ListNewByCategory

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm năm 2024 trên địa bàn thành phố Hòa Bình

(12/07/2024)
Thời gian qua, thành phố Hòa Bình đã tập trung nhiều giải pháp trọng tâm, thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng, mở rộng phát triển không gian; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại, đồng bộ; thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển. Các dự án trọng điểm đang được thành phố Hòa Bình triển khai thực hiện quyết liệt, từ đó tạo bước đột phá về phát triển hạ tầng đô thị, cải thiện diện mạo thành phố theo hướng văn minh, hiện đại.

Phấn đấu kim ngạch xuất khẩu năm 2024 ước đạt 2.000 triệu USD

(12/07/2024)
6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng cao góp phần tích cực cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Trong đó nhóm hàng công nghiệp chế biến chế tạo chiếm gần 80% tổng kim ngạch gồm mặt hàng xuất khẩu chủ lực như: Dệt may, sản phẩm điện tử và linh kiện...

Chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt mang lại nhiều tiện ích cho người dân

(12/07/2024)
Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt; tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Phát huy hiệu quả công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực xây dựng

(12/07/2024)
Từ đầu năm đến nay, Sở Xây dựng đã tăng cường thực hiện công tác quản lý Nhà nước toàn diện trên mọi lĩnh vực chức năng như: Quy hoạch, quản lý chất lượng công trình, phát triển hạ tầng đô thị... Đến nay, giá trị tổng sản lượng của ngành ước đạt 4.000 triệu đồng, doanh thu đạt 2.950 triệu đồng.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao

(12/07/2024)
Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06/6/2014 của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao”, công tác đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao tỉnh tỉnh Hòa Bình đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.

Kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2024

(11/07/2024)
Tính đến 30/6/2024, tổng số công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh là 53 đơn vị; tổng số cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) là 3.873 người, trong đó nữ là 1.836 người; số đoàn viên là 3.858 đoàn viên, trong đó nữ là 1.804 đoàn viên. Trong 6 tháng đầu năm 2024, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng đối với CBCCVCLĐ được thực hiện kịp thời, đầy đủ; trình độ đội ngũ CBCCVCLĐ ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thuỷ điện và các doanh nghiệp thuỷ điện

(11/07/2024)
Theo báo cáo của Sở Công Thương, việc đầu tư phát triển thủy điện trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã góp phần bổ sung công suất nguồn cho lưới điện quốc gia, tạo nguồn thu ngân sách tỉnh và giải quyết việc làm cho người dân tại địa phương. Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn đập, hồ chứa thủy điện giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, vận hành Nhà nước trong lĩnh vực thủy điện. Trước mùa mưa lũ hàng năm, các chủ đập hồ chứa thủy điện đã tổ chức kiểm tra tổng thể các hạng mục công trình, duy tu, bảo dưỡng máy móc, thiết bị công trình, đảm bảo an toàn công trình; tổ chức diễn tập công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại khu vực nhà máy theo phương châm “04 tại chỗ” để chủ động ứng phó với thiên tai.

Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trâu bò trên địa bàn huyện Mai Châu

(11/07/2024)
Hiện nay, dịch bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò (VDNC) xảy ra nhiều nơi triển địa bàn huyện Mai Châu. Phòng Nông nghiệp và Phát triển huyện ghi nhận 17 con trâu, bò mắc bệnh tại 15 hộ chăn nuôi trên địa bàn các xã: Chiềng Châu, Tòng Đậu, Cun Pheo, Nà Phòn, Mai Hịch và Thị trấn Mai Châu. Trước tình hình trên, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mai Châu trực tiếp kiểm tra cơ sở, xác minh nguyên nhân và chỉ đạo các biện pháp chống dịch.

Tập trung nâng cấp hệ thống lưới điện và chợ nông thôn

(11/07/2024)
Theo báo cáo của Sở Công Thương, hiện nay hệ thống lưới điện nông thôn trên địa bàn tỉnh có tổng chiều dài là 7.156,67km. Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, 6 tháng đầu năm ngành Công Thương đã nỗ lực nâng cấp hệ thống lưới điện nông thôn trên địa bàn tỉnh cơ bản đã đáp ứng được cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, chất lượng cấp điện ổn định, người dân được hưởng giá điện theo quy định.

