DetailController

Giải quyết khiếu nại tố cáo

Lãnh đạo tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 5/2022

17/05/2022 00:00
Ngày 16/5, tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh, các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5/2022. Tham gia phiên tiếp có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí thành viên Hội đồng tư vấn tiếp công dân tỉnh.
Các đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5/2022                                                                            

Tại phiên tiếp công dân tháng 5/2022 có 8 đoàn công dân, trong đó có 1 đoàn công dân đông người gồm 28 công dân đại diện cho các hộ dân xã Thanh Cao (Lương Sơn) đến gửi đơn thư kiến nghị, đề nghị các đồng chí lãnh đạo tỉnh xem xét, giải quyết.

Qua xem xét, phân loại, không có đoàn công dân nào đủ điều kiện để các đồng chí lãnh đạo tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã giao cho Ban Tiếp công dân của tỉnh xem xét, hướng dẫn người dân chuyển đơn thư đến các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền; nắm bắt thông tin, nội dung đơn thư khiếu kiện của người dân, báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Tại buổi làm việc, các thành viên Hội đồng tư vấn tiếp dân của tỉnh đã nghe Ban tiếp công dân tỉnh báo cáo kết quả công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trong kỳ; nghe đại diện lãnh đạo các ban, ngành, cơ quan chức năng tỉnh báo cáo kết quả giải quyết các vụ việc liên quan đến giải quyết đơn thư và phân tích những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Theo đó, trong kỳ vẫn còn có một số công dân vẫn tiếp tục gửi đơn khiếu kiện kéo dài đối với những nội dung, vụ việc đã được cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết xong. Hầu hết các đơn thư khiếu kiện kéo dài đều có liên quan đến tranh chấp đất đai. Ngoài ra, một số huyện còn chậm giải quyết các vụ việc, vấn đề nảy sinh liên quan đến đơn thư khiếu kiện của công dân sau khi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã có văn bản yêu cầu giải quyết, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Xuất phát từ thực tế đó, đại diện lãnh đạo các ban, ngành, cơ quan chức năng có thẩm quyền đã kiến nghị các đồng chí lãnh đạo tỉnh cần có các biện pháp giải quyết, đôn đốc, nhắc việc nhằm chấm dứt tình trạng chậm xử lý, giải quyết các kết luận, yêu cầu, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh trong giải quyết các vụ việc liên quan đến đơn thư khiếu nại của người dân trên tinh thần minh bạch, công khai, kỷ cương.

Ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành, cơ quan chức năng, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố và các cơ quan chức năng chủ động phối hợp, xem xét và khẩn trương giải quyết các vụ việc đơn thư khiếu nại của công dân mà Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã có kết luận, chỉ đạo giải quyết sau mỗi kỳ tiếp công dân đảm bảo đúng quy định của pháp luật./.