình Khói thuộc xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tọa lạc trên một khu đất giữa cánh đồng Khâm Sét bằng phẳng, bên bờ con sông Bưởi hiền hòa là trung tâm sinh hoạt về văn hóa, tín ngưỡng của cả vùng Mường Khói xưa. Ngôi đình là biểu tượng văn hóa, tín ngưỡng của bà con Nhân dân trong vùng. Lễ hội Đình Khói xưa được tổ chức rất long trọng, do Nhà lang trong mường tổ chức. Vì vậy, ngoài ý nghĩa tâm linh trong tâm thức người dân, qua lễ hội cũng phần nào phản ánh những phong tục, tập quán, nếp sống của xã hội Mường cổ dưới chế độ Lang đạo xưa.

Lễ hội Xên Mường huyện Mai Châu

(03/02/2023)
Sau đại dịch Covid-19, đầu năm nay, nhiều địa phương trong tỉnh đã tổ chức trở lại các lễ hội vui Xuân, cầu cho một năm mưa thuận, gió hoà, mùa màng bội thu. Lễ hội Xên Mường huyện Mai Châu là lễ hội cầu mùa, cầu phúc của người Thái với mong ước về một cuộc sống bình yên, no ấm.

Thực hiện truyền thông chính sách năm 2023

(03/02/2023)
Thực hiện Công văn số 11177/VPUBND-NVK ngày 26/12/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về truyền thông chính sách: Nhận thức – Hành động - Nguồn lực, ngày 16/01/2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 83/STTTT-TTBCXB về việc tiếp tục tăng cường truyền thông chính sách trong năm 2023.

Thành phố Hòa Bình: Triển khai hiệu quả Phong trào “Dân vận khéo”

(03/02/2023)
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đang được triển khai sâu rộng trên địa bàn thành phố. Riêng năm 2022, đã xây dựng mới được 22 mô hình "Dân vận khéo"; có 24 mô hình đã phát huy hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tại 19/19 phường, xã.

Lương Sơn tạo đà bứt phá trong tiến trình trở thành thị xã

(03/02/2023)
Đến huyện Lương Sơn những ngày đầu năm mới, trong không khí rộn ràng đón Xuân Quý Mão 2023, khắp các nhà máy, công trường, trên mỗi con đường, tuyến phố, hoạt động sản xuất, giao thương đang hối hả bắt nhịp thời gian... Hiện Lương Sơn đang nỗ lực phát triển, tạo ra những bứt phá, để tiến tới xây dựng huyện Lương Sơn đạt tiêu chí đô thị loại IV, đến năm 2025 trở thành đơn vị hành chính cấp thị xã bằng những giải pháp đồng bộ.

Kết quả thực hiện thí điểm hoạt động đối với xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan du lịch trong phạm vi hạn chế trên địa bàn tỉnh

(03/02/2023)
Huyện Lạc Thủy và huyện Mai Châu có vị trí địa lý tự nhiên, xã hội thuận lợi cho phát triển du lịch sinh thái, du lịch thắng cảnh kết hợp với du lịch tâm linh. Trong đó, để nâng cao sự chuyên nghiệp, văn minh cho khu du lịch, đồng thời nâng cao đời sống kinh tế xã hội, tạo được công ăn việc làm cho nhiều người dân địa phương, giảm thiểu được ô nhiễm môi trường, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và hướng tới mục tiêu phát triển du lịch thân thiện với môi trường, Bộ Giao thông vận tải đã đồng ý cho phép tỉnh Hòa Bình thực hiện thí điểm sử dụng xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện chở khách tại khu du lịch trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh

(03/02/2023)
Toàn tỉnh hiện có 34.999 đối tượng đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội, chiếm khoảng 3,7 % tổng dân số toàn tỉnh. Thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai thực hiện Đề án chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng thông qua hệ thống Bưu điện, Bưu cục trên địa bàn tỉnh. Tính đến hết tháng 12/2022 đang thực hiện chi trả trợ cấp cho 34.779 đối tượng bảo trợ xã hội thông qua hệ thống Bưu điện, gồm: Trợ cấp cho người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người đơn thân nuôi con, đối tượng nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng…Tổng kinh phí chi trả trợ cấp năm 2022 là trên 200.000 triệu đồng, mọi chế độ được chi trả đảm bảo nhanh gọn, kịp thời.

