ListNewByCategory

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam

(03/08/2022)
Thực hiện Kết luận 61, ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam”; Đề án số 01-ĐA/TU ngày 6/8/2021 của BTV Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025; thời gian qua các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tập trung triển khai nhiều chương trình, hoạt động để củng cố tổ chức Hội và xây dựng giai cấp nông dân ngày càng vững mạnh.

Lễ công bố huyện Lạc Thủy đạt Chuẩn nông thôn mới năm 2020 và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba

(01/08/2022)
Ngày 1/8, Uỷ ban nhân dân tỉnh long trọng tổ chức Lễ công bố huyện Lạc Thủy đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba. Dự buổi lễ có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương.

Quy hoạch chăn nuôi gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chương trình xây dựng nông thôn mới

(13/07/2022)
Thời gian qua, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã rà soát bổ sung quy hoạch tổng thể ngành nông nghiệp, quy hoạch chăn nuôi gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Quy hoạch tổng thể vùng và khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Hoà Bình. Hiện nay, cơ bản các địa phương trong tỉnh đã tổ chức thực hiện phát triển chăn nuôi đúng theo quy hoạch, phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch tổng thể ngành nông nghiệp, phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hoá tập trung, nâng cao năng suất chất lượng, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chương trình xây dựng nông thôn mới.

Thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ tại địa phương

(13/07/2022)
Những năm gần đây, hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ tại địa phương ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà sản xuất, kinh doanh nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường và khẳng định giá trị tài sản trí tuệ.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới

(11/07/2022)
Thời gian qua, Hội Nông dân các cấp đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm về vận động và tổ chức cho hội viên, nông dân tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”….Các phong trào thi đua gắn với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu với hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế nhằm tích cực thực hiện phong trào “Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Phát huy hiệu quả nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân

(08/07/2022)
Thực hiện chỉ tiêu Trung ương Hội giao ngay từ đầu năm BTV Hội Nông dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện quản lý Qũy Hỗ trợ nông dân, 6 tháng đầu năm 2022 Hội Nông dân các cấp chủ động, tích cực trong việc xây dựng kế hoạch vận động, phối hợp với các ngành liên quan để bổ sung Qũy HTND từ nguồn ngân sách địa phương, triển khai đến các cơ sở Hội vận động cán bộ, hội viên tham gia phát triển quỹ.

Hợp tác xã nâng cao năng lực thích ứng trong tình hình mới

(30/06/2022)
Những năm qua, tỉnh ta luôn quan tâm, tạo thuận lợi để hợp tác xã phát triển. Số HTX thành lập mới tăng dần qua các năm, ước đến ngày 31/12/2021, toàn tỉnh có 446 HTX đang hoạt động. Chất lượng hoạt động được nâng lên, doanh thu và thu nhập của người lao động trong HTX được cải thiện, từng bước hoạt động ổn định. Mở rộng liên kết HTX đang dần trở thành xu thế trong hoạt động hợp tác đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Hòa Bình phát huy lợi thế sản xuất nông nghiệp hữu cơ

(30/06/2022)
Tỉnh Hòa Bình có điều kiện tự nhiên, khí hậu khá thuận lợi để phát triển nền nông nghiệp đa dạng. Tỉnh cũng đặt ra mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn, hiệu quả, sản xuất hàng hóa lớn gắn với thị trường tiêu thụ, gắn kết chặt chẽ với công nghiệp chế biến, du lịch, bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu. Với những lợi thế như có nhiều vùng, khu vực sản xuất có đất đai màu mỡ, đất, nước không bị ô nhiễm, cách biệt với ô nhiễm từ bên ngoài, đảm bảo để sản xuất canh tác hữu cơ, tỉnh đã chú trọng tới sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Tiếp tục duy trì và mở rộng diện tích sản xuất hữu cơ trên địa bàn tỉnh

(28/06/2022)
Ngày 28/6, UBND tỉnh có buổi làm việc, đối thoại với Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, do đồng chí Hà Phúc Mịch, Chủ tịch HHNNHC Việt Nam về việc mở rộng diện tích canh tác hữu cơ và đưa vào kế hoạch phát triển nông nghiệp chung tại tỉnh Hòa Bình. Tiếp và làm với Hiệp hội có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, Hội Nông dân tỉnh.

