ListNewByCategory

Tổ chức các giải pháp ứng phó với nuy cơ hạn hán, thiếu nước

(01/06/2023)
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, El Nino có khả năng sẽ xuất hiện vào đầu tháng 6/2023 với xác suất khoảng 70-80% và có thể kéo dài sang đầu năm 2024. Trong điều kiện ảnh hưởng của El Nino thường gây thiếu hụt lượng mưa ở hầu hết các vùng trên cả nước, phổ biến từ 25-50%. Với các nhận định tác động đến khí tượng, thủy văn của hiện tượng El Nino và dung tích trữ của các hồ chứa hiện tại, tình trạng hạn hán, thiếu nước có nguy cơ xảy ra.

Đà Bắc: Phát huy thế mạnh kinh tế rừng

(26/05/2023)
Ngay sau khi Nghị quyết số 27-NQ/TU, ngày 30/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về phát triển bền vững rừng sản xuất được ban hành các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện Đà Bắc đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả. Qua đó tạo được sự chuyển biến rõ nét cả về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội và tầng lớp nhân dân, từng bước dần hình thành tư duy, nhận thức mới về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững.

Tăng cường hoạt động cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

(25/05/2023)
Ngày 23/5/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Công văn số 1275/SNN-TTBVTV gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Các Chi cục: Trồng trọt và BVTV; Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp mã số về tăng cường hoạt động cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Mai Châu: Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu 2023

(24/05/2023)
Vụ Đông – Xuân 2022- 2023, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn quyết liệt chỉ đạo đảm bảo sản xuất khung thời vụ, lựa chọn cơ cấu giống phù hợp, khắc phục kịp thời ảnh hưởng thiên tai; chủ động thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng; thực hiện các chính sách phát triển sản xuất; đẩy mạnh chiến dịch toàn dân làm thủy lợi đợt I; bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng và trồng rừng tập trung; tăng cường quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm; đẩy mạnh chuỗi liên kết sản xuất- tiêu thụ; chủ động phòng, trừ sâu bệnh hại trên cây trồng, vật nuôi.

Yên Thủy: Phấn đấu thực hiện thắng lợi chỉ tiêu sản xuất năm 2023

(23/05/2023)
Vụ Đông xuân năm 2023, toàn huyện Yên Thủy đã thực hiện gieo trồng được 644,18 ha lúa, tăng 11 % so với kế hoạch, tăng 9,2 % so với cùng kỳ. Ước năng suất sản lượng cây lương thực có hạt đạt và vượt so với kế hoạch. Tình hình chăn nuôi trên địa bàn huyện duy trì ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. Diện tích trồng rừng được 530 ha đạt 106 % so với kế hoạch, tăng 145,2% so với cùng kỳ; trồng cây phân tán đạt trên 37.100 cây; chăm sóc bảo vệ rừng được các địa phương quan tâm, góp phần duy trì độ che phủ rừng. Hoạt động trên của các cấp, các ngành và bà con nông dân trong huyện đã góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất đã đề ra.

Huyện Kim Bôi: Tích cực vận động nông dân tích cực thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và bảo vệ môi trường

(23/05/2023)
Trong giai đoạn 2018-2023, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Kim Bôi đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động hội viên nông dân hăng hái tham gia các phong trào, các cuộc vận động. Trong đó nổi bật là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Kim Bôi: Hiệu quả từ chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng

(19/05/2023)
Từ năm 2020 đến nay, công tác hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Kim Bôi luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp, các ngành từ tỉnh đến huyện và đã đạt được những kết quả tích cực. Thông qua dự án, các hộ được hỗ trợ về kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trồng; hỗ trợ giống cây mới (keo tai tượng úc) có sức sinh trưởng nhanh, rễ cây đâm sâu cây không bị đổ sau mưa bão, lượng sinh khối của cây tăng lên gấp 02 - 03 lần so cây bản địa.

