ListNewByCategory

Phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

(19/09/2022)
Thời gian qua, cụ thể hóa các nội dung để triển khai thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU ngày 09/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025”, tỉnh tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, an toàn, hiệu quả, sản xuất hàng hóa lớn, tập trung, gắn kết chặt chẽ với công nghiệp chế biến, du lịch, thị trường tiêu thụ, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát huy lợi thế của mỗi tiểu vùng để tiếp tục phát triển các vùng chuyên canh tập trung.

Các cấp Hội Nông dân tỉnh thực hiện tốt Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”

(16/09/2022)
Trong 5 năm 2017-2022, Phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (NDSXKDG) đã góp phần tích cực vào phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đời sống nông dân được cải thiện và nâng lên, từ đó góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát triển bền vững nguồn nguyên liệu mía ăn tươi phục vụ chế biến, xuất khẩu

(15/09/2022)
Ngày 15/9, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp bàn về phát triển bền vững vùng nguyên liệu mía ăn tươi phục vụ chế biến, xuất khẩu. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; UBND các huyện, xã, HTX có vùng sản xuất mía tím tập trung tại các huyện: Cao Phong, Tân Lạc, Lạc Sơn, Yên Thủy, Kim Bôi; lãnh đạo các doanh nghiệp hợp tác liên kết sản xuất.

Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn huyện Đà Bắc

(13/09/2022)
Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khẳng định phát triển kinh tế tập thể trở thành chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Đảng trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thực hiện chủ trương đó, những năm qua huyện Đà Bắc đã triển khai nhiều cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) đầu tư kinh doanh vào lĩnh vực nông nghiệp.

Quán triệt, triển khai Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

(08/09/2022)
Ngày 8/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai và quán triệt Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành TW Đảng, khoá XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định 150/QĐ-TTg, ngày 28-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình, có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông, lâm, thủy sản đến năm 2030

(24/08/2022)
Ngày 22/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND về thực hiện Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 20/7/2022của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông, lâm, thủy sản đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Quan tâm phát triển các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh

(23/08/2022)
Thời gian qua, tỉnh Hòa Bình đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở chế biến sản xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi trên địa bàn. Nhờ đó, số lượng nhà máy sản xuất thức ăn tăng lên, đã cung cấp lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp đáp ứng được nhu cầu sản xuất.

Nỗ lực cao nhất thực hiện các chỉ tiêu phát triển ngành nông nghiệp trong 3 tháng cuối năm

(23/08/2022)
Theo báo cáo của ngành Nông nghiệp và PTNT, tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản 9 tháng đầu năm ước đạt 4,63%; dự báo đến cuối năm đạt kế hoạch đề ra. Bình quân tiêu chí nông thôn mới toàn tỉnh đến nay đạt 15,67 tiêu chí/xã, dự báo đến cuối năm đạt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đến nay ước đạt 95,47%, Dự báo đến cuối năm đạt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ che phủ rừng được duy trì ổn định 51,5%. Dự báo độ che phủ rừng cả năm đạt chỉ tiêu được giao ở mức trên 51,5%.

Tập trung nâng cấp hệ thống thủy lợi phục vụ phát triển kinh tế vùng động lực của tỉnh

(18/08/2022)
Vùng động lực (VĐL) của tỉnh Hòa Bình gồm: Thành phố Hòa Bình, huyện Kỳ Sơn (cũ), huyện Lương Sơn và phía Bắc huyện Lạc Thủy. Thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 03/10/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển vùng động lực tỉnh Hoà Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, những năm qua ngành Nông nghiệp và PTNT đã tập trung phát triển kết cấu hạ tầng thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai nhằm phục vụ sản xuất, gia tăng giá trị ngành nông nghiệp, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát triển nông thôn

(17/08/2022)
Thực hiện kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của tỉnh đã tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh. Ứng dụng công nghệ số trong quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý; hướng dẫn, khuyến khích nông dân thực hiện thương mại điện tử trong nông nghiệp, tập trung vào các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Đặc biệt thực hiện Quyết định số 5275/QĐ-BNN-VP ngày 31/12/2021 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022.

Phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa vụ mùa năm 2022

(16/08/2022)
Tính đến nay diện tích lúa mùa trà sớm đứng cái - ôm đòng; trà chính vụ cuối đẻ nhánh - đứng cái; trà muộn đẻ nhánh rộ - cuối đẻ nhánh. Theo kết quả điều tra phát hiện trên đồng ruộng sâu non lứa 5 đang phổ biến tuổi 1-3 gây hại mạnh trên diện tích trà muộn (Tân Lạc, Cao Phong, Mai Châu, Đà Bắc) và tiếp tục gây hại từ nay đến 20/8, trưởng thành lứa 5 vũ hóa rộ và đẻ trứng từ 25/8 - 10/9, sâu non lứa 6 gây hại từ 02/9; giữa các trà lúa, các khu đồng có sự gối các lứa sâu.

Phát huy giá trị tài nguyên đất trong sản xuất nông nghiệp

(11/08/2022)
Tỉnh Hòa Bình có 459.030 ha diện tích đất tự nhiên. Tài nguyên đất đai dồi dào, độ màu mỡ cao, quỹ đất chưa sử dụng lớn, điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu thuận lợi là tiềm năng phát triển kinh tế nông nghiệp, nhất là phát triển cây công nghiệp, lâm nghiệp, nông nghiệp sạch.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong

(09/08/2022)
Sáng 9/8, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022; việc triển khai xây dựng Nông thôn mới và thực hiện Đề án tái canh cây có múi giai đoạn 2021-2025. Cùng đi có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh

(08/08/2022)
Năm 2021, tỉnh Hòa Bình xếp thứ 2/63 tỉnh (đạt 92,5 điểm), thành phố về chỉ số đánh giá triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản (theo Thông báo số 2267, ngày 14/4/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT). Đây là năm thứ ba liên tiếp tỉnh được đánh giá có chỉ số cao về công tác này, nằm trong nhóm địa phương triển khai tốt, (năm 2020 xếp thứ nhất toàn quốc với 92 điểm, năm 2019 xếp thứ 7 toàn quốc với 87.5 điểm). Kết quả này khẳng định chất lượng nông sản và những nỗ lực trong công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản của tỉnh trong thời gian qua.

Các tổ hợp tác góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn

(05/08/2022)
Những năm qua nhiều mô hình tổ hợp tác ra đời và phát triển mạnh, đã góp phần không nhỏ vào giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn. Ước đến 31/12/2021 toàn tỉnh có 228 tổ hợp tác, tăng 2,78 lần so với năm 2001. Trong đó có 205 tổ hợp tác Nông lâm nghiệp, thủy lợi, chăn nuôi; 12 tổ hợp tác Công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp; 11 tổ hợp tác Thương mại - dịch vụ. Hiện có 220 tổ hợp tác đã đăng ký với chính quyền cấp xã. Thu nhập bình quân của người lao động thường xuyên khoảng 1,5 triệu đồng/người/tháng. Doanh thu bình quân 1 tổ hợp tác khoảng 620 triệu đồng/năm, lợi nhuận trung bình 1 tổ hợp tác đạt 56 triệu đồng/năm.

Trên 80% diện tích cây màu đã áp dụng cơ giới hóa

(04/08/2022)
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, hiện nay toàn tỉnh đã áp dụng cơ giới hóa trong làm đất lúa và cây màu đạt tỷ lệ cao trên 90%. Trong đó đối với lúa trên 95%; cây màu đạt trên 80%; Tỷ lệ áp dụng cơ giới hóa trong gieo cấy đạt thấp , khoảng trên 20%; cơ giới hóa trong thu hoạch lúa đạt trên 55%.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam

(03/08/2022)
Thực hiện Kết luận 61, ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam”; Đề án số 01-ĐA/TU ngày 6/8/2021 của BTV Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025; thời gian qua các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tập trung triển khai nhiều chương trình, hoạt động để củng cố tổ chức Hội và xây dựng giai cấp nông dân ngày càng vững mạnh.

