DetailController

Chuyển đổi số

Kết quả triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh tháng 5/2024

23/05/2024 15:59
Trong thàng 5, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành chức năng liên quan đến Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06/CP) trên địa bàn tỉnh. Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 06/CP các cấp và các Tổ công tác phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, tỉnh Hoà Bình đã thực hiện tích hợp, cung cấp 1.311/1880 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt 69,73%. Từ ngày 15/4/2024 đến hết ngày 14/5/2024, toàn tỉnh đã tiếp nhận 26.708 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC). Số hồ sơ đã giải quyết là 21.234; hồ sơ đang giải quyết 5.474 hồ sơ. Các hồ sơ TTHC có liên quan đến thành phần hồ sơ là Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy đều thực hiện nghiêm việc bãi bỏ, không yêu cầu người dân, tổ chức cung cấp các thành phần hồ sơ nêu trên khi giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công. Triển khai thực hiện có hiệu quả 36/53 dịch vụ công thiết yếu ban hành. Qua đó, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trên cổng dịch vụ công, góp phần tăng chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình. Theo đánh giá của Cổng Dịch vụ công quốc gia, tháng 5, điểm số hóa hồ sơ toàn tỉnh đạt 12/22 điểm; trong đó tỷ lệ hồ sơ TTHC số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết đạt 54,51%, tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả điện tử đạt 54,96%; số lượt truy vấn, khai thác tài liệu từ kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 902.879; kết quả xử lý hồ sơ nộp trực tuyến với hồ sơ đang xử lý đạt 97,5% hồ sơ đúng hạn, hồ sơ xử lý quá hạn 2,5%.

Nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tích cực ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân (CCCD), định danh và xác thực điện tử phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Chỉ đạo các sở, ngành hoàn thiện, phát triển, ứng dụng dữ liệu chuyên ngành từ công tác đảm bảo an ninh trật tự. Quản lý chặt chẽ biến động 947.450 người; kích hoạt, sử dụng 466.529 tài khoản định danh điện tử - VNeID (tăng 8.452 tài khoản); tiện ích trên VNeID có số lượng người ứng dụng sử dụng cao, dịch vụ thông báo lưu trú 5.223 lượt, đăng nhập cổng dịch vụ công SSO 22.956 lượt, sổ hộ khẩu điện tử 213.220 lượt người, kiến nghị phản ánh về an ninh trật tự 86 tin; phát triển ứng dụng xử lý phạt nguội tại 19 điểm, nút giao thông trọng điểm; sử dụng CCCD và các dịch vụ, tiện ích số tại 232/232, 100% cơ sở y tế khám chữa bệnh bằng thẻ CCCD; tổng số đối tượng được ký cấp hộ chiếu vắc xin 954.183 đối tượng; số người sử dụng BHXH số - VssID 184.175 người (tăng 357 người); chi trả bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt 23.649 đối tượng bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp một lần, ốm đau, thai sản, lương hưu (tăng 2.500 đối tượng); thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho 25.495 đối tượng với tổng số tiền 94.759.318đ đồng, đạt 100% số đối tượng hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên đã có tài khoản (tăng 1.151 đối tượng); 100% các cơ sở khám chữa bệnh, trường học trên địa bàn đã có dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt theo nhiều hình thức khác nhau (chuyển khoản, quét mã Qrcode, ví điện tử...). Duy trì trạng thái thường xuyên cấp thẻ CCCD gắn với định danh điện tử cho công dân 14 tuổi đủ điều kiện. Đến nay số lượng công dân đã được cấp CCCD 728.073/732.456 công dân từ đủ 14 tuổi đủ điều kiện (đạt 99,4%). Hiện toàn tỉnh đã kích hoạt, sử dụng 466.529 tài khoản định danh điện tử (tỷ lệ kích hoạt trên tổng số công dân đã được cấp CCCD đạt 64%); cấp 1.500 chữ ký số từ xa cho người dân và doanh nghiệp để sử dụng dịch vụ công trực tuyến; công dân khám chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chip tại 232/232 cơ sở y tế đạt 100% với 537.479 lượt tra cứu; đồng bộ, xác thực dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư BHXH, BHYT, BHTN 782.953/784.926, đạt 99,75%; dữ liệu Điện lực 9.849 hợp đồng khách hàng.

Duy trì cập nhật, bổ sung, điều chỉnh thông tin công dân đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống” từ các dữ liệu chuyên ngành trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Chỉ đạo các Sở, ngành thường xuyên cập nhật, chỉnh sửa bổ sung dữ liệu chuyên ngành với dữ liệu dân cư đảm bảo luôn “đúng, đủ, sạch, sống” từ khai sinh, khai tử, biến động dân cư đến cập nhật, chỉnh sửa kịp thời thông tin công dân khi có thay đổi, điều chỉnh, bổ sung làm giàu dữ liệu chuyên ngành với dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ khai thác, kết nối, chia sẻ. Đến nay đã thu thập, cập nhật 182.426 thành viên thuộc 07 tổ chức chính trị xã hội vào hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư (tăng 886 thành viên); đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội đã thực hiện rà soát, làm sạch dữ liệu 39.898/40.767, đạt 97,86% (tăng 7.006). Việc khai thác, sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo 03 cấp trong tỉnh đã phát huy hiệu quả tích cực, trong các lĩnh vực Kinh tế xã hội, Y tế, Giáo dục, An ninh trật tự; Ngân sách... Kịp thời cung cấp các thông tin phục vụ quy hoạch dân cư và phát triển đô thị đối với tỉnh Hòa Bình; đánh giá chính xác cơ cấu, độ tuổi, nguồn lao động, phát triển quản lý đầu tư trong và ngoài nước góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những giá trị, tiện ích Đề án 06/CP, đặc biệt Luật Căn cước và phát động phong trào thi “Tìm hiểu pháp luật về Căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” trên địa bàn tỉnh. Từ đó nâng cao việc tự học hỏi, tìm hiểu, lan tỏa Luật Căn cước, thẻ Căn cước, Căn cước điện tử, Đề án 06/CP chuyển đổi số đến toàn thể Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người dân nắm, hiểu, thực hiện. Trong tháng đã chỉ đạo các cơ quan báo chí truyền thông chủ động tuyên truyền trong nội bộ qua nhiều hình thức, phương pháp phù hợp, hiệu quả (cuộc họp, zalo nhóm, trang fanpace...) hơn 366.000 lượt người tiếp cận. Đặc biệt phát huy tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp, tổ công tác chuyển đổi số cộng đồng trực tiếp đến các điểm nhà văn hóa, tổ dân phố, thôn, xóm, làng, bản hướng dẫn tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến, kích hoạt sử dụng tài khoản định danh và xác thực điện tử (VNeID), tăng số lượng, chất lượng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6, tỉnh tập trung kịp thời triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo về thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06/CP của Tổ Công tác Chính phủ. Triển khai các nhiệm vụ về Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 06/CP các cấp trong tỉnh; UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chung của Đề án 06/CP nhằm giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc dẫn đến “điểm nghẽn” theo 5 nhóm (pháp lý, hạ tầng, an ninh an toàn, dữ liệu, nguồn lực). Đồng thời tổ chức tập huấn khai thác dữ liệu dân cư, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp. Đảm bảo tuyệt đối An ninh an toàn thông tin công dân và hệ thống thiết bị kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thường xuyên quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực về bảo đảm an ninh, an toàn thông tin cho lãnh đạo quản lý các cấp, cán bộ, công chức, viên chức tham gia vào quá trình quản lý, vận hành, khai thác các hệ thống thông tin. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các tiện ích của Đề án 06/CP./.