Phát triển nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao

(17/05/2023)
Trong bối cảnh hiện nay, phát triển nông nghiệp công nghệ cao là một xu thế tất yếu, giúp phát triển sản xuất nông nghiệp và nâng cao đời sống của người dân. Đây được coi là một trong những giải pháp trọng tâm trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đảm bảo sự phát triển nông nghiệp bền vững. Phát triển Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, giúp dự báo, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần tăng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác.

Chủ động điều tra theo dõi và hướng dẫn biện pháp phòng trừ sâu hại cây lâm nghiệp

(16/05/2023)
Ngày 15/5/2023, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (sở NN&PTNT tỉnh) đã có Công văn số 193 gửi: Phòng NN & PTNT các huyện, phòng Kinh tế TP; Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố; Trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố về việc chủ động điều tra theo dõi và hướng dẫn biện pháp phòng trừ sâu hại cây lâm nghiệp.

Cao Dương: Phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao vào năm 2025

(15/05/2023)
Xã Cao Dương, huyện Lương Sơn có gần 4.000 hộ với gần 17.000 nhân khẩu. Trên địa bàn xã có 3 anh em dân tộc sinh sống là dân tộc Mường, dân tộc Kinh, dân tộc Dao nhưng chiếm đa số là dân tộc Mường. Là xã có điểm xuất phát thấp về kinh tế. Địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn. Cơ sở hạ tầng đã được đầu tư xây dựng nhưng còn thiếu và chưa đồng bộ. Thu nhập của người dân còn thấp, chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Kinh tế phát triển chưa đồng đều giữa các thôn, xóm trong xã, đời sống của một bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, với sự cố gắng nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền cũng như sự đồng tình tham gia hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên và người dân, bộ mặt nông thôn trên địa bàn xã ngày càng đổi mới, văn minh hơn.

Tình hình sản xuất nông nghiệp tháng 5

(15/05/2023)
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, đến nay, toàn tỉnh đã gieo trồng cây hằng năm được 64.566 ha, tăng 3,2 % so với kế hoạch. Hiện nay các địa phương tích cực làm cỏ, bón phân, chăm sóc cho diện tích lúa và cây màu đã gieo trồng, tập trung gieo trồng những diện tích cây màu như: mía, sắn, rau các loại ...Các loại cây trồng khác tiếp tục sinh trưởng, phát triển khá. Đối với cây ăn quả có múi đang giai phát triển quả, tiếp tục bón phân, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, các địa phương chủ động tập trung chăm sóc, bón phân; các loại cây nhãn, vải giai đoạn nở hoa-đậu quả; chè phát triển búp-thu hái.

Lương Sơn: Ứng dụng công nghệ cao góp phần gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp

(15/05/2023)
Thực hiện Chương trình Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, hàng năm UBND huyện Lương Sơn đã giao các cơ quan chuyên môn ngành nông nghiệp thường xuyên mở các lớp đào tạo nghề về trồng trọt, chăn nuôi, các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật mới vào sản xuất cho các đối tượng là người dân trực tiếp sản xuất, điển hình như: Chăn nuôi gia cầm theo phương pháp hữu cơ; Trồng rau an toàn; Chăn nuôi lợn theo hướng an toàn sinh học; Kỹ thuật ủ phân vi sinh; sản xuất rau an toàn, cây ăn quả có múi, nhãn,...; kỹ thuật sử dụng các loại phân bón vi sinh, hữu cơ vi sinh; quy trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM);.... Sau khóa học, lớp tập huấn người dân có kiến thức sâu hơn và áp dụng hiệu quả vào quá trình sản xuất nông nghiệp.

Ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi

(12/05/2023)
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 118 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm. Trong đó có 41 trang trại chăn nuôi quy mô lớn, 77 trang trại quy mô vừa. Hầu hết các trang trại chăn nuôi đều áp dụng công nghệ chuồng kín, máng ăn và nước uống tự động.

Hiển thị 221 - 240 of 779 kết quả.