ListNewByCategory

Trên 80% diện tích cây màu đã áp dụng cơ giới hóa

(04/08/2022)
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, hiện nay toàn tỉnh đã áp dụng cơ giới hóa trong làm đất lúa và cây màu đạt tỷ lệ cao trên 90%. Trong đó đối với lúa trên 95%; cây màu đạt trên 80%; Tỷ lệ áp dụng cơ giới hóa trong gieo cấy đạt thấp , khoảng trên 20%; cơ giới hóa trong thu hoạch lúa đạt trên 55%.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam

(03/08/2022)
Thực hiện Kết luận 61, ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam”; Đề án số 01-ĐA/TU ngày 6/8/2021 của BTV Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025; thời gian qua các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tập trung triển khai nhiều chương trình, hoạt động để củng cố tổ chức Hội và xây dựng giai cấp nông dân ngày càng vững mạnh.

Lễ công bố huyện Lạc Thủy đạt Chuẩn nông thôn mới năm 2020 và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba

(01/08/2022)
Ngày 1/8, Uỷ ban nhân dân tỉnh long trọng tổ chức Lễ công bố huyện Lạc Thủy đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba. Dự buổi lễ có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương.

Quy hoạch chăn nuôi gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chương trình xây dựng nông thôn mới

(13/07/2022)
Thời gian qua, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã rà soát bổ sung quy hoạch tổng thể ngành nông nghiệp, quy hoạch chăn nuôi gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Quy hoạch tổng thể vùng và khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Hoà Bình. Hiện nay, cơ bản các địa phương trong tỉnh đã tổ chức thực hiện phát triển chăn nuôi đúng theo quy hoạch, phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch tổng thể ngành nông nghiệp, phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hoá tập trung, nâng cao năng suất chất lượng, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chương trình xây dựng nông thôn mới.

Thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ tại địa phương

(13/07/2022)
Những năm gần đây, hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ tại địa phương ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà sản xuất, kinh doanh nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường và khẳng định giá trị tài sản trí tuệ.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới

(11/07/2022)
Thời gian qua, Hội Nông dân các cấp đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm về vận động và tổ chức cho hội viên, nông dân tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”….Các phong trào thi đua gắn với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu với hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế nhằm tích cực thực hiện phong trào “Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Phát huy hiệu quả nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân

(08/07/2022)
Thực hiện chỉ tiêu Trung ương Hội giao ngay từ đầu năm BTV Hội Nông dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện quản lý Qũy Hỗ trợ nông dân, 6 tháng đầu năm 2022 Hội Nông dân các cấp chủ động, tích cực trong việc xây dựng kế hoạch vận động, phối hợp với các ngành liên quan để bổ sung Qũy HTND từ nguồn ngân sách địa phương, triển khai đến các cơ sở Hội vận động cán bộ, hội viên tham gia phát triển quỹ.

Hợp tác xã nâng cao năng lực thích ứng trong tình hình mới

(30/06/2022)
Những năm qua, tỉnh ta luôn quan tâm, tạo thuận lợi để hợp tác xã phát triển. Số HTX thành lập mới tăng dần qua các năm, ước đến ngày 31/12/2021, toàn tỉnh có 446 HTX đang hoạt động. Chất lượng hoạt động được nâng lên, doanh thu và thu nhập của người lao động trong HTX được cải thiện, từng bước hoạt động ổn định. Mở rộng liên kết HTX đang dần trở thành xu thế trong hoạt động hợp tác đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Hòa Bình phát huy lợi thế sản xuất nông nghiệp hữu cơ

(30/06/2022)
Tỉnh Hòa Bình có điều kiện tự nhiên, khí hậu khá thuận lợi để phát triển nền nông nghiệp đa dạng. Tỉnh cũng đặt ra mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn, hiệu quả, sản xuất hàng hóa lớn gắn với thị trường tiêu thụ, gắn kết chặt chẽ với công nghiệp chế biến, du lịch, bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu. Với những lợi thế như có nhiều vùng, khu vực sản xuất có đất đai màu mỡ, đất, nước không bị ô nhiễm, cách biệt với ô nhiễm từ bên ngoài, đảm bảo để sản xuất canh tác hữu cơ, tỉnh đã chú trọng tới sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Tiếp tục duy trì và mở rộng diện tích sản xuất hữu cơ trên địa bàn tỉnh