Huyện Kim Bôi tập trung phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới

(27/06/2022)
Trong 06 tháng đầu năm 2022, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Kim Bôi diễn ra trong bối cảnh bị ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên, nhờ chủ động trong xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất mùa vụ; tích nước ở các hồ chứa, tu sửa kênh mương nội đồng và điều tiết nước hợp lý đảm bảo nước phục vụ sản xuất. Tập trung hỗ trợ cho các chuỗi sản xuất, các mô hình tiêu biểu, hỗ trợ ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, phát huy tính chủ động của người dân nên diện tích gieo trồng được duy trì, năng suất, sản lượng các loại cây trồng, vật nuôi dự kiến đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Khuyến khích doanh nhân tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp

(16/06/2022)
Nghị quyết số 09, ngày 9/12/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, nêu rõ quan điểm chỉ đạo: “Đội ngũ doanh nhân là lực lượng có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có năng lực, trình độ và phẩm chất, uy tín cao, sẽ góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển nhanh, bền vững và bảo đảm độc lập, tự chủ của nền kinh tế”. Những năm gần đây, trong sự phát triển của nền kinh tế đất nước, ngành nông nghiệp đóng vai trò quan trọng và ngày càng thu hút đông đảo đội ngũ doanh nhân tham gia đầu tư, phát triển sản xuất.

Lương Sơn: Bàn giao Nhà tình nghĩa trị giá gần 1 tỷ cho mẹ Liệt sĩ Anh hùng LLVT Bùi Xuân Tiếp

(06/06/2022)
Sau gần nửa năm khởi công xây dựng, ngày 4/6/2022, Đảng ủy cơ quan Chính quyền huyện Lương Sơn phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Liên Sơn tổ chức khánh thành và bàn giao Nhà tình nghĩa cho gia đình bà Quách Thị Thu 91 tuổi ở thôn Đồn Vận, xã Liên Sơn là mẹ của Liệt sĩ, Anh hùng LLVT Nhân dân Bùi Xuân Tiếp.

Hội Nông dân huyện Kim Bôi là cầu nối hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới

(01/06/2022)
Phát huy vai trò cầu nối, là lực lượng nòng cốt trong việc giúp hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Kim Bôi đã có nhiều chương trình, hoạt động tiết thực giúp đỡ hội viên, nông dân sản xuất, kinh doanh. Từ đó, thu nhập được cải thiện, đời sống Nhân dân ngày càng nâng cao.

Bộ TN&MT làm việc với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh về công tác quản lý tài nguyên và môi trường

(30/05/2022)
Nhân dịp tham dự Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, chiều ngày 30/5/2022, Thường trực Tỉnh ủy và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có cuộc làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường về một số nội dung liên quan đến hạn mức chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và đất rừng của tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021 - 2025.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

(25/05/2022)
Thực hiện Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 30/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế - phấn đấu đưa kinh tế tỉnh Hòa Bình sớm đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước vào năm 2020, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử

(24/05/2022)
Việc hỗ trợ đưa các hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử (TMĐT) được thực hiện triển khai theo chủ trương của Chính phủ theo Quyết định số 1034/QĐ-BTTTT ngày 21 tháng 7 năm 2021 về việc phê duyệt hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, ngày 29/9/2021 Bưu điện tỉnh Hòa Bình đã ra Quyết định số 1516/QĐ-BĐHB về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Ban chỉ đạo triển khai quyết định số 1034/QĐ-BTTTT và tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp 5 tháng đầu năm

(20/05/2022)
5 tháng năm 2022, thời tiết tương đối thuận lợi cho bà con nông dân thu hoạch các loại cây trồng vụ Đông và gieo trồng cây vụ Xuân; tình hình sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh được duy trì phát triển. Tốc độ tăng trưởng GRDP ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đến hết quý I đạt 4,16%; ước 6 tháng đầu năm đạt 5,33%, dự báo đến cuối năm đạt kế hoạch đề ra; tỷ lệ che phủ rừng được duy trì ổn định 51,5%, bình quân tiêu chí nông thôn mới toàn tỉnh đạt 15,5 tiêu chí/xã; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đến hết quý I là 95,41%, dự báo đến cuối năm đạt kế hoạch đề ra.

Hiển thị 441 - 460 of 779 kết quả.