ListNewByCategory

Phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới

(13/11/2023)
Thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 9/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, 03 năm qua ngành Nông nghiệp và PTNT cùng các địa phương và các ngành đã chủ động thực hiện các chương trình, hoạt động nhằm cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, sản xuất phát triển quy mô và theo định hướng đáp ứng nhu cầu thị trường; công tác tiêu thụ được liên kết; hoạt động sản xuất, cung ứng, kinh doanh, quảng bá vật tư nông nghiệp được kiểm tra, giám sát, đảm bảo các quy định của pháp luật, góp phần tăng năng suất và chất lượng nông sản. Giá trị sản phẩm thu được trên một đơn vị canh tác năm sau tăng cao hơn năm trước.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết số 27-NQ/TU về phát triển bền vững rừng sản xuất

(10/11/2023)
Sau 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU, các địa phương đã phát huy được lợi thế của mình để phát triển kinh tế lâm nghiệp Nhiều chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU đến năm 2025 đã đạt và vượt. Tư duy, nhận thức về phát triển rừng, trồng rừng gỗ lớn ngày càng rõ nét, hiệu quả; lâm nghiệp của tỉnh đã phát triển theo đúng định hướng và bền vững, dần khai thác được giá trị to lớn của rừng, từng bước hình thành chuỗi giá trị liên kết chặt chẽ hơn trong lâm nghiệp, từ trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ, khai thác rừng, chế biến lâm sản, tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ môi trường rừng. Đời sống người dân sống với rừng được cải thiện, an ninh quốc phòng được giữ vững.

Hiệu quả nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại huyện Đà Bắc

(06/11/2023)
Hiệu quả từ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) của huyện Đà Bắc được quan tâm phát triển, kinh tế hạ tầng được cải thiện đáng kể, 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã, 100 xã, thị trấn có Trạm Y tế, trong đó có 15/17 Trạm Y tế đạt Chuẩn quốc gia; 28/47 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 59,6%, có 594/655 số phòng học được kiên cố, đạt tỷ lệ 90,7%; 99,9% hộ dân được sử dụng điện; 90% số hộ dân vùng nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt tập hợp vệ sinh; đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc không ngừng được cải thiện.

Tân Lạc: Vụ Đông xuân 2023 - 2024 phấn đấu diện tích gieo trồng đạt trên 7.500 ha

(02/11/2023)
Vụ Mùa - hè thu 2023, thời tiết thuận lợi, nguồn nước cơ bản đảm bảo cho sản xuất; bà con nông dân tranh thủ điều kiện sản xuất thuận lợi đã gieo trồng các loại cây trồng đảm bảo trong khung thời vụ; lựa chọn cơ cấu giống phù hợp, khắc phục kịp thời ảnh hưởng thiên tai. Công tác phòng, trừ sâu bệnh hại trên cây trồng, dịch bệnh trên vật nuôi được quan tâm, thực hiện tốt. Nhìn chung tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Tân Lạc diễn ra thuận lợi, năng suất đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Lương Sơn: Tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện cho vụ Đông Xuân 2023 – 2024

(01/11/2023)
Vụ Mùa- Hè thu năm 2023, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Lương Sơn đạt và vượt kế hoạch đề ra. Diện tích gieo trồng, sản lượng lương thực có hạt đạt 105,5% kế hoạch; cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã và đang chuyển dịch theo hướng thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, hình thành các vùng sản xuất tập trung hàng hóa; công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi được quan tâm, đàn vật nuôi được duy trì và phát triển. Các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị tiếp tục được tập trung chỉ đạo thực hiện; các chương trình, đề án, dự án, chương trình xây dựng nông thôn mới và công tác phòng chống thiên tai được triển khai thực hiện tốt.

Hiệu quả công tác dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện Lạc Thủy

(01/11/2023)
Tổng diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Lạc Thủy là 22.192,81 ha, chiếm 70,77% diện tích đất tự nhiên. Trong đó: Đất sản xuất nông nghiệp là 7.208,32 ha (Đất trồng cây hàng năm 3.969,45 ha (đất lúa 2.401 ha), đất trồng cây lâu năm 3.238,87 ha); đất lâm nghiệp 14.514,33 ha; đất nuôi trồng thủy sản 321,27 ha, đất nông nghiệp khác 169,5 ha.

