ListNewByCategory

Phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

(19/09/2022)
Thời gian qua, cụ thể hóa các nội dung để triển khai thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU ngày 09/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025”, tỉnh tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, an toàn, hiệu quả, sản xuất hàng hóa lớn, tập trung, gắn kết chặt chẽ với công nghiệp chế biến, du lịch, thị trường tiêu thụ, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát huy lợi thế của mỗi tiểu vùng để tiếp tục phát triển các vùng chuyên canh tập trung.

Các cấp Hội Nông dân tỉnh thực hiện tốt Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”

(16/09/2022)
Trong 5 năm 2017-2022, Phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (NDSXKDG) đã góp phần tích cực vào phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đời sống nông dân được cải thiện và nâng lên, từ đó góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát triển bền vững nguồn nguyên liệu mía ăn tươi phục vụ chế biến, xuất khẩu

(15/09/2022)
Ngày 15/9, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp bàn về phát triển bền vững vùng nguyên liệu mía ăn tươi phục vụ chế biến, xuất khẩu. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; UBND các huyện, xã, HTX có vùng sản xuất mía tím tập trung tại các huyện: Cao Phong, Tân Lạc, Lạc Sơn, Yên Thủy, Kim Bôi; lãnh đạo các doanh nghiệp hợp tác liên kết sản xuất.

Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn huyện Đà Bắc

(13/09/2022)
Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khẳng định phát triển kinh tế tập thể trở thành chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Đảng trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thực hiện chủ trương đó, những năm qua huyện Đà Bắc đã triển khai nhiều cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) đầu tư kinh doanh vào lĩnh vực nông nghiệp.

Quán triệt, triển khai Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

(08/09/2022)
Ngày 8/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai và quán triệt Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành TW Đảng, khoá XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định 150/QĐ-TTg, ngày 28-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình, có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông, lâm, thủy sản đến năm 2030

(24/08/2022)
Ngày 22/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND về thực hiện Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 20/7/2022của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông, lâm, thủy sản đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Quan tâm phát triển các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh

(23/08/2022)
Thời gian qua, tỉnh Hòa Bình đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở chế biến sản xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi trên địa bàn. Nhờ đó, số lượng nhà máy sản xuất thức ăn tăng lên, đã cung cấp lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp đáp ứng được nhu cầu sản xuất.

Nỗ lực cao nhất thực hiện các chỉ tiêu phát triển ngành nông nghiệp trong 3 tháng cuối năm

(23/08/2022)
Theo báo cáo của ngành Nông nghiệp và PTNT, tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản 9 tháng đầu năm ước đạt 4,63%; dự báo đến cuối năm đạt kế hoạch đề ra. Bình quân tiêu chí nông thôn mới toàn tỉnh đến nay đạt 15,67 tiêu chí/xã, dự báo đến cuối năm đạt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đến nay ước đạt 95,47%, Dự báo đến cuối năm đạt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ che phủ rừng được duy trì ổn định 51,5%. Dự báo độ che phủ rừng cả năm đạt chỉ tiêu được giao ở mức trên 51,5%.

Tập trung nâng cấp hệ thống thủy lợi phục vụ phát triển kinh tế vùng động lực của tỉnh

(18/08/2022)
Vùng động lực (VĐL) của tỉnh Hòa Bình gồm: Thành phố Hòa Bình, huyện Kỳ Sơn (cũ), huyện Lương Sơn và phía Bắc huyện Lạc Thủy. Thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 03/10/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển vùng động lực tỉnh Hoà Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, những năm qua ngành Nông nghiệp và PTNT đã tập trung phát triển kết cấu hạ tầng thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai nhằm phục vụ sản xuất, gia tăng giá trị ngành nông nghiệp, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát triển nông thôn

(17/08/2022)
Thực hiện kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của tỉnh đã tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh. Ứng dụng công nghệ số trong quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý; hướng dẫn, khuyến khích nông dân thực hiện thương mại điện tử trong nông nghiệp, tập trung vào các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Đặc biệt thực hiện Quyết định số 5275/QĐ-BNN-VP ngày 31/12/2021 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022.

Phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa vụ mùa năm 2022

(16/08/2022)
Tính đến nay diện tích lúa mùa trà sớm đứng cái - ôm đòng; trà chính vụ cuối đẻ nhánh - đứng cái; trà muộn đẻ nhánh rộ - cuối đẻ nhánh. Theo kết quả điều tra phát hiện trên đồng ruộng sâu non lứa 5 đang phổ biến tuổi 1-3 gây hại mạnh trên diện tích trà muộn (Tân Lạc, Cao Phong, Mai Châu, Đà Bắc) và tiếp tục gây hại từ nay đến 20/8, trưởng thành lứa 5 vũ hóa rộ và đẻ trứng từ 25/8 - 10/9, sâu non lứa 6 gây hại từ 02/9; giữa các trà lúa, các khu đồng có sự gối các lứa sâu.

Phát huy giá trị tài nguyên đất trong sản xuất nông nghiệp

(11/08/2022)
Tỉnh Hòa Bình có 459.030 ha diện tích đất tự nhiên. Tài nguyên đất đai dồi dào, độ màu mỡ cao, quỹ đất chưa sử dụng lớn, điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu thuận lợi là tiềm năng phát triển kinh tế nông nghiệp, nhất là phát triển cây công nghiệp, lâm nghiệp, nông nghiệp sạch.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong

(09/08/2022)
Sáng 9/8, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022; việc triển khai xây dựng Nông thôn mới và thực hiện Đề án tái canh cây có múi giai đoạn 2021-2025. Cùng đi có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh

(08/08/2022)
Năm 2021, tỉnh Hòa Bình xếp thứ 2/63 tỉnh (đạt 92,5 điểm), thành phố về chỉ số đánh giá triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản (theo Thông báo số 2267, ngày 14/4/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT). Đây là năm thứ ba liên tiếp tỉnh được đánh giá có chỉ số cao về công tác này, nằm trong nhóm địa phương triển khai tốt, (năm 2020 xếp thứ nhất toàn quốc với 92 điểm, năm 2019 xếp thứ 7 toàn quốc với 87.5 điểm). Kết quả này khẳng định chất lượng nông sản và những nỗ lực trong công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản của tỉnh trong thời gian qua.

Các tổ hợp tác góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn

(05/08/2022)
Những năm qua nhiều mô hình tổ hợp tác ra đời và phát triển mạnh, đã góp phần không nhỏ vào giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn. Ước đến 31/12/2021 toàn tỉnh có 228 tổ hợp tác, tăng 2,78 lần so với năm 2001. Trong đó có 205 tổ hợp tác Nông lâm nghiệp, thủy lợi, chăn nuôi; 12 tổ hợp tác Công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp; 11 tổ hợp tác Thương mại - dịch vụ. Hiện có 220 tổ hợp tác đã đăng ký với chính quyền cấp xã. Thu nhập bình quân của người lao động thường xuyên khoảng 1,5 triệu đồng/người/tháng. Doanh thu bình quân 1 tổ hợp tác khoảng 620 triệu đồng/năm, lợi nhuận trung bình 1 tổ hợp tác đạt 56 triệu đồng/năm.

Trên 80% diện tích cây màu đã áp dụng cơ giới hóa

(04/08/2022)
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, hiện nay toàn tỉnh đã áp dụng cơ giới hóa trong làm đất lúa và cây màu đạt tỷ lệ cao trên 90%. Trong đó đối với lúa trên 95%; cây màu đạt trên 80%; Tỷ lệ áp dụng cơ giới hóa trong gieo cấy đạt thấp , khoảng trên 20%; cơ giới hóa trong thu hoạch lúa đạt trên 55%.

Hiển thị 421 - 440 of 779 kết quả.