Lễ công bố huyện Lạc Thủy đạt Chuẩn nông thôn mới năm 2020 và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba

(01/08/2022)
Ngày 1/8, Uỷ ban nhân dân tỉnh long trọng tổ chức Lễ công bố huyện Lạc Thủy đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba. Dự buổi lễ có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương.

Quy hoạch chăn nuôi gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chương trình xây dựng nông thôn mới

(13/07/2022)
Thời gian qua, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã rà soát bổ sung quy hoạch tổng thể ngành nông nghiệp, quy hoạch chăn nuôi gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Quy hoạch tổng thể vùng và khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Hoà Bình. Hiện nay, cơ bản các địa phương trong tỉnh đã tổ chức thực hiện phát triển chăn nuôi đúng theo quy hoạch, phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch tổng thể ngành nông nghiệp, phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hoá tập trung, nâng cao năng suất chất lượng, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chương trình xây dựng nông thôn mới.

Thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ tại địa phương

(13/07/2022)
Những năm gần đây, hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ tại địa phương ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà sản xuất, kinh doanh nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường và khẳng định giá trị tài sản trí tuệ.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới

(11/07/2022)
Thời gian qua, Hội Nông dân các cấp đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm về vận động và tổ chức cho hội viên, nông dân tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”….Các phong trào thi đua gắn với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu với hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế nhằm tích cực thực hiện phong trào “Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Phát huy hiệu quả nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân

(08/07/2022)
Thực hiện chỉ tiêu Trung ương Hội giao ngay từ đầu năm BTV Hội Nông dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện quản lý Qũy Hỗ trợ nông dân, 6 tháng đầu năm 2022 Hội Nông dân các cấp chủ động, tích cực trong việc xây dựng kế hoạch vận động, phối hợp với các ngành liên quan để bổ sung Qũy HTND từ nguồn ngân sách địa phương, triển khai đến các cơ sở Hội vận động cán bộ, hội viên tham gia phát triển quỹ.

Hợp tác xã nâng cao năng lực thích ứng trong tình hình mới

(30/06/2022)
Những năm qua, tỉnh ta luôn quan tâm, tạo thuận lợi để hợp tác xã phát triển. Số HTX thành lập mới tăng dần qua các năm, ước đến ngày 31/12/2021, toàn tỉnh có 446 HTX đang hoạt động. Chất lượng hoạt động được nâng lên, doanh thu và thu nhập của người lao động trong HTX được cải thiện, từng bước hoạt động ổn định. Mở rộng liên kết HTX đang dần trở thành xu thế trong hoạt động hợp tác đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Hòa Bình phát huy lợi thế sản xuất nông nghiệp hữu cơ

(30/06/2022)
Tỉnh Hòa Bình có điều kiện tự nhiên, khí hậu khá thuận lợi để phát triển nền nông nghiệp đa dạng. Tỉnh cũng đặt ra mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn, hiệu quả, sản xuất hàng hóa lớn gắn với thị trường tiêu thụ, gắn kết chặt chẽ với công nghiệp chế biến, du lịch, bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu. Với những lợi thế như có nhiều vùng, khu vực sản xuất có đất đai màu mỡ, đất, nước không bị ô nhiễm, cách biệt với ô nhiễm từ bên ngoài, đảm bảo để sản xuất canh tác hữu cơ, tỉnh đã chú trọng tới sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Tiếp tục duy trì và mở rộng diện tích sản xuất hữu cơ trên địa bàn tỉnh

(28/06/2022)
Ngày 28/6, UBND tỉnh có buổi làm việc, đối thoại với Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, do đồng chí Hà Phúc Mịch, Chủ tịch HHNNHC Việt Nam về việc mở rộng diện tích canh tác hữu cơ và đưa vào kế hoạch phát triển nông nghiệp chung tại tỉnh Hòa Bình. Tiếp và làm với Hiệp hội có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, Hội Nông dân tỉnh.