Đẩy nhanh tiến độ giao vốn chi tiết và giải ngân vốn đầu tư phát triển năm 2023, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

(01/11/2023)
Ngày 31/10/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 3097/SNN-PTNT gửi Ủy ban nhân dân các huyện: Cao Phong, Lương Sơn, Mai Châu, Yên Thủy và thành phố Hòa Bình về việc đẩy nhanh tiến độ giao vốn chi tiết và giải ngân vốn đầu tư phát triển năm 2023, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Hướng dẫn sử dụng nhãn hiệu, tem chứng nhận sản phẩm OCOP đối với các sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao do cấp huyện phê duyệt, thẩm định

(01/11/2023)
Ngày 31/10/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 3089/SNN-PTNT gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc hướng dẫn sử dụng nhãn hiệu, tem chứng nhận sản phẩm OCOP đối với các sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao do cấp huyện phê duyệt, thẩm định.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án Cứng hóa đường liên xã từ xóm Suối Bến, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn đi xóm Chỉ Ngoài, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi

(31/10/2023)
Ngày 30/10/2023, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 9470/VPUBND-KTN gửi Sở Nông nghiệp và PTNT về việc chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án Cứng hóa đường liên xã từ xóm Suối Bến, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn đi xóm Chỉ Ngoài, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi.

Kim Bôi: Phấn đấu năm 2024 trồng mới trên 50ha cây ăn quả

(30/10/2023)
Sản xuất nông nghiệp vụ Mùa - Hè Thu diễn ra trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh phức tạp tuy nhiên được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành, huyện Kim Bôi đã lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo sản xuất, cơ quan chuyên môn làm tốt công tác dự tính, dự báo tình hình dịch bệnh; chỉ đạo sản xuất đạt hiệu quả, diện tích gieo trồng vượt kế hoạch đề ra và cao hơn so với cùng kỳ, tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát kịp thời, không để lây lan diện rộng.

Yên Thủy: Huy động nguồn lực phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững

(24/10/2023)
Năm 2022, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm của huyện Yên Thủy đạt gần 13.000 ha. Sản lượng lương thực có hạt đạt gần 3 vạn tấn; thu hoạch 339 ha cây dược liệu; cơ giới hóa trong nông nghiệp được ứng dụng với tỷ lệ trên 85% trong các khâu chăm sóc, thu hoạch, bảo quản. Cùng với đó, giá trị ngành chăn nuôi cũng tăng trưởng khá khi đạt gần 640 tỷ đồng. Chăn nuôi tiếp tục chuyển dịch tích cực từ quy mô nhỏ lẻ, hộ gia đình sang chăn nuôi trang trại, gia trại theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp có kiểm soát an toàn dịch bệnh, môi trường.

Tỉnh Hòa Bình: Hướng đến trung tâm ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

(24/10/2023)
Là tỉnh có diện tích sản xuất cây ăn quả có múi khá lớn, chiếm 5% diện tích cả nước, giá trị thu nhập đạt 300 - 450 triệu đồng/ha/năm, thuộc diện cao nhất toàn quốc. Những năm qua, nhờ chủ trương đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp và sự chủ động của các hộ sản xuất, Hòa Bình đã hình thành những vùng hàng hóa lớn, tập trung, có điều kiện thâm canh cao. Đơn cử, như: Vùng sản xuất cam Cao Phong, Kim Bôi, Lạc Thủy; vùng sản xuất bưởi đỏ tại Tân Lạc; vùng sản xuất bưởi Diễn tại Yên Thủy, Lương Sơn...