(28/06/2022)
Ngày 28/6, UBND tỉnh có buổi làm việc, đối thoại với Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, do đồng chí Hà Phúc Mịch, Chủ tịch HHNNHC Việt Nam về việc mở rộng diện tích canh tác hữu cơ và đưa vào kế hoạch phát triển nông nghiệp chung tại tỉnh Hòa Bình. Tiếp và làm với Hiệp hội có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, Hội Nông dân tỉnh.

Huyện Kim Bôi tập trung phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới

(27/06/2022)
Trong 06 tháng đầu năm 2022, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Kim Bôi diễn ra trong bối cảnh bị ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên, nhờ chủ động trong xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất mùa vụ; tích nước ở các hồ chứa, tu sửa kênh mương nội đồng và điều tiết nước hợp lý đảm bảo nước phục vụ sản xuất. Tập trung hỗ trợ cho các chuỗi sản xuất, các mô hình tiêu biểu, hỗ trợ ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, phát huy tính chủ động của người dân nên diện tích gieo trồng được duy trì, năng suất, sản lượng các loại cây trồng, vật nuôi dự kiến đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Khuyến khích doanh nhân tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp

(16/06/2022)
Nghị quyết số 09, ngày 9/12/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, nêu rõ quan điểm chỉ đạo: “Đội ngũ doanh nhân là lực lượng có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có năng lực, trình độ và phẩm chất, uy tín cao, sẽ góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển nhanh, bền vững và bảo đảm độc lập, tự chủ của nền kinh tế”. Những năm gần đây, trong sự phát triển của nền kinh tế đất nước, ngành nông nghiệp đóng vai trò quan trọng và ngày càng thu hút đông đảo đội ngũ doanh nhân tham gia đầu tư, phát triển sản xuất.

Lương Sơn: Bàn giao Nhà tình nghĩa trị giá gần 1 tỷ cho mẹ Liệt sĩ Anh hùng LLVT Bùi Xuân Tiếp

(06/06/2022)
Sau gần nửa năm khởi công xây dựng, ngày 4/6/2022, Đảng ủy cơ quan Chính quyền huyện Lương Sơn phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Liên Sơn tổ chức khánh thành và bàn giao Nhà tình nghĩa cho gia đình bà Quách Thị Thu 91 tuổi ở thôn Đồn Vận, xã Liên Sơn là mẹ của Liệt sĩ, Anh hùng LLVT Nhân dân Bùi Xuân Tiếp.

Hội Nông dân huyện Kim Bôi là cầu nối hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới

(01/06/2022)
Phát huy vai trò cầu nối, là lực lượng nòng cốt trong việc giúp hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Kim Bôi đã có nhiều chương trình, hoạt động tiết thực giúp đỡ hội viên, nông dân sản xuất, kinh doanh. Từ đó, thu nhập được cải thiện, đời sống Nhân dân ngày càng nâng cao.

Bộ TN&MT làm việc với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh về công tác quản lý tài nguyên và môi trường

(30/05/2022)
Nhân dịp tham dự Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, chiều ngày 30/5/2022, Thường trực Tỉnh ủy và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có cuộc làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường về một số nội dung liên quan đến hạn mức chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và đất rừng của tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021 - 2025.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

(25/05/2022)
Thực hiện Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 30/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế - phấn đấu đưa kinh tế tỉnh Hòa Bình sớm đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước vào năm 2020, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử

(24/05/2022)
Việc hỗ trợ đưa các hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử (TMĐT) được thực hiện triển khai theo chủ trương của Chính phủ theo Quyết định số 1034/QĐ-BTTTT ngày 21 tháng 7 năm 2021 về việc phê duyệt hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, ngày 29/9/2021 Bưu điện tỉnh Hòa Bình đã ra Quyết định số 1516/QĐ-BĐHB về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Ban chỉ đạo triển khai quyết định số 1034/QĐ-BTTTT và tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp 5 tháng đầu năm

