ListNewByCategory

Hiệu quả từ Chương trình “Vá rừng” trên núi đá tại huyện Vân Hồ và Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò

(02/06/2023)
Nhằm phục hồi rừng tự nhiên của huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La và Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò (tại huyện Mai Châu), từ năm 2022, Chương trình “Vá rừng trên núi đá” đã được triển khai với sự hỗ trợ tài chính của Hiệp hội Bảo tồn ngoại cảnh châu Âu (EOCA). Chương trình đã tiến hành các hoạt động trồng phục hồi rừng, đồng thời nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi trong cộng đồng nhằm bảo tồn và mở rộng sinh cảnh cũng như bảo tồn hiệu quả các loài động, thực vật quý hiếm thông qua kết nối hành lang rừng Vân Hồ tới Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò.

Tổ chức các giải pháp ứng phó với nuy cơ hạn hán, thiếu nước

(01/06/2023)
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, El Nino có khả năng sẽ xuất hiện vào đầu tháng 6/2023 với xác suất khoảng 70-80% và có thể kéo dài sang đầu năm 2024. Trong điều kiện ảnh hưởng của El Nino thường gây thiếu hụt lượng mưa ở hầu hết các vùng trên cả nước, phổ biến từ 25-50%. Với các nhận định tác động đến khí tượng, thủy văn của hiện tượng El Nino và dung tích trữ của các hồ chứa hiện tại, tình trạng hạn hán, thiếu nước có nguy cơ xảy ra.

Đà Bắc: Phát huy thế mạnh kinh tế rừng

(26/05/2023)
Ngay sau khi Nghị quyết số 27-NQ/TU, ngày 30/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về phát triển bền vững rừng sản xuất được ban hành các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện Đà Bắc đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả. Qua đó tạo được sự chuyển biến rõ nét cả về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội và tầng lớp nhân dân, từng bước dần hình thành tư duy, nhận thức mới về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững.

Tăng cường hoạt động cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

(25/05/2023)
Ngày 23/5/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Công văn số 1275/SNN-TTBVTV gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Các Chi cục: Trồng trọt và BVTV; Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp mã số về tăng cường hoạt động cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Mai Châu: Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu 2023

(24/05/2023)
Vụ Đông – Xuân 2022- 2023, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn quyết liệt chỉ đạo đảm bảo sản xuất khung thời vụ, lựa chọn cơ cấu giống phù hợp, khắc phục kịp thời ảnh hưởng thiên tai; chủ động thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng; thực hiện các chính sách phát triển sản xuất; đẩy mạnh chiến dịch toàn dân làm thủy lợi đợt I; bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng và trồng rừng tập trung; tăng cường quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm; đẩy mạnh chuỗi liên kết sản xuất- tiêu thụ; chủ động phòng, trừ sâu bệnh hại trên cây trồng, vật nuôi.

Yên Thủy: Phấn đấu thực hiện thắng lợi chỉ tiêu sản xuất năm 2023

(23/05/2023)
Vụ Đông xuân năm 2023, toàn huyện Yên Thủy đã thực hiện gieo trồng được 644,18 ha lúa, tăng 11 % so với kế hoạch, tăng 9,2 % so với cùng kỳ. Ước năng suất sản lượng cây lương thực có hạt đạt và vượt so với kế hoạch. Tình hình chăn nuôi trên địa bàn huyện duy trì ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. Diện tích trồng rừng được 530 ha đạt 106 % so với kế hoạch, tăng 145,2% so với cùng kỳ; trồng cây phân tán đạt trên 37.100 cây; chăm sóc bảo vệ rừng được các địa phương quan tâm, góp phần duy trì độ che phủ rừng. Hoạt động trên của các cấp, các ngành và bà con nông dân trong huyện đã góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất đã đề ra.

Hiển thị 211 - 220 of 770 kết quả.