ListNewByCategory

Hiệu quả công tác dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện Lạc Thủy

(01/11/2023)
Tổng diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Lạc Thủy là 22.192,81 ha, chiếm 70,77% diện tích đất tự nhiên. Trong đó: Đất sản xuất nông nghiệp là 7.208,32 ha (Đất trồng cây hàng năm 3.969,45 ha (đất lúa 2.401 ha), đất trồng cây lâu năm 3.238,87 ha); đất lâm nghiệp 14.514,33 ha; đất nuôi trồng thủy sản 321,27 ha, đất nông nghiệp khác 169,5 ha.

Đẩy nhanh tiến độ giao vốn chi tiết và giải ngân vốn đầu tư phát triển năm 2023, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

(01/11/2023)
Ngày 31/10/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 3097/SNN-PTNT gửi Ủy ban nhân dân các huyện: Cao Phong, Lương Sơn, Mai Châu, Yên Thủy và thành phố Hòa Bình về việc đẩy nhanh tiến độ giao vốn chi tiết và giải ngân vốn đầu tư phát triển năm 2023, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Hướng dẫn sử dụng nhãn hiệu, tem chứng nhận sản phẩm OCOP đối với các sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao do cấp huyện phê duyệt, thẩm định

(01/11/2023)
Ngày 31/10/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 3089/SNN-PTNT gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc hướng dẫn sử dụng nhãn hiệu, tem chứng nhận sản phẩm OCOP đối với các sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao do cấp huyện phê duyệt, thẩm định.

Hiển thị 129 - 132 of 779 kết quả.