Quan tâm đào tạo nghề, tạo việc làm cho thanh niên

(09/07/2024)
Trong những năm qua, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên. Qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giúp thanh niên có việc làm ổn định, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Ngành BHXH chủ động triển khai các nhiệm vụ và đạt những kết quả tích cực

(09/07/2024)
6 tháng tháng đầu năm 2024, BHXH tỉnh tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên tất cả các lĩnh vực, đảm bảo chủ động, linh hoạt, hiệu quả, nhằm nỗ lực phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Qua đó đã góp phần quan trọng bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương.

Kết quả thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ

(08/07/2024)
Thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, 6 tháng đầu năm 2024, các thành viên Ban Chỉ đạo cùng với các ngành liên quan đã triển khai nắm bắt tình hình tư tưởng của Nhân dân nói chung, cán bộ, hội viên, nông dân nói riêng. Cơ bản tình hình tư tưởng ổn định, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở và sự chung tay của toàn xã hội, tình hình kinh tế - xã hội được điều tiết ổn định, quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững, việc thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được duy trì hiệu quả.

Thành phố Hòa Bình: Phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng

(08/07/2024)
Những năm qua, việc phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng đã thực sự trở thành một yếu tố tích cực, góp phần cầu nối quan trọng của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc vận động, tuyên truyền đồng bào thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội là “cánh tay nối dài” của lực lượng công an nhân dân trong việc bảo đảm an ninh - quốc phòng và giữ gìn khối đại đoàn kết dân tộc.

Xây dựng Hội Nông dân các cấp vững mạnh, góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới

(05/07/2024)
Sau 03 năm thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025”, Hội Nông dân các cấp đã phát huy tốt hơn vai trò là chủ thể, tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển kinh tế, khôi phục và phát triển ngành nghề nông thôn, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội địa phương.

Triển khai hiệu quả Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch trên địa bàn tỉnh

(05/07/2024)
Xác định công tác đăng ký và thống kê hộ tịch là nhiệm vụ trọng tâm hàng năm, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh quan tâm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024; đồng thời đẩy mạnh truyền thông rộng rãi tới các tầng lớp Nhân dân.

Huyện Yên Thủy phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội

(04/07/2024)
Xác định năm 2024 là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Từ đầu năm đến nay, huyện Yên Thủy tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tích cực quan tâm, chăm lo đến đời sống Nhân dân, an sinh xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Kết quả triển khai, thực hiện công tác Dân tộc 6 tháng đầu năm 2024

(03/07/2024)
Tỉnh Hòa Bình là một trong 10 tỉnh có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) cao trên cả nước, với dân số toàn tỉnh trên 90 vạn người, tỷ lệ đồng bào DTTS chiếm 74,43% dân số, gồm các Dân tộc: Mường, Thái, Tày, Dao, Mông, còn lại một số DTTS khác. Vùng đồng bào DTTS của tỉnh Hòa Bình trải dài và bao phủ khắp các huyện, thành phố với 145/151 xã, phường, thị trấn.

Tập huấn nâng cao kiến thức, pháp luật về bảo vệ môi trường

(03/07/2024)
Ngày 03/7, tại Trung tâm Hội nghị Hòa Bình, Sở Tư pháp phối hợp với Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức, pháp luật về bảo vệ môi trường. Dự hội nghị tập huấn, có đồng chí Nguyễn Minh Khuê, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; cán bộ pháp chế của một số doanh nghiệp và báo cáo viên cấp tỉnh, huyện.

Kết quả thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ 6 tháng đầu năm

(02/07/2024)
Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố đã tập trung triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ, xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội mỗi cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng

(02/07/2024)
Trong 6 tháng đầu năm 2024, UBKT Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; nội dung tuyên truyền đã bám sát các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm. UBKT Tỉnh ủy tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của đảng với các cơ quan có liên quan.

Yên Thủy: Phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng, tạo sinh kế bền vững cho người dân

(02/07/2024)
Nhằm phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên rừng; tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, UBND huyện Yên Thủy đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 29/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Yên Thuỷ

(02/07/2024)
Trên địa bàn huyện Yên Thủy từ đầu năm 2024 đến nay, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) vẫn còn tại 04 xã, thị trấn; ghi nhận 01 người tử vong do vi rút dại tại xã Đoàn Kết. Kết quả tiêm phòng vụ Xuân - Hè trên địa bàn huyện đạt tỷ lệ thấp (Lở mồm long móng 1.551 liều đạt 17,16% kế hoạch, Tụ huyết trùng 1.314 liều đạt 14,54% kế hoạch, Dại chó 5.425 liều đạt 75,98% kế hoạch).

