ListNewByCategory

Hướng mở trong phát triển nghề, làng nghề truyền thống

(29/10/2014)

Trên địa bàn tỉnh Hòa Bình hiện có trên 1.000 nghề truyền thống, làng có nghề, với 3 nhóm nghề truyền thống: dệt thổ cẩm, mây, tre đan và sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Nhằm khuyến khích sự phát triển nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống, vừa qua, tỉnh ta đã xây dựng Đề án khuyến khích phát triển nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020. Tuy nhiên, để Đề án đi vào cuộc sống

Nâng tầm thương hiệu Cam Cao Phong

(09/09/2014)
Cây ăn quả có múi bắt đầu được đưa vào trồng tập trung trên địa bàn tỉnh Hòa Bình từ trên 40 năm nay. Những năm gần đây việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, đưa những giống mới tiến bộ thay thế giống cũ, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, chú trọng đầu tư thâm canh đã mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Dân Hạ: Nỗ lực trên con đường xây dựng nông thôn mới

(06/09/2014)
Xây dựng nông thôn mới là một vấn đề lớn có tính chất chiến lược trong quá trình phát triển kinh tế xã hội nói chung và của xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) nói riêng, nhằm quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng đời sống của người dân nông thôn. Qua đó, cơ cấu hạ tầng kinh tế xã hội từng bước hiện đại, cơ cấu kinh tế và hình thức sản xuất hợp lý gắn nông nghiệp và phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, quy hoạch nông thôn dân chủ, ổn định giàu bản sắc văn hóa dân tộc, môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh trật tự được giữ vững, đời sống vật chất tinh thần được nâng cao.

Chủ động phòng chống dịch cúm A/H5N6

(20/08/2014)
Trước diễn biến phức tạp của dịch cúm gia cầm A/H5N6 tại Trung Quốc, trong nước và các hoạt động buôn bán, vận chuyển bất hợp pháp gia cầm, sản phẩm gia cầm ngày càng tinh vi. Để chủ động ngăn chặn sự xâm nhiễm và lây lan dịch cúm A/H5N6 vào địa bàn tỉnh gây thiệt hại kinh tế, ảnh hưởng đến sức khoẻ của cộng đồng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Sở Nông Nghiệp & PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố; các cơ quan chức năng kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của huyện, xã và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo; thành lập ngày các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc phòng, chống dịch bệnh đến tận thôn, bản và các địa bàn có nguy cơ cao.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà

(05/08/2014)
Nhằm giải quyết tận gốc những vấn đề tồn tại kéo dài hơn 20 năm qua khi thực hiện chuyển dân xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình. Theo tinh thần Nghị quyết số 26 của hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 2 khóa X về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã vùng Dự án. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình đã xây dựng Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2009 – 2018.

Hòa Bình: Khuyến khích phát triển nghề, làng nghề truyền thống

(25/07/2014)
Trong những năm qua, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Góp phần nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo cho một bộ phận gia đình ở nông thôn. Việc phát triển các ngành nghề ở nông thôn một cách bền vững sẽ tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, cơ cấu lao động ở nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Giao ban Công tác thú y vùng I

(25/07/2014)
Ngày 25/7, tại Hòa Bình, cơ quan Thú y vùng I tổ chức Hội nghị giao ban công tác thú y 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác trong thời gian tới. Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình, lãnh đạo cơ quan Thú y vùng I, lãnh đạo 12 Chi cục thú y vùng I.

Xây dựng làng văn hóa: gốc từ đồng thuận nhân dân

(18/07/2014)

Theo thông tư số 12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tiêu chuẩn làng văn hóa, thôn văn hóa, làng, thôn văn hóa phải đạt 5 tiêu chuẩn cơ bản về kinh tế - xã hội. Làng văn hóa phải có đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, có 80% trở lên hộ gia đình tham gia cuộc vận động xây dựng nông thôn mới; có đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú; có môi trường cảnh quan sạch đẹp; chấp hành tốt đường lối, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng.

Hội nghị trực tuyến về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

(15/07/2014)
Ngày 14-7, Bộ NN&PTNT đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố trong cả nước về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản. Đồng chí Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Hiển thị 531 - 540 of 778 kết quả.