Họp báo Lễ hội cá tôm sông Đà tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất; Hội chợ Nông nghiệp và triển lãm sản phẩm OCOP vùng Trung du, miền núi phía Bắc năm 2023

(20/10/2023)
Chiều ngày 19/10, UBND tỉnh tổ chức họp báo Lễ hội cá tôm sông Đà lần thứ nhất; Hội chợ nông nghiệp và triển lãm sản phẩm OCOP vùng trung du miền núi phía Bắc năm 2023. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ban, ngành chức năng; cùng lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng

(12/10/2023)
Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, sự vào cuộc của hệ thống chính trị về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia: Chương trình Xây dựng nông thôn mới (NTM), giảm nghèo bền vững (GNBV), Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), giai đoạn 2021-2025, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân được nâng lên, mục tiêu giảm nghèo trở thành nhiệm vụ, chỉ tiêu quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Giám sát việc quản lý, vận hành và khai thác các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh

(06/10/2023)
Ngày 6/10, Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đồng chí: Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn; Nguyễn Thị Phú Hà, Phó trưởng Ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội; Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện ủy Lạc Sơn; Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã có buổi giám sát về “Việc quản lý, vận hành và khai thác các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung (CTCNSNTTT) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình” tại UBND tỉnh. Dự hội nghị, có các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Nhiều sản phẩm nông sản của tỉnh chinh phục thị trường thế giới

(05/10/2023)
Do được thiên nhiên ưu đãi nên sản phẩm cây có múi trồng ở các huyện của tỉnh Hòa Bình, như Cao Phong, Lạc Sơn, Tân Lạc, Yên Thủy đều cho hương vị rất ngon. Sản phẩm nông nghiệp sản xuất trên đất Hòa Bình cũng được người tiêu dùng đón nhận. Mấy năm gần đây, nhiều nông sản Hòa Bình như: Nhãn Sơn Thủy (Kim Bôi), bưởi đỏ Tân Lạc, bưởi Diễn (Yên Thủy), mía tím… đã đáp ứng tiêu chuẩn và được xuất khẩu đến nhiều thị trường. Đây là những bước đi đầu tiên mở cửa cho nhiều nông sản khác của đất Mường như: Cam, bưởi... lên đường xuất ngoại.

Triển khai thực hiện các hoạt động tổ chức Lễ hội cá tôm sông Đà tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất; Hội chợ nông nghiệp và triển lãm sản phẩm OCOP vùng Trung du, miền núi phía Bắc năm 2023

(04/10/2023)
Ngày 3/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1731/UBND-KTN về triển khai thực hiện các hoạt động tổ chức Lễ hội cá tôm sông Đà tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất; Hội chợ nông nghiệp và triển lãm sản phẩm OCOP vùng Trung du, miền núi phía Bắc năm 2023.

Phấn đấu năm 2023 bình quân tiêu chí nông thôn mới của tỉnh đạt 16,2 tiêu chí/xã

(28/09/2023)
Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến hết Quý III năm 2023 toàn tỉnh có 73/129 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 56,6%; bình quân tiêu chí nông thôn mới toàn tỉnh đạt 16 tiêu chí/xã; toàn tỉnh có 28 xã nông thôn mới nâng cao, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 60 Khu dân cư kiểu mẫu, 174 vườn mẫu. Thành phố Hòa Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018, huyện Lương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, huyện Lạc Thủy đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Hiệu quả từ Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng chủ lực của tỉnh

(25/09/2023)
Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) là chương trình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đến tận tay người nông dân, được triển khai rộng khắp các địa phương. Chương trình đã tạo sự thay đổi lớn trong nhận thức của nông dân cũng như công tác chỉ đạo, sản xuất của cán bộ kỹ thuật nông nghiệp, góp phần tích cực thay đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao năng suất, sản lương các loại cây trồng chính của tỉnh.

Phong trào thi đua “Tỉnh Hoà Bình chung sức xây dựng Nông thôn mới” gắn kết phát triển đô thị tại Hòa Bình

(21/09/2023)
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII và Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030, Sở Xây dựng Hòa Bình đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 phê duyệt Chương trình Phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 08/12/2021 về phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình đến năm 2025 đạt tỷ lệ đô thị hóa 38%.

Thực hiện các nội dung tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

(20/09/2023)
Thời gian qua, Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện tích cực, đồng bộ, chủ động và quyết liệt. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của các huyện, thành phố bám sát tiêu chí số 17 trong bộ Tiêu chí xây dựng nông thôn mới để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả. Nhiều công trình hạ tầng nông thôn được đầu tư xây mới, nâng cấp từng bước đáp ứng được nhu cầu sản xuất và đời sống của Nhân dân.