(20/05/2022)
5 tháng năm 2022, thời tiết tương đối thuận lợi cho bà con nông dân thu hoạch các loại cây trồng vụ Đông và gieo trồng cây vụ Xuân; tình hình sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh được duy trì phát triển. Tốc độ tăng trưởng GRDP ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đến hết quý I đạt 4,16%; ước 6 tháng đầu năm đạt 5,33%, dự báo đến cuối năm đạt kế hoạch đề ra; tỷ lệ che phủ rừng được duy trì ổn định 51,5%, bình quân tiêu chí nông thôn mới toàn tỉnh đạt 15,5 tiêu chí/xã; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đến hết quý I là 95,41%, dự báo đến cuối năm đạt kế hoạch đề ra.

Lạc Sơn: 6 tháng đầu năm thực hiện dồn đổi được trên 51 ha đất nông nghiệp

(18/05/2022)
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 22/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dồn điền, đổi thửa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; các kế hoạch và chỉ thị của UBND tỉnh, UBND huyện về triển khai công tác dồn điền đổi thửa, trong 6 tháng đầu năm nay, huyện Lạc Sơn đã thực hiện dồn đổi được 51,33 ha đất nông nghiệp tại địa bàn 02 xã Định Cư (38.43ha), Thượng Cốc (12.9ha).

Lạc Thủy: Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè thu, vụ Đông 2022

(17/05/2022)
Theo đánh giá, sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022 của huyện Lạc Thủy đạt chỉ tiêu diện tích đề ra, vượt chỉ tiêu sản lượng lương thực có hạt; sản xuất nông nghiệp có bước phát triển tích cực, người sản xuất đã tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật và phòng chống dịch bệnh trong sản xuất, hình thành vùng sản xuất hàng hóa theo quy hoạch, đàn đại gia súc duy trì, đàn gia cầm phát triển mạnh, các mô hình chăn nuôi mới được đưa vào sản xuất có hiệu quả như nuôi bò BBB, bò sữa; kinh tế trang trại được duy trì phát triển, nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

(16/05/2022)
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo, tình hình thời tiết tại các tỉnh miền núi phía Bắc trong thời gian tới có diễn biến phức tạp, nắng nóng, khô hạn kéo dài. Hiện tại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình cấp dự báo cháy rừng ở một số địa phương đang ở cấp IV (cấp nguy hiểm) và cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm), khả năng xảy ra cháy rừng rất cao.

Đà Bắc: Ưu tiên tập trung phát triển nông nghiệp theo ba nhóm sản phẩm lợi thế

(10/05/2022)
Nhằm xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa đồng thời phát triển nông nghiệp dựa trên lợi thế của huyện, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống người dân, UBND huyện Đà Bắc đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phiên chợ vùng cao tỉnh Hòa Bình sẽ diễn ra vào ngày 13 - 17/5/2022

(09/05/2022)
Nhằm quảng bá các sản phẩm văn hóa, du lịch của tỉnh tới bạn bè trong nước và quốc tế nhân dịp tỉnh Hòa Bình đăng cai tổ chức môn đua Xe đạp trong chương trình Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, trong 5 ngày (13 - 17/5/2022), “Phiên chợ vùng cao tỉnh Hòa Bình” được diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm tỉnh (Khu Quảng trường Hòa Bình).

Hội nghị góp ý kiến Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26 của BCH T.Ư Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

(19/01/2022)
Sáng 19/01, Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Ban Chỉ đạo) phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí: Trần Tuấn Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo; Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh, dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Nhật Bản

(07/12/2021)
Chiều 06/12, Đoàn công tác do đồng chí Vũ Bình, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Nhật Bản làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Hòa Bình. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động – Thương binh và Xã hội; Trung tâm xúc tiến đầu tư – Thương mại và Du lịch tỉnh.

Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2021

(03/12/2021)
Năm 2021, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, nhất là dịch cúm gia cầm, dịch tả lợn châu Phi. Tích cực thực hiện tái đàn lợn theo hướng an toàn. Tăng cường ứng dụng một số công nghệ cao trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản. Đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, giới thiệu, xúc tiến thương mại hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm để hỗ trợ và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2021 – 2022

(01/12/2021)
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, mùa Đông năm 2021 có nền nhiệt độ thấp hơn 3 năm gần đây; cả vụ Đông Xuân 2021 – 2022 có thời tiết lạnh hơn. Do vậy, thời gian sinh trưởng của cây lúa sẽ kéo dài hơn các vụ Đông Xuân ấm. Mặt khác, lập Xuân vào ngày 4/2/2022, cần bố trí thời vụ, cơ cấu cây giống để đảm bảo lúa trỗ tập trung vào thời điểm tối ưu nhất. Dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi vẫn diễn biến phức tạp, bên cạnh đó dịch Covid-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường sẽ gây ra nhiều khó khăn trong phát triển sản xuất.

Thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch Covid-19

(25/11/2021)
Tháng 11 là thời điểm nhiều loại nông sản chủ lực của tỉnh bước vào thời kỳ thu hoạch, như Cam- Cao Phong, Mía- Tân Lạc, Măng- Kim Bôi, Dưa Kim Hoàng Hậu-Lạc Thủy, Rau hữu cơ- Lương Sơn... Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp các ban, ngành liên quan hỗ trợ các địa phương trong khâu kiểm dịch, vận chuyển, đẩy mạnh các kênh tiêu thụ sản phẩm nông sản.

Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo an ninh lương thực

(16/11/2021)
Vấn đề an ninh lương thực luôn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, nhằm đảm bảo lương thực quốc gia trước mắt và lâu dài. Theo đó, khả năng, điều kiện được tiếp cận lương thực, thực phẩm an toàn, đảm bảo dinh dưỡng ngày càng trở thành một quyền cơ bản của mọi người dân. Đối với tỉnh Hòa Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh đã nhất quán mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp; sử dụng hiệu quả đất lúa với kế hoạch chặt chẽ giữ ổn định diện tích lúa theo phân khai của Trung ương. Phát triển sản xuất lương thực, thực phẩm an toàn, hiệu quả, sản xuất hàng hóa lớn gắn với thị trường tiêu thụ, gắn kết chặt chẽ với công nghiệp chế biến, du lịch, bảo vệ môi trường, sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu. Cải thiện chế độ dinh dưỡng của người dân với khẩu phần ăn cân đối, khoa học; đảm bảo khả năng tiếp cận lương thực của người dân ở mọi vùng, trong mọi hoàn cảnh.

Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

(01/11/2021)
Chiều 29/10, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Làm việc với Đoàn công tác có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thúc đẩy tiêu thụ nông sản tỉnh Hòa Bình trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp

(01/11/2021)
Mặc dù gặp một số khó khăn do diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, kéo dài, tuy nhiên, tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh từ đầu năm 2021 đến nay tương đối ổn định. Thực phẩm và lương thực như gạo, thịt gia súc, gia cầm, thuỷ sản đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân, nguồn cung ứng thực phẩm không bị gián đoạn. Dự kiến, những tháng cuối năm 2021, sản lượng một số nông sản vào vụ thu hoạch khá lớn, hiện dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thụ nông sản.

Hội thảo Nghiên cứu phát triển dịch vụ môi trường rừng tiềm năng tại tỉnh Hòa Bình

(29/10/2021)
Chiều 28/10, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Dự án Bảo tồn Đa dạng sinh học và sử dụng bền vững các hệ sinh thái rừng tại Việt Nam (Dự án GIZ-Bio Giai đoạn II) tổ chức Hội thảo Nghiên cứu phát triển các dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tiềm năng tại tỉnh Hòa Bình. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bà Anja Barth, Cố vấn trưởng Dự án Bảo tồn Đa dạng sinh học và sử dụng bền vững các hệ sinh thái rừng tại Việt Nam chủ trì Hội thảo. Tham dự có đại diện Vụ quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ thuộc Tổng cục Lâm nghiệp – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; UBND huyện Mai Châu, Đà Bắc; đại diện các đơn vị cung ứng dịch vụ môi trường rừng; sử dụng môi trường rừng.

Hiển thị 441 - 480 of 780 kết quả.