DetailController

Giải quyết khiếu nại tố cáo

Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023

15/09/2023 20:55
Ngày 15/9, tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, được sự ủy quyền của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên tiếp công dân tháng 9/2023. Cùng tham gia phiên tiếp có đại diện lãnh đạo Văn Phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành và các thành viên Hội đồng tư vấn tiếp công dân tỉnh.
Thừa ủy quyền của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân tháng 9/2023

Tại kỳ tiếp công dân tháng 9/2023, đã có 04 đoàn công dân đến trụ sở tiếp công dân tỉnh đề nghị được làm việc với lãnh đạo tỉnh để gửi đơn thư kiến nghị, phản ánh. Trong đó, có 1 đoàn công dân đông người đến từ huyện Lương Sơn. Tuy nhiên, qua phân loại, không có đoàn công dân nào đủ điều kiện để các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp và làm việc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã nghe Ban Tiếp công dân và lãnh đạo các sở, ngành báo cáo kết quả xử lý đơn thư, nội dung các việc đã triển khai liên quan đến công tác chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, phản ánh của công dân tại kỳ tiếp công dân tháng 8/2023 liên quan đến các vấn đề về tranh chấp đất đai; khiếu nại, tố cáo việc quản lý Nhà nước về đất đai; liên quan đến các quyền của công dân; việc giao đất trái thẩm quyền... tại địa bàn các huyện Yên Thủy, Lương Sơn và đề xuất hướng giải quyết liên quan đến các vụ việc đơn thư kéo dài, vượt thẩm quyền của công dân theo đúng trình tự thẩm quyền, pháp luật.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các địa phương trong quá trình giải quyết đơn thư khiếu nại, phản ánh của công dân. Nhất là đối với những đơn thư phản ánh, khiếu nại kéo dài trong quá trình giải quyết cần phải hết sức lưu ý, nghiên cứu thật kỹ hồ sơ, thủ tục pháp lý; các quy định để giải quyết trên cơ sở đảm bảo đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật nhằm góp phần giải quyết triệt để hợp tình, hợp lý các vụ việc phản ánh, kiến nghị giải quyết của công dân. Đối với các vụ việc khiếu nại, phản ánh vượt thẩm quyền thì các sở, ngành và Ban tiếp công dân cần có sự hướng dẫn đầy đủ, cụ thể để người dân gửi đơn thư đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết, tránh để tình trạng đơn thư vượt cấp, gây ảnh hưởng đến công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại của người dân.

Đối với đơn thư phản ánh không đủ điều kiện để các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp, xem xét, giải quyết tại kỳ tiếp công dân, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giao cho Ban tiếp công dân tỉnh tiếp nhận, hướng dẫn công dân theo quy định của pháp luật và tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý./.