ListNewByCategory

Huyện Kim Bôi tập trung phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới

(27/06/2022)
Trong 06 tháng đầu năm 2022, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Kim Bôi diễn ra trong bối cảnh bị ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên, nhờ chủ động trong xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất mùa vụ; tích nước ở các hồ chứa, tu sửa kênh mương nội đồng và điều tiết nước hợp lý đảm bảo nước phục vụ sản xuất. Tập trung hỗ trợ cho các chuỗi sản xuất, các mô hình tiêu biểu, hỗ trợ ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, phát huy tính chủ động của người dân nên diện tích gieo trồng được duy trì, năng suất, sản lượng các loại cây trồng, vật nuôi dự kiến đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Khuyến khích doanh nhân tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp

(16/06/2022)
Nghị quyết số 09, ngày 9/12/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, nêu rõ quan điểm chỉ đạo: “Đội ngũ doanh nhân là lực lượng có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có năng lực, trình độ và phẩm chất, uy tín cao, sẽ góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển nhanh, bền vững và bảo đảm độc lập, tự chủ của nền kinh tế”. Những năm gần đây, trong sự phát triển của nền kinh tế đất nước, ngành nông nghiệp đóng vai trò quan trọng và ngày càng thu hút đông đảo đội ngũ doanh nhân tham gia đầu tư, phát triển sản xuất.

Lương Sơn: Bàn giao Nhà tình nghĩa trị giá gần 1 tỷ cho mẹ Liệt sĩ Anh hùng LLVT Bùi Xuân Tiếp

(06/06/2022)
Sau gần nửa năm khởi công xây dựng, ngày 4/6/2022, Đảng ủy cơ quan Chính quyền huyện Lương Sơn phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Liên Sơn tổ chức khánh thành và bàn giao Nhà tình nghĩa cho gia đình bà Quách Thị Thu 91 tuổi ở thôn Đồn Vận, xã Liên Sơn là mẹ của Liệt sĩ, Anh hùng LLVT Nhân dân Bùi Xuân Tiếp.

Hội Nông dân huyện Kim Bôi là cầu nối hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới

(01/06/2022)
Phát huy vai trò cầu nối, là lực lượng nòng cốt trong việc giúp hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Kim Bôi đã có nhiều chương trình, hoạt động tiết thực giúp đỡ hội viên, nông dân sản xuất, kinh doanh. Từ đó, thu nhập được cải thiện, đời sống Nhân dân ngày càng nâng cao.

Bộ TN&MT làm việc với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh về công tác quản lý tài nguyên và môi trường

(30/05/2022)
Nhân dịp tham dự Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, chiều ngày 30/5/2022, Thường trực Tỉnh ủy và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có cuộc làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường về một số nội dung liên quan đến hạn mức chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và đất rừng của tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021 - 2025.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

(25/05/2022)
Thực hiện Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 30/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế - phấn đấu đưa kinh tế tỉnh Hòa Bình sớm đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước vào năm 2020, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử

(24/05/2022)
Việc hỗ trợ đưa các hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử (TMĐT) được thực hiện triển khai theo chủ trương của Chính phủ theo Quyết định số 1034/QĐ-BTTTT ngày 21 tháng 7 năm 2021 về việc phê duyệt hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, ngày 29/9/2021 Bưu điện tỉnh Hòa Bình đã ra Quyết định số 1516/QĐ-BĐHB về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Ban chỉ đạo triển khai quyết định số 1034/QĐ-BTTTT và tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp 5 tháng đầu năm

(20/05/2022)
5 tháng năm 2022, thời tiết tương đối thuận lợi cho bà con nông dân thu hoạch các loại cây trồng vụ Đông và gieo trồng cây vụ Xuân; tình hình sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh được duy trì phát triển. Tốc độ tăng trưởng GRDP ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đến hết quý I đạt 4,16%; ước 6 tháng đầu năm đạt 5,33%, dự báo đến cuối năm đạt kế hoạch đề ra; tỷ lệ che phủ rừng được duy trì ổn định 51,5%, bình quân tiêu chí nông thôn mới toàn tỉnh đạt 15,5 tiêu chí/xã; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đến hết quý I là 95,41%, dự báo đến cuối năm đạt kế hoạch đề ra.

Lạc Sơn: 6 tháng đầu năm thực hiện dồn đổi được trên 51 ha đất nông nghiệp

(18/05/2022)
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 22/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dồn điền, đổi thửa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; các kế hoạch và chỉ thị của UBND tỉnh, UBND huyện về triển khai công tác dồn điền đổi thửa, trong 6 tháng đầu năm nay, huyện Lạc Sơn đã thực hiện dồn đổi được 51,33 ha đất nông nghiệp tại địa bàn 02 xã Định Cư (38.43ha), Thượng Cốc (12.9ha).

Hiển thị 451 - 460 of 778 kết quả.