Huyện Kim Bôi tập trung phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới

(27/06/2022)
Trong 06 tháng đầu năm 2022, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Kim Bôi diễn ra trong bối cảnh bị ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên, nhờ chủ động trong xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất mùa vụ; tích nước ở các hồ chứa, tu sửa kênh mương nội đồng và điều tiết nước hợp lý đảm bảo nước phục vụ sản xuất. Tập trung hỗ trợ cho các chuỗi sản xuất, các mô hình tiêu biểu, hỗ trợ ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, phát huy tính chủ động của người dân nên diện tích gieo trồng được duy trì, năng suất, sản lượng các loại cây trồng, vật nuôi dự kiến đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Khuyến khích doanh nhân tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp

(16/06/2022)
Nghị quyết số 09, ngày 9/12/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, nêu rõ quan điểm chỉ đạo: “Đội ngũ doanh nhân là lực lượng có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có năng lực, trình độ và phẩm chất, uy tín cao, sẽ góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển nhanh, bền vững và bảo đảm độc lập, tự chủ của nền kinh tế”. Những năm gần đây, trong sự phát triển của nền kinh tế đất nước, ngành nông nghiệp đóng vai trò quan trọng và ngày càng thu hút đông đảo đội ngũ doanh nhân tham gia đầu tư, phát triển sản xuất.

Lương Sơn: Bàn giao Nhà tình nghĩa trị giá gần 1 tỷ cho mẹ Liệt sĩ Anh hùng LLVT Bùi Xuân Tiếp

(06/06/2022)
Sau gần nửa năm khởi công xây dựng, ngày 4/6/2022, Đảng ủy cơ quan Chính quyền huyện Lương Sơn phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Liên Sơn tổ chức khánh thành và bàn giao Nhà tình nghĩa cho gia đình bà Quách Thị Thu 91 tuổi ở thôn Đồn Vận, xã Liên Sơn là mẹ của Liệt sĩ, Anh hùng LLVT Nhân dân Bùi Xuân Tiếp.

Hội Nông dân huyện Kim Bôi là cầu nối hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới

(01/06/2022)
Phát huy vai trò cầu nối, là lực lượng nòng cốt trong việc giúp hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Kim Bôi đã có nhiều chương trình, hoạt động tiết thực giúp đỡ hội viên, nông dân sản xuất, kinh doanh. Từ đó, thu nhập được cải thiện, đời sống Nhân dân ngày càng nâng cao.

Bộ TN&MT làm việc với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh về công tác quản lý tài nguyên và môi trường

(30/05/2022)
Nhân dịp tham dự Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, chiều ngày 30/5/2022, Thường trực Tỉnh ủy và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có cuộc làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường về một số nội dung liên quan đến hạn mức chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và đất rừng của tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021 - 2025.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

(25/05/2022)
Thực hiện Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 30/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế - phấn đấu đưa kinh tế tỉnh Hòa Bình sớm đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước vào năm 2020, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử

(24/05/2022)
Việc hỗ trợ đưa các hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử (TMĐT) được thực hiện triển khai theo chủ trương của Chính phủ theo Quyết định số 1034/QĐ-BTTTT ngày 21 tháng 7 năm 2021 về việc phê duyệt hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, ngày 29/9/2021 Bưu điện tỉnh Hòa Bình đã ra Quyết định số 1516/QĐ-BĐHB về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Ban chỉ đạo triển khai quyết định số 1034/QĐ-BTTTT và tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp 5 tháng đầu năm

(20/05/2022)
5 tháng năm 2022, thời tiết tương đối thuận lợi cho bà con nông dân thu hoạch các loại cây trồng vụ Đông và gieo trồng cây vụ Xuân; tình hình sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh được duy trì phát triển. Tốc độ tăng trưởng GRDP ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đến hết quý I đạt 4,16%; ước 6 tháng đầu năm đạt 5,33%, dự báo đến cuối năm đạt kế hoạch đề ra; tỷ lệ che phủ rừng được duy trì ổn định 51,5%, bình quân tiêu chí nông thôn mới toàn tỉnh đạt 15,5 tiêu chí/xã; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đến hết quý I là 95,41%, dự báo đến cuối năm đạt kế hoạch đề ra.