Tập trung chăm sóc, phòng trừ các loại sâu, bệnh trên cây trồng

(18/09/2023)
9 tháng đầu năm, các địa phương đã chỉ đạo, đôn đốc người dân tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh trên các loại cây trồng vụ mùa - hè thu, chú trọng tập đoàn rầy, sâu cuốn lá hại lúa; ruồi đục quả, rệp muội, bệnh loét... hại trên cây ăn quả; sâu đục thân, rệp, bệnh thối nõn hại mía...

Phát triển cây có múi hiệu quả và bền vững

(12/09/2023)
Theo thống kê, diện tích cây có múi năm 2022 tỉnh Hòa Bình đạt 10.234 ha, diện tích hiện đang cho sản phẩm đạt khoảng 9.020 ha, tổng sản lượng đạt trên 192 nghìn tấn trong đó: Diện tích cam 4.112 ha, sản lượng 106 nghìn tấn; diện tích bưởi 5.366 ha, sản lượng trên 79 nghìn tấn.

Triển khai thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

(08/09/2023)
Sau hơn 6 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng đã có chuyển biến tích cực. Cơ chế, chính sách pháp luật được tiếp tục hoàn thiện.

Chủ động triển khai tiêm vắc xin phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường vụ Thu Đông năm 2023

(06/09/2023)
Ngày 5/9/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành công văn số 2382/SNN-CNTY gửi UBND các huyện, thành phố về việc chủ động triển khai tiêm vắc xin phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường vụ Thu Đông năm 2023.

Cho phép nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái cao cấp Sơn Lâm LUXURY tại xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc

(05/09/2023)
Ngày 31/8/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1502/UBND-KTN về việc chủ trương cho phép nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái cao cấp Sơn Lâm LUXURY tại xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc.

Cao Phong tập trung phát triển vùng cam bền vững

(31/08/2023)
Theo báo cáo của UBND huyện Cao Phong, 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều có diện tích trồng cây có múi, nhưng tập trung chủ yếu ở các xã vùng giữa của huyện như: xã Hợp Phong, Tây Phong, Bắc Phong, Thu Phong, Thị trấn Cao Phong (bao gồm cả đơn vị Công ty TNHH MTV Cao Phong Hòa Bình).

Lạc Thủy phấn đấu giai đoạn 2023 – 2025 hoàn thành 02 xã nông thôn mới nâng cao và 01 xã nông thôn mới kiểu mẫu

(29/08/2023)
Tới nay, huyện Lạc Thủy đã có 08/08 xã đạt từ 15 – 18 tiêu chí (Phú Nghĩa, An Bình 18 tiêu chí, Đồng Tâm, Phú Thành, Hưng Thi, Thống Nhất:17 tiêu chí, Khoan Dụ, Yên Bồng 16 tiêu chí). Thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới, đã có 04 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí (Đồng Tâm, Phú Nghĩa: 14 tiêu chí; Khoan Dụ, Phú Thành: 12 tiêu chí); có 04 xã đạt dưới 10 tiêu chí (An Bình, Thống Nhất, Hưng Thi, Yên Bồng: 7 tiêu chí).

Hiệu quả từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh

(29/08/2023)
Trong hơn 2 năm qua, Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở; nhất là đã tạo được sức lan tỏa, sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân được nâng lên và có chuyển biến rõ rệt; mục tiêu giảm nghèo trở thành nhiệm vụ, chỉ tiêu quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. UBND các cấp, các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện quyết liệt; tập trung xây dựng, trình cấp có thẩm quyền hoặc theo thẩm quyền ban hành văn bản quản lý điều hành làm cơ sở triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình đảm bảo quy định. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2021-2022 của tỉnh Hòa Bình đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Hội nghị Tập huấn phổ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng số và năng lực tiếp cận thông tin cho người dân nông thôn

(28/08/2023)
Trong các ngày từ 18-20 và 25-27 tháng 8 năm 202, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Tập huấn phổ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng số và năng lực tiếp cận thông tin cho người dân nông thôn thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thông mới năm 2023.

