ListNewByCategory

Phấn đấu năm 2023 bình quân tiêu chí nông thôn mới của tỉnh đạt 16,2 tiêu chí/xã

(28/09/2023)
Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến hết Quý III năm 2023 toàn tỉnh có 73/129 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 56,6%; bình quân tiêu chí nông thôn mới toàn tỉnh đạt 16 tiêu chí/xã; toàn tỉnh có 28 xã nông thôn mới nâng cao, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 60 Khu dân cư kiểu mẫu, 174 vườn mẫu. Thành phố Hòa Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018, huyện Lương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, huyện Lạc Thủy đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Hiệu quả từ Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng chủ lực của tỉnh

(25/09/2023)
Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) là chương trình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đến tận tay người nông dân, được triển khai rộng khắp các địa phương. Chương trình đã tạo sự thay đổi lớn trong nhận thức của nông dân cũng như công tác chỉ đạo, sản xuất của cán bộ kỹ thuật nông nghiệp, góp phần tích cực thay đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao năng suất, sản lương các loại cây trồng chính của tỉnh.

Phong trào thi đua “Tỉnh Hoà Bình chung sức xây dựng Nông thôn mới” gắn kết phát triển đô thị tại Hòa Bình

(21/09/2023)
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII và Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030, Sở Xây dựng Hòa Bình đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 phê duyệt Chương trình Phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 08/12/2021 về phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình đến năm 2025 đạt tỷ lệ đô thị hóa 38%.

Thực hiện các nội dung tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

(20/09/2023)
Thời gian qua, Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện tích cực, đồng bộ, chủ động và quyết liệt. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của các huyện, thành phố bám sát tiêu chí số 17 trong bộ Tiêu chí xây dựng nông thôn mới để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả. Nhiều công trình hạ tầng nông thôn được đầu tư xây mới, nâng cấp từng bước đáp ứng được nhu cầu sản xuất và đời sống của Nhân dân.

Tập trung chăm sóc, phòng trừ các loại sâu, bệnh trên cây trồng

(18/09/2023)
9 tháng đầu năm, các địa phương đã chỉ đạo, đôn đốc người dân tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh trên các loại cây trồng vụ mùa - hè thu, chú trọng tập đoàn rầy, sâu cuốn lá hại lúa; ruồi đục quả, rệp muội, bệnh loét... hại trên cây ăn quả; sâu đục thân, rệp, bệnh thối nõn hại mía...

Phát triển cây có múi hiệu quả và bền vững

(12/09/2023)
Theo thống kê, diện tích cây có múi năm 2022 tỉnh Hòa Bình đạt 10.234 ha, diện tích hiện đang cho sản phẩm đạt khoảng 9.020 ha, tổng sản lượng đạt trên 192 nghìn tấn trong đó: Diện tích cam 4.112 ha, sản lượng 106 nghìn tấn; diện tích bưởi 5.366 ha, sản lượng trên 79 nghìn tấn.

Hiển thị 145 - 152 of 778 kết quả.