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới

(02/07/2024)
Thực hiện Đề án 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của BTV Tỉnh ủy về “T ăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025, trong 6 tháng đầu năm, Hội Nông dân các cấp đã làm tốt công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong công tác xây dựng nông thôn mới.

Tình hình triển khai công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh tháng 6/2024

(01/07/2024)
Tháng 6 năm 2024, nhiệt độ trung bình tháng phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 - 10C. Tổng lượng mưa cao hơn từ 10 - 30% so với trung bình nhiều năm. Khu vực tỉnh Hòa Bình có khả năng xuất hiện 02 - 03 đợt mưa lớn diện rộng, tập trung vào đầu và cuối tháng. Nắng nóng xảy ra 02 - 03 đợt nắng nóng diện rộng, nhưng mức độ nắng nóng có khả năng không gay gắt và thời gian không kéo dài như cùng kỳ năm trước.

Hiệu quả của các Chương trình MTQG đã giúp cho đời sống của người dân huyện Lạc Sơn không ngừng được tăng lên

(28/06/2024)
Trong những năm qua huyện Lạc Sơn đã quan tâm thực hiện tốt các chính sách dân tộc góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong huyện. Đặc biệt trong công tác triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Hội Nông dân tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

(27/06/2024)
Ngày 26/6, Hội Nông dân (HND) tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5 (khóa XI), nhiệm kỳ 2023 - 2028, sơ kết công tác Hội và Phong trào nông dân 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Đinh Thị Thảo, TUV, Chủ tịch Hội Nông dân chủ trì hội nghị.

Đẩy mạnh các giải pháp cải cách, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính

(27/06/2024)
Từ đầu năm đến nay, công tác kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC), theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết quả giải quyết TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì và thực hiện nề nếp. Qua đó góp phần thúc đẩy nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC và thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Tân Lạc phấn đấu đến hết năm 2024 không còn xã dưới 10 tiêu chí nông thôn mới

(26/06/2024)
Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, tính đến hết năm 2023, huyện đã có 10 xã đạt 19 tiêu chí, 0 xã đạt 15- 18 tiêu chí, 5 xã đạt 9 – 14 tiêu chí, bình quân đạt 16,0 tiêu chí/xã. Chưa có xã nào đạt 19 tiêu chí NTM nâng cao, có 02 xã đạt 14 – 18 tiêu chí; bình quân đạt 13 tiêu chí/xã. Toàn huyện hiện có 14 sản phẩm OCOP.

Tỉnh Hòa Bình tích cực, chủ động trong công tác hội nhập kinh tế quốc tế

(26/06/2024)
6 tháng đầu năm, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều thách thức. Một số ngành, lĩnh vựccủa tỉnhbị hạn chế xuất khẩu.Trước tình hình đó, tỉnh Hòa Bình đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: Xúc tiến đầu tư, thương mại, đổi mới mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phâtm để tăng sức cạnh tranh trên thị trường… Qua đó, đã mở rộng thị trường tiêu thụ,cải thiện cán cân xuất khẩu, phát triển tốt công tác hội nhập kinh tế quốc tế.

Tình hình dịch và công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(26/06/2024)
Theo tổng hợp báo cáo của các địa phương, tình hình dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) trong thời gian vừa qua đang diễn biến phức tạp và có chiều hướng lây lan trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 23/6/2024, bệnh DTLCP xảy ra tại 222 hộ chăn nuôi, 49 thôn, 18 xã, của 06 huyện, thành phố; tổng số lợn tiêu hủy là 1.330 con, trọng lượng tiêu hủy là 43.100 kg, đến nay toàn tỉnh có 11 xã, của 06 huyện có bệnh DTLCP chưa qua 21 ngày.

6 tháng cuối năm 2024: Phấn đấu giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đạt tỷ lệ trên 90%

(26/06/2024)
Những tháng đầu năm 2024, nhờ thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần ổn định chính trị - xã hội, phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Việc tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng các cấp, các ngành được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc theo Nghị Quyết số 623/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm giải quyết ngay từ cơ sở, không để phát sinh khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương.

Hiển thị 1 - 40 of 10.962 kết quả.