Thành phố Hòa Bình phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước năm 2025

(28/08/2023)
Đến 30/5/2023, thành phố Hòa Bình có 6/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Yên Mông, Hợp Thành, Thịnh Minh, Mông Hóa, Hòa Bình, Quang Tiến) đạt 85,7%; 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Yên Mông, Hợp Thành, Mông Hóa); còn 01 xã chưa đạt chuẩn (xã Độc Lập); Toàn thành phố có 18 sản phẩm OCOP, trong đó có 7 sản phẩm 4 sao, 11 sản phẩm đạt 3 sao.

Triển khai các giải pháp kỹ thuật, đảm bảo thực hiện thắng lợi sản xuất vụ Đông năm 2023

(25/08/2023)
Theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo nền nhiệt độ những tháng mùa Đông năm 2023-2024 cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1,50C. Tổng lượng mưa phổ biến tháng 11-12/2023 cao hơn khoảng từ 10-25%; tháng 1/2024 phổ biến xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ. Nguồn nước trên các sông, suối, hồ chứa tiếp tục thiếu hụt từ 20 - 30% so với TBNN. Tiến độ gieo cấy lúa Mùa 2023 sớm hơn so với cùng kỳ tạo thuận lợi để chủ động bố trí diện tích đất trồng cây vụ Đông, dự kiến diện tích thu hoạch đến ngày 25/9 đạt trên 3.000 ha.

Khảo sát việc quản lý, vận hành và khai thác các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung tại huyện Tân Lạc

(25/08/2023)
Sáng 25/8, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi khảo sát về việc quản lý, vận hành và khai thác các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung tại huyện Tân Lạc. Tham gia đoàn có đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh).

Khảo sát việc quản lý, vận hành và khai thác các công trình cấp nước sạch trên địa bàn huyện Lạc Sơn

(24/08/2023)
Chiều 23/8, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã khảo sát việc quản lý, vận hành và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn huyện Lạc Sơn. Tham gia Đoàn, có đại diện lãnh đạo Sở NN&PTNT, UBND huyện Lạc Sơn.

Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ nông sản trong vụ Đông năm 2023

(24/08/2023)
Để thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2023 và đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ nông sản, ngày 23/8/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 2279/SNN-TTBVTV về việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ nông sản trong vụ Đông năm 2023.

Kiểm tra thực địa Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng tại huyện Lạc Sơn

(23/08/2023)
Ngày 23/8, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra thực địa và dự họp kiểm điểm công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng và kế hoạch chặn dòng, đắp đập vượt lũ, công trình đầu mối Hồ chứa nước Cánh Tạng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Cùng tham gia với đoàn có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh.

Đề xuất hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp từ nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh

(23/08/2023)
Ngày 21/8/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn 2244/SNN-PTNT gửi UBND các huyện, thành phố về việc đề xuất hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp từ nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Mai Châu

(21/08/2023)
Ngày 21/8, Đoàn công tác do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Mai Châu. Cùng tham gia đoàn có lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Kiểm tra việc thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện Kim Bôi

(17/08/2023)
Ngày 17/8, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện Kim Bôi. Tham gia Đoàn, có lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc, Lao động -Thương Binh và Xã hội, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Kiểm tra việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Cao Phong

(16/08/2023)
Chiều 15/8, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn huyện Cao Phong.

Hoàn thiện hệ thống thủy lợi góp phần phát triển sản xuất

(14/08/2023)
Hiện tại, tỉnh Hòa Bình đã có 1.915 công trình và hệ thống công trình thủy lợi được đầu tư xây dựng kiên cố và bán kiên cố bằng nhiều nguồn vốn đang hoạt động phục vụ sản xuất cấp nước tưới chủ động phục vụ cho các vụ sản xuất. Với sự quan tâm, đầu tư bài bản trong nhiều năm, tới nay hệ thống thủy lợi của tỉnh tương đối hoàn chỉnh, tạo thuận lợi cho việc phát triển sản xuất nông nghiệp, ổn định đời sống nhân dân đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn tỉnh.

Phát huy vai trò của phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới

(11/08/2023)
Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm làm cho kinh tế nông thôn phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân tăng lên, vừa là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và vừa mang tính lâu dài với các cấp, các ngành. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Hòa Bình đã chú trọng phát huy vai trò của tổ chức Hội, tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng phong trào.