Lạc Sơn: 6 tháng đầu năm thực hiện dồn đổi được trên 51 ha đất nông nghiệp

(18/05/2022)
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 22/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dồn điền, đổi thửa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; các kế hoạch và chỉ thị của UBND tỉnh, UBND huyện về triển khai công tác dồn điền đổi thửa, trong 6 tháng đầu năm nay, huyện Lạc Sơn đã thực hiện dồn đổi được 51,33 ha đất nông nghiệp tại địa bàn 02 xã Định Cư (38.43ha), Thượng Cốc (12.9ha).

Lạc Thủy: Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè thu, vụ Đông 2022

(17/05/2022)
Theo đánh giá, sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022 của huyện Lạc Thủy đạt chỉ tiêu diện tích đề ra, vượt chỉ tiêu sản lượng lương thực có hạt; sản xuất nông nghiệp có bước phát triển tích cực, người sản xuất đã tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật và phòng chống dịch bệnh trong sản xuất, hình thành vùng sản xuất hàng hóa theo quy hoạch, đàn đại gia súc duy trì, đàn gia cầm phát triển mạnh, các mô hình chăn nuôi mới được đưa vào sản xuất có hiệu quả như nuôi bò BBB, bò sữa; kinh tế trang trại được duy trì phát triển, nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

(16/05/2022)
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo, tình hình thời tiết tại các tỉnh miền núi phía Bắc trong thời gian tới có diễn biến phức tạp, nắng nóng, khô hạn kéo dài. Hiện tại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình cấp dự báo cháy rừng ở một số địa phương đang ở cấp IV (cấp nguy hiểm) và cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm), khả năng xảy ra cháy rừng rất cao.

Đà Bắc: Ưu tiên tập trung phát triển nông nghiệp theo ba nhóm sản phẩm lợi thế

(10/05/2022)
Nhằm xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa đồng thời phát triển nông nghiệp dựa trên lợi thế của huyện, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống người dân, UBND huyện Đà Bắc đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phiên chợ vùng cao tỉnh Hòa Bình sẽ diễn ra vào ngày 13 - 17/5/2022

(09/05/2022)
Nhằm quảng bá các sản phẩm văn hóa, du lịch của tỉnh tới bạn bè trong nước và quốc tế nhân dịp tỉnh Hòa Bình đăng cai tổ chức môn đua Xe đạp trong chương trình Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, trong 5 ngày (13 - 17/5/2022), “Phiên chợ vùng cao tỉnh Hòa Bình” được diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm tỉnh (Khu Quảng trường Hòa Bình).

Hội nghị góp ý kiến Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26 của BCH T.Ư Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

(19/01/2022)
Sáng 19/01, Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Ban Chỉ đạo) phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí: Trần Tuấn Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo; Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh, dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Nhật Bản

(07/12/2021)
Chiều 06/12, Đoàn công tác do đồng chí Vũ Bình, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Nhật Bản làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Hòa Bình. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động – Thương binh và Xã hội; Trung tâm xúc tiến đầu tư – Thương mại và Du lịch tỉnh.

Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2021

(03/12/2021)
Năm 2021, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, nhất là dịch cúm gia cầm, dịch tả lợn châu Phi. Tích cực thực hiện tái đàn lợn theo hướng an toàn. Tăng cường ứng dụng một số công nghệ cao trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản. Đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, giới thiệu, xúc tiến thương mại hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm để hỗ trợ và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2021 – 2022

(01/12/2021)
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, mùa Đông năm 2021 có nền nhiệt độ thấp hơn 3 năm gần đây; cả vụ Đông Xuân 2021 – 2022 có thời tiết lạnh hơn. Do vậy, thời gian sinh trưởng của cây lúa sẽ kéo dài hơn các vụ Đông Xuân ấm. Mặt khác, lập Xuân vào ngày 4/2/2022, cần bố trí thời vụ, cơ cấu cây giống để đảm bảo lúa trỗ tập trung vào thời điểm tối ưu nhất. Dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi vẫn diễn biến phức tạp, bên cạnh đó dịch Covid-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường sẽ gây ra nhiều khó khăn trong phát triển sản xuất.

Thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch Covid-19

(25/11/2021)
Tháng 11 là thời điểm nhiều loại nông sản chủ lực của tỉnh bước vào thời kỳ thu hoạch, như Cam- Cao Phong, Mía- Tân Lạc, Măng- Kim Bôi, Dưa Kim Hoàng Hậu-Lạc Thủy, Rau hữu cơ- Lương Sơn... Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp các ban, ngành liên quan hỗ trợ các địa phương trong khâu kiểm dịch, vận chuyển, đẩy mạnh các kênh tiêu thụ sản phẩm nông sản.

Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo an ninh lương thực

(16/11/2021)
Vấn đề an ninh lương thực luôn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, nhằm đảm bảo lương thực quốc gia trước mắt và lâu dài. Theo đó, khả năng, điều kiện được tiếp cận lương thực, thực phẩm an toàn, đảm bảo dinh dưỡng ngày càng trở thành một quyền cơ bản của mọi người dân. Đối với tỉnh Hòa Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh đã nhất quán mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp; sử dụng hiệu quả đất lúa với kế hoạch chặt chẽ giữ ổn định diện tích lúa theo phân khai của Trung ương. Phát triển sản xuất lương thực, thực phẩm an toàn, hiệu quả, sản xuất hàng hóa lớn gắn với thị trường tiêu thụ, gắn kết chặt chẽ với công nghiệp chế biến, du lịch, bảo vệ môi trường, sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu. Cải thiện chế độ dinh dưỡng của người dân với khẩu phần ăn cân đối, khoa học; đảm bảo khả năng tiếp cận lương thực của người dân ở mọi vùng, trong mọi hoàn cảnh.

Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

(01/11/2021)
Chiều 29/10, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Làm việc với Đoàn công tác có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thúc đẩy tiêu thụ nông sản tỉnh Hòa Bình trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp

(01/11/2021)
Mặc dù gặp một số khó khăn do diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, kéo dài, tuy nhiên, tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh từ đầu năm 2021 đến nay tương đối ổn định. Thực phẩm và lương thực như gạo, thịt gia súc, gia cầm, thuỷ sản đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân, nguồn cung ứng thực phẩm không bị gián đoạn. Dự kiến, những tháng cuối năm 2021, sản lượng một số nông sản vào vụ thu hoạch khá lớn, hiện dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thụ nông sản.

Hội thảo Nghiên cứu phát triển dịch vụ môi trường rừng tiềm năng tại tỉnh Hòa Bình

(29/10/2021)
Chiều 28/10, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Dự án Bảo tồn Đa dạng sinh học và sử dụng bền vững các hệ sinh thái rừng tại Việt Nam (Dự án GIZ-Bio Giai đoạn II) tổ chức Hội thảo Nghiên cứu phát triển các dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tiềm năng tại tỉnh Hòa Bình. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bà Anja Barth, Cố vấn trưởng Dự án Bảo tồn Đa dạng sinh học và sử dụng bền vững các hệ sinh thái rừng tại Việt Nam chủ trì Hội thảo. Tham dự có đại diện Vụ quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ thuộc Tổng cục Lâm nghiệp – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; UBND huyện Mai Châu, Đà Bắc; đại diện các đơn vị cung ứng dịch vụ môi trường rừng; sử dụng môi trường rừng.

Phong trào thi đua yêu nước lan tỏa sâu rộng trong các cấp hội Nông dân

(13/10/2021)
Hội Nông dân tỉnh hiện có 130.985 hội viên, sinh hoạt tại 1.426 chi hội. Những năm qua, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh tập trung lãnh đạo, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, ổn định chính trị, an toàn xã hội. Thông qua phong trào đã thúc đẩy cán bộ, hội viên nông dân đổi mới phương thức sản xuất, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Hiển thị 421 - 480 of 779 kết quả.