Năm 2022: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị

(03/02/2023)
Năm 2022, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức chung như tình hình dịch bệnh Covid-19, các dịch bệnh mùa; thời tiết mưa bão, ngập lụt...Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp uỷ các tổ chức đảng trực thuộc đã bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Kịp thời cụ thể hóa các văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy phù hợp với đặc điểm riêng của Đảng bộ Khối.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh đầu năm 2023

(02/02/2023)
Ngày 01/2, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh đầu năm 2023. Tham gia Đoàn có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Công thương; Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; lãnh đạo Thành phố Hoà Bình và huyện Lạc Thuỷ.

Cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023

(01/02/2023)
Nhằm tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo 100% các Đội Quản lý thị trường trực thuộc thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND tỉnh Hòa Bình và chỉ đạo Tổng cục Quản lý thị trường về việc giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.

Công an Hoà Bình đấu tranh với các loại tội phạm đảm bảo ANTT cho Nhân dân vui xuân mới

(01/02/2023)
Đầu năm là thời điểm tình hình an ninh trật tự luôn diễn biến phức tạp, hoạt động của các loại tội phạm gia tăng cả về số vụ lẫn tính chất, mức độ phạm tội. Với quyết tâm bảo đảm an ninh trật tự, Công an tỉnh Hòa Bình đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đấu tranh phòng ngừa, tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ nhất là tại các điểm nóng. Giữ vững địa bàn cho Nhân dân vui xuân mới, đảm bảo an ninh an toàn cho công tác tổ chức lễ hội truyền thống.

Triển khai các biện pháp trong công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm

(01/02/2023)
Theo tổng hợp báo cáo của các địa phương trên địa bàn tỉnh có 497 cơ sở giết mổ động vật đang hoạt động (01 cơ sở giết mổ tập trung, 496 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ). Trong đó có 398 cơ sở giết mổ lợn, 19 cơ sở giết mổ gia cầm, 81 cơ sở giết mổ trâu, bò; các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ hầu hết còn giết mổ thủ công, xen lẫn với khu dân cư và vẫn còn tình trạng giết mổ tùy tiện gây ô nhiễm môi trường, không đảm bảo vệ sinh thú y, nguy cơ làm lây lan dịch bệnh và mất an toàn thực phẩm là rất lớn.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số của Sở Giao thông vận tải năm 2023

(01/02/2023)
Nhằm mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; các đơn vị trực thuộc Sở, góp phần tạo động lực cho sự phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Phát triển Chính quyền điện tử, gắn kết chặt chẽ với chuyển đổi số, bảo đảm an toàn, an ninh mạng, liên thông, kết nối chia sẻ tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia của tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương. Ngày 31/1/2023, Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch số 242-KH/SGTVT về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số của Sở Giao thông vận tải năm 2023.

Cao Phong: Chủ động chăm sóc cho hai cây trồng chủ lực ngay từ đầu vụ Đông - Xuân năm 2022 - 2023

(01/02/2023)
Thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Đông – Xuân năm 2022 – 2023, đến nay, các đơn vị, cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp huyện Cao Phong đã cung ứng đầy đủ, kịp thời giống lúa, ngô, phân bón, thuốc BVTV, đáp ứng nhu cầu sản xuất vụ chiêm xuân 2023. Các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển bình thường, không có diện tích mạ bị chết và sâu bệnh. Toàn huyện làm đất được khoảng 80% diện tích. Các hồ, đập chứa nước đảm bảo phục vụ nước tưới cho gieo trồng. Bên cạnh đó, phát triển chăn nuôi duy trì ổn định. Diện tích nuôi trồng thủy sản trên 133 ha với 470 lồng.

Hiển thị 1.081 - 1.140 of 10.984 kết quả.