Phấn đấu giai đoạn năm 2024 – 2025 có trên 70% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

(11/08/2023)
Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh xây dựng nông thôn mới tỉnh Hoà Bình từ năm 2021 đến nay đã đạt được những kết quả quan trọng. Hệ thống hạ tầng nông thôn phát triển mạnh mẽ, làm thay đổi bộ mặt nhiều vùng nông thôn. Điều kiện sống cả về vật chất và tinh thần của số lượng lớn dân cư nông thôn được nâng cao.

Phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân để chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới

(10/08/2023)
Cùng với sự đồng thuận cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và phát huy tốt vai trò chủ thể của Nhân dân, Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã đạt được nhiều kết quả. Đến nay, diện mạo nông thôn của mảnh đất ở cửa ngõ Tây Bắc ngày càng thay da, đổi thịt, đời sống người dân không ngừng được nâng lên.

Toàn tỉnh đã có 38 cơ sở trồng bưởi đã được chứng nhận GAP và tiêu chuẩn hữu cơ

(09/08/2023)
Tỉnh Hòa Bình có diện tích sản xuất cây ăn quả có múi khá lớn, chiếm 5% diện tích của cả nước. Theo thống kê, diện tích cây có múi tại Hòa Bình đạt khoảng 10.500 ha; trong đó riêng diện tích cam, bưởi trồng tập trung đạt 9.053 ha với 7.429 ha giai đoạn kinh doanh, sản lượng đạt khoảng 167 nghìn tấn (số liệu thống kê năm 2022).

Hòa Bình: Hướng tới phát triển bền vững Cây Mía, xuất khẩu ra thị trường thế giới

(01/08/2023)
Sản phẩm mía tươi của Việt Nam đang được xuất khẩu sang nhiều thị trường thế giới. Để đảm bảo xuất khẩu, cây mía phải đạt tiêu chuẩn về mẫu mã, kích thước và độ đường. Hòa Bình là tỉnh được biết đến với nhiều loại sản vật, trong đó có 2 nông sản đặc trưng là cây có múi và mía. Những năm gần đây, cây mía được phát triển thành cây trồng chủ lực của tỉnh, đóng góp khoảng 18% giá trị sản xuất nông nghiệp toàn tỉnh.

Huyện Kim Bôi phấn đấu đến năm 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10%

(28/07/2023)
Tính đến tháng 7/2023, tổng số hộ nghèo trên địa bàn huyện Kim Bôi là 4.943 hộ tỷ lệ 17,61%; hộ cận nghèo là 3,573, chiếm tỷ lệ 12,73%; số hộ làm Nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình là 50 hộ, chiếm tỷ lệ 0,19%...Huyện xác định việc chăm lo, cải thiện, nâng cao đời sống cho người có thu nhập thấp, nhất là người nghèo trong bối cảnh hiện nay là nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững.

Lần đầu xuất khẩu 2 sản phẩm OCOP “Tinh bột nghệ và Trà Chanh đào Mật ong” sang thị trường Anh Quốc

(25/07/2023)
Ngày 25/7, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hòa Bình phối hợp với UBND các huyện Lạc Sơn và Cao Phong, Công ty Cổ phần R.Y.B tổ chức Lễ xuất hàng sản phẩm OCOP “Tinh bột nghệ và Trà Chanh đào Mật ong” lần đầu xuất khẩu sản thị trường Anh Quốc. Tới dự có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền

(25/07/2023)
Trong những năm qua, được sự hỗ trợ của Trung ương, sự quan tâm của các cấp các ngành, huy động nguồn vốn đầu tư từ các tổ chức, doanh nghiệp (đầu tư theo hình thức BOT, xã hội hóa…) và sự tham gia đóng góp của Nhân dân trong đầu tư xây dựng nông thôn mới, tỉnh Hòa Bình đã đạt được những thành tựu quan trọng trong việc cải thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; nhiều dự án, công trình quan trọng được đầu tư đã hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh, hạ tầng đô thị phát triển nhanh, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ nét, khoảng cách phát triển giữa thành thị và nông thôn từng bước được thu hẹp, đời sống Nhân dân được cải thiện.

Hiển thị 121 - 180 